Arabische regionalismen

Het Standaard-Arabisch is de officiële taal van de Arabische wereld die zich van Marokko in het Westen tot Irak en het Arabisch Schiereiland in het Oosten uitstrekt. Ten gevolgen van deze grote geografische verspreiding ontstonden door de eeuwen heen regionale verschillen die in linguïstische regionalismen uitmondden. De regionalismen zijn dus woorden die tot het standaardtaalgebruik behoren doch in bepaalde regio’s betekenissen kregen die niet gekend zijn in andere regio’s.

Tijdens dit webinar worden de behandelde regionalismen gesitueerd en hun semantische ontwikkeling geschetst.

Tijdens het webinar maken de kandidaten kennis met een bloemlezing van veelvoorkomende Arabische regionalismen, die alle Arabische regio’s bestrijken.

Het webinar behandelt:
(a) een vijftigtal Standaard-Arabische regionalismen en
(b) een twintigtal veelvoorkomende dialectwoorden, die in deze of gene regio binnen de Arabische wereld een andere, pejoratieve betekenis kregen, die ongekend zijn in andere regio’s. Kennis van deze regionalismen is echter vereist om onprettige situaties tijdens een communicatieproces te vermijden.

Bijvoorbeeld: (لبؤة = labu’ah) betekent “leeuwin” in het Standaard-Arabisch.  Het woord wordt zo in alle Arabische landen begrepen behalve in Egypte, waar het woord de betekenis van “hoerenmadam” ofwel “vrouwelijke pooier” heeft gekregen! Een ander voorbeeld is (تينة = tienah) dat in het Standaard-Arabisch “vijg” betekent. In Libië betekent dit woord “achterwerk”, vooral “van de vrouw”! (الحاوي = al-haawie) tenslotte betekent in het Standaard-Arabisch: “slangenbezweerder”. In Marokko heeft dit woord een zeer vulgaire betekenis. 

Kennis van regionalismen met pejoratieve betekenis is onontbeerlijk voor een tolken die met klanten werken afkomstig van andere Arabische landen. Het ongelukkig gebruik van een pejoratief regionalisme kan de communicatie verstoren en zelfs volledig blokkeren.

 

Leerdoelen: inzichten in de regionale betekenis van (a) een vijftigtal Standaard-Arabische regionalismen en (b) een  twintigtal veel voorkomende dialectwoorden, en in hun gebruik.

U dient een lijst van +/- 70 regionalismen, zorgvuldig geselecteerd uit vrijwel alle Arabische regio’s en dialecten, door te nemen. Deze lijst kunt u - na uw aanmelding - vinden in Mijn KTV (Cursussen > Webinar > Documentatie).

Abied Alsulaiman

Prof. dr. Abied Alsulaiman is docent aan de KU Leuven (Campus Antwerpen). Hij doceert er juridisch en literair vertalen in de Master Vertalen, en algemeen tolken Arabisch in de Master Tolken. Hij is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de kandidaten gerechtstolken en –vertalers (Arabisch - Nederland).

Zijn onderzoek bestrijkt de volgende domeinen: vertaalwetenschap & vertaaltechnologie; gerechtstolken & sociaal tolken; juridisch vertalen & juridische terminologie; literair & religieus vertalen; Arabische taal & taalkunde; islamitische studies & geschiedenis; Semitische talen & taalkunde; Hebraïstiek & Judeo-Arabische Literatuur.

Hij heeft vijfentwintig jaar ervaring in het juridisch vertalen uit het Arabisch en het Nederlands en omgekeerd. Momenteel stelt hij onderzoek in naar de problematiek van het juridisch vertalen uit de verschillende rechtssystemen die het Arabisch benutten, in het Belgische, Nederlandstalige rechtssysteem en – in ondergeschikte orde – in het Nederlands rechtssysteem, en rechtssysteemgebonden rechtsterminologie.

 http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00066059

 

Publicaties: https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0066059

Contacturen

2

Competentie

Vertaalcompetentie
Linguïstische en tekstuele competentie
Culturele competentie

Voorbereiding

0,25

Totaal te registreren pe-punten

2,25

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 3 april 2019 van 20:00-22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

 

NIEUW!

Arabische regionalismen
60,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
03-04-2019
Locatie:
Online
Lestype:
Live webinar
Lestijd:
Avond