Agenda

Zoeken
Doelgroep
Lestype
Competenties
Onderwerpen
Lesduur
Sorteren op:
ma
18
nov
2019

Digitaliseren voor vertalers

De meeste tolken en vertalers zoeken hun informatie op internet. Soms is het nog praktischer om gebruik te maken van een digitale collectie op je eigen laptop of pc.

 • PE 1
 • 10:00
 • 45,- (excl. BTW)
 • Online
di
19
nov
2019

GGZ-webinar: stemmingsstoornissen en suicidaliteit

In dit webinar worden de stemmingsstoornissen besproken: de depressie, de manie en de bipolaire stoornis. Depressie wordt wel eens een volksziekte genoemd, zo vaak komt het voor. Suïcidaliteit is een belangrijk risico bij ernstige depressie. Het voorkomen van suïcide is een speerpunt in de ggz met een specifiek daartoe ontwikkelde gespreksvoering. Het is belangrijk dat tolken daar weet van hebben opdat ze deze gesprekken goed kunnen tolken.

Dit is het 4e webinar in de ggz-specialisatie voor tolken.

 • PE 3
 • 20:00
 • 75,- (excl. BTW)
 • Online
di
19
nov
2019

Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg

In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat vechtscheidingen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn voor kinderen en welke fases en patronen er te herkennen zijn bij vechtscheidingen. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de specifieke aanpak die dit vraagt van een professional binnen de jeugdzorg. De theorie zal uitgelegd worden op basis van casuïstiek uit de jeugdzorg. Dit webinar maakt deel uit van de specialisatie ‘Tolken voor dove cliënten in de jeugdzorg’. De spreekster haalt derhalve voorbeelden aan van dove cliënten. Deze voorbeelden kunnen evenzogoed relevant zijn voor gesproken taaltolken die met anderstalige cliënten werken. Alle tolken zijn dus welkom om deel te nemen, maar u moet zelf de vertaalslag maken naar uw werktaal.

 • PE 2
 • 15:30
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online
wo
20
nov
2019

Komt een tolk bij de dokter: geslachtsziektes en voortplanting

Tolken worden regelmatig ingezet bij consulten van huisartsen. Dit vergt verschillende vaardigheden en kennis van de tolk. Tijdens deze avond krijgt u de nodige achtergrondinformatie om op adequate wijze een gesprek bij de huisarts over geslachtsziektes of voortplanting te tolken. 

 • PE 2.5
 • 20:00
 • 55,- (excl. BTW)
 • online
do
21
nov
2019

Interpunctie, opsommingen en bijzinnen

Interpunctie wordt regelmatig genoemd als struikelblok bij het schrijven van een goed document.
Goed gebruik van interpunctie maakt een tekst niet alleen beter leesbaar, maar kan ook de interpretatie beïnvloeden.

 • PE 2
 • 20:00
 • 55,- (excl. BTW)
 • Online
di
26
nov
2019

GGZ-webinar: persoonlijkheidsstoornissen

Dit webinar gaat over mensen die lastig zijn in de omgang. U komt te weten wat een persoonlijkheid(sstoornis) eigenlijk is. U leert wat de oorzaken van persoonlijkheidsstoornissen kunnen zijn, hoe behandeling er uitziet en wat de herstelmogelijkheden zijn. Het moeilijkste probleem is de ingewikkelde interactie met anderen: met familie en vrienden, met behandelaars en dus ook met tolken. De tolk die hier niet op is voorbereid, kan daardoor in de problemen komen.

Dit is het 5e webinar in de ggz-specialisatie voor tolken.

 • PE 2.25
 • 20:00
 • 75,- (excl. BTW)
 • Online
di
26
nov
2019

Veiligheid binnen jeugdzorg

In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat kindermishandeling is, wat de signalen en de gevolgen zijn. Daarbij zullen de stappen van de meldcode behandeld worden en de verantwoordelijkheid van de professional en de tolk in de jeugdzorg toegelicht worden. Dit webinar maakt deel uit van de specialisatie ‘Tolken voor dove cliënten in de jeugdzorg’. De spreekster haalt derhalve voorbeelden aan van dove cliënten. Deze voorbeelden kunnen evenzogoed relevant zijn voor gesproken taaltolken die met anderstalige cliënten werken. Alle tolken zijn dus welkom om deel te nemen, maar u moet zelf de vertaalslag maken naar uw werktaal.

 • PE 2
 • 15:30
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online
wo
27
nov
2019

Webinarserie Europees Recht

Als vertaler komt u op verschillende manieren in aanraking met de Europese Unie, bijvoorbeeld, als cliënten documenten in of uit het buitenland nodig hebben ter staving van rechten ontleend aan het recht van de Europese Unie of wanneer uzelf tolk- of vertaaldiensten aanbiedt of levert aan cliënten in een andere lidstaat.

 • PE 8
 • 20:00
 • 280,- (excl. BTW)
 • Online
do
28
nov
2019

Stijlfouten

Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, een verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. In sommige gevallen gebruiken auteurs dergelijke afwijkingen met opzet; dan worden het stijlfiguren genoemd en wordt er (meestal) geen bezwaar tegen gemaakt. Wat doe je hiermee als schrijftolk of vertaler?

 • PE 2
 • 20:00
 • 55,- (excl. BTW)
 • Online
vr
29
nov
2019

Introduzione alla traduzione giuridica italiana

Il corso “Introduzione alla traduzione giuridica italiana”, dalla durata di quattro ore, è tenuto da Eva Wiesmann, docente universitaria e traduttrice legale. Si rivolge a traduttori specializzati senza o con scarsa esperienza in ambito giuridico che lavorano con l’italiano come lingua di partenza. Alla fine del corso i partecipanti conosceranno i principali requisiti della traduzione di testi giuridici nonché i più importanti metodi e procedimenti traduttivi. I partecipanti saranno in grado di acquisire autonomamente ulteriori conoscenze giuridiche e linguistiche con l’ausilio delle risorse del traduttore legale.

 • PE 4
 • 09:30
 • 125,- (excl. BTW)
 • Online
ma
02
dec
2019

Arabische spreekwoorden

Arabische spreekwoorden, spreuken en idiomatische uitdrukkingen komen uit het standaard Arabisch. Ze worden vrijwel in alle Arabische landen gebruikt. Enkel de uitspraak van die spreekwoorden verschilt van land tot land. De boodschap en de context waarbinnen die spreekwoorden gebruikt worden, is bijna identiek in alle Arabische landen. 

 • PE 2
 • 20:00
 • 50,- (excl. BTW)
 • Online