Business as usual: Rechtspersonenrecht vertolkt en vertaald

In het rechtspersonenrecht worden juridische structuren die rechtspersoonlijkheid hebben behandeld. Hoe zit dat in de Engelse en Amerikaanse rechtssystemen? Tijdens dit webinar ligt de focus op ondernemingsrechtelijke terminologie. 

Wist u dat de Britse koningin Elizabeth II een rechtspersoon is? Of dat Engelsen en Amerikanen, hoewel ze elkaar als native speakers van het Engels doorgaans goed verstaan, als het over een corporation of een company gaat, vaak van elkaars terminologiegebruik juridisch in de war raken? In dit laatste webinar vergelijken we het Nederlandse ondernemingsrecht zoals dat in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gecodificeerd is, met dat van de Engelse en Amerikaanse rechtssystemen. Dit alles voor zover relevant voor de vertaler van notariële akten. Enkele vragen die aan bod zullen komen: wat zijn de verschillende ondernemingsvormen, wat zijn de organen van die ondernemingen en welke documenten produceren zij? En welke hulpmiddelen staan ons aan tolk en vertaler ter beschikking? Als uitgangspunt nemen we twee belangrijke stukken die nogal eens vertaald moeten worden: de akte van oprichting en de akte van aandelenoverdracht. U kunt als deelnemer voorafgaand aan het webinar vertaalproblemen voorleggen aan de docent, die besproken worden tijdens het webinar.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie Topics in Legal English. Indien u de complete serie boekt, ontvangt u 30 euro korting. 

Tony Foster (1966, Brisbane (Australië) studeerde Engels en Rechtsgeleerdheid (afstudeerrichting Vergelijkend Privaatrecht) aan de Universiteit Leiden. Daar is hij sinds 1990 werkzaam als docent Engelse taalbeheersing, toegepaste taalkunde en (juridisch) vertalen. Daarnaast doceert hij vergelijkend strafrecht en juridisch vertalen in strafzaken aan de SIGV en cursussen en workshops aan tolken en vertalers, raadsheren en rechters, advocaten en officieren van justitie, kortom aan iedereen die net als hij bezeten is van juridisch vertalen of daarvoor in ieder geval aanleg heeft.

Contacturen

2

Competentie

vertaalcompetentie

Voorbereiding

-

Totaal te registreren pe-punten

2

 

 Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Tijdstip
Het webinar wordt gehouden op 26 maart 2019 van 20:00-22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

 

"Tony Foster is echt een heel goede docent en een bron van juridische vertaalkennis."

"Een bevlogen spreker, die ik al eens 'in het echt' heb mogen beluisteren. Fijn!"

"Zeer interessant. Ik heb vaak met dit onderwerp te maken en de termen die zijn besproken leverden mij vaak hoofdbrekens op."

"Het was zeer interessant en onderhoudend."

65,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
26-03-2019
Locatie:
Online
Lestype:
Live webinar
Lestijd:
Avond