Afdoeningsmodaliteiten in strafzaken

In dit webinar wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het OM een strafzaak behandelt voor wat betreft de afdoening en de verschillende afdoeningsmodaliteiten in strafzaken. Het betreft zowel beslissingen die worden genomen door het Openbaar Ministerie als beslissingen die door de rechtbank worden genomen.

Inhoud van het programma

Hoe komt het Openbaar Ministerie tot een beslissing?
Behandeling strafzaak door het OM. Is er sprake van een strafbaar feit, is er voldoende wettig en overtuigend bewijs, is de dader strafbaar, welke afdoeningsbeslissing past bij de strafzaak? Richtlijnen Openbaar Ministerie worden besproken.

Verschillende afdoeningsmogelijkheden door het OM
Overdracht strafzaak, transactievoorstel, strafbeschikking, technisch sepot en beleidssepot, dagvaarden

Uitspraken rechtbank

  • Nietige dagvaarding, rechter niet bevoegd, OM niet-ontvankelijk
  • Vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging, schuldigverklaring zonder oplegging van straf, veroordeling.

Werkvormen

Alle theorie wordt behandeld aan de hand van casussen. Om de stof levendig te houden, worden veel voorbeelden uit de praktijk gebruikt.

 
Dit webinar is onderdeel van de webinarserie straf(proces)recht die op 2 maart 2020 start/gestart is.

Mr. Erica uit de Bulten heeft de studie Nederlands Recht afgerond. Jeannette de Vries heeft de juridische opleiding voor parket- en gerechtssecretaris afgerond een (OM-) interne HBO-studie, waarbij zij o.a. de opleiding Strafrecht I t/m IV aan de Universiteit van Groningen heeft gevolgd.

Zij zijn beiden 15 jaar werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie en hebben allerlei strafzaken beoordeeld en zij namen daarbij afdoeningsbeslissingen. Sinds een jaar zijn zij werkzaam bij de Nationale Politie als kwaliteitsfunctionaris en zijn zij tevens zelfstandig ondernemer. Zij geven veel voorbeelden uit zowel de praktijk van de politie, als uit de praktijk van het Openbaar Ministerie. Zij geven les op een enthousiaste en interactieve manier, met veel praktijkvoorbeelden die de lesstof levendig maakt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 16 maart 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars. 

Arrestatie
Datum: 16 mrt. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online