Congrestolken – een beroep of roeping?

Tijdens dit webinar delen twee ervaren simultaantolken graag hun blik op het beroep en vertellen over Congrestolken – een coöperatie voor tolken en door tolken. Aan bod komen onderwerpen als de onzekerheden in het bestaan van een tolk, interactie met klanten en samenwerking met collega’s. 

Dit webinar laat de deelnemers kennismaken met het beroep congrestolk. Om deelnemers bewust te maken van het unieke karakter van het congrestolken en de manier waarop de congrestolk op alle stadia van een opdracht de kwaliteit van zijn/haar werk probeert te waarborgen, worden tijdens het webinar o.a. geheimhouding, teamsamenstelling en werkomstandigheden besproken. 

 • Voorstellen: wie zijn we, waar komen we vandaan en hoe zijn we congrestolk geworden? Wat zijn onze ambities, wat vinden we leuk aan het werk (en wat minder), hoe houden we de kwaliteit van ons werk hoog? Welke normen en waarden hebben we hoog in het vaandel?

 • Wat is een congrestolk en hoe verschilt dit werk van andere vormen van tolken?

 • Een dag als congrestolk:
  • Voorbereiding: de dagen voor de tolkopdracht
  • Voorbereiding op de dag zelf 
  • De meeting zelf
  • Na afloop van de tolkopdracht

 • Normen en waarden voor een conferentietolk 

Hildo Bos en Irina van Erkel werken meer dan 20 jaar als simultaantolken en zijn lid van Congrestolken in Amsterdam. Hildo heeft zijn studie in Parijs afgerond, Irina studeerde in Moskou aan wat nu de Linguistic University heet. Beiden hebben ervaring met tolken op verschillende gebieden en in uiteenlopende settings.

Contacturen

1

Competentie

zakelijke en ondernemingsgerichte competentie
culturele competentie

Voorbereiding     

-

Totaal 

1

Certificaat

U ontvangt een certificaat van deelname mits u:

1) het live webinar heeft bijgewoond of de volledige opname heeft beluisterd/bekeken; én
2) het evaluatieformulier in Mijn KTV heeft ingevuld.

 
Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 31 januari 2019 van 20:00 tot 21:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

NIEUW!

40,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
31-01-2019
Locatie:
online
Lestype:
Live webinar
Lestijd:
Avond