Civil-law notaries and death

In dit webinar worden de overeenkomsten en verschillen tussen Nederlandse en Engelse/Amerikaanse notarissen en hun werkzaamheden besproken. In de tweede helft van het webinar wordt deze kennis toegepast op erfrechtelijke juridische documenten. Daarnaast komen de verschillen tussen het Nederlandse en het Engelse/Amerikaanse erfrecht aan bod.

In dit webinar staat het notariaat centraal. Voor vertalers en tolken Nederlands-Engels is de notaris een lastig juridisch-cultureel verschijnsel. Er bestaan wel notaries (public) in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar als u uw notariële cliënt uitlegt wie zij zijn en wat zij doen, dan zal verbazing en soms zelfs schaterlach u ten deel vallen. Vanuit rechtsvergelijkend perspectief kijken we naar de rol van de notaris in het burgerlijk (proces)recht. Hoe word je notaris? Wat doet een notaris? Vooral relevant voor de tolk en vertaler: welke teksten produceert een notaris? En als we de Noordzee of de Atlantische Oceaan overzwemmen: wie doet het werk van de notaris in Engelsspekende landen? In de tweede helft van het webinar passen we deze kennis toe op een van de rechtsgebieden waarin de notaris actief is: het erfrecht (vandaar de enigszins morbide tweede helft van de titel, waarvoor excuses).

Deelnemers kunnen voorafgaand aan het webinar vertaalproblemen voorleggen aan de docent, die worden besproken tijdens het webinar.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie Topics in Legal English. Indien u de complete serie boekt, ontvangt u 30 euro korting.

Tony Foster (1966, Brisbane (Australië) studeerde Engels en Rechtsgeleerdheid (afstudeerrichting Vergelijkend Privaatrecht) aan de Universiteit Leiden. Daar is hij sinds 1990 werkzaam als docent Engelse taalbeheersing, toegepaste taalkunde en (juridisch) vertalen. Daarnaast doceert hij vergelijkend strafrecht en juridisch vertalen in strafzaken aan de SIGV en cursussen en workshops aan tolken en vertalers, raadsheren en rechters, advocaten en officieren van justitie, kortom aan iedereen die net als hij bezeten is van juridisch vertalen of daarvoor in ieder geval aanleg heeft.

Contacturen

2

Competentie

vertaalcompetentie

Voorbereiding

-

Totaal te registreren pe-punten

2

 

 Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Tijdstip
Het webinar wordt gehouden op 5 maart 2019 van 20:00-22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

 

"Tony Foster is echt een heel goede docent en een bron van juridische vertaalkennis."

"Een bevlogen spreker, die ik al eens 'in het echt' heb mogen beluisteren. Fijn!"

"Zeer interessant. Ik heb vaak met dit onderwerp te maken en de termen die zijn besproken leverden mij vaak hoofdbrekens op."

"Het was zeer interessant en onderhoudend."

65,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
05-03-2019
Locatie:
Online
Lestype:
Live webinar
Lestijd:
Avond