Defensie: organisatiestructuur en jargon

Krijg inzicht in de organisatiestructuur van Defensie en haar krijgsmachtdelen, maak kennis met het uiteenlopende jargon en de verschillende rangen en kom meer te weten over het tolken voor deze organisatie.

Met dit webinar krijgen deelnemers inzicht in de veelzijdige organisatie die Defensie heet.

Er wordt ingezoomd op de unieke krijgsmachtdelen en de nationale en internationale samenwerkingsverbanden. De algemene en specifieke terminologie en de huidige ontwikkelingen van het taalgebruik zullen besproken worden. Ook de militaire rangen komen aan bod en deelnemers leren hoe zij deze rangen kunnen vertalen in hun werktalen. Als laatste worden deelnemers geïnformeerd over de benodigde vaardigheden voor het tolken bij Defensie.

Onderwerpen:

• De Defensieorganisatie

• Krijgsmachtdelen

• Jargon en taalgebruik

• Rangonderscheidingstekens

• Tolken voor Defensie

 

Werkvorm: instructievorm door gebruik van websites, Powerpoint en video's; gespreksvorm door vragen te stellen aan deelnemers; spelvorm om te testen welke kennis deelnemers hebben (en wellicht aan het eind hebben opgedaan).

Leerdoelen: kennismaken met de organisatiestructuur en -cultuur van Defensie en de verschillende krijgsmachtdelen. Als tolk leren hoe de rangen te vertalen en waar informatie te vinden over militaire terminologie. Weten wat er van een defensietolk verwacht kan worden.

 

De spreker is negen jaar werkzaam geweest bij Defensie, waarvan acht jaar als militair bij de Koninklijke Luchtmacht en Landmacht en één jaar als burgermedewerker van Defensie.
In diverse functies heeft zij samengewerkt met alle krijgsmachtdelen en Defensie-onderdelen, maar ook met collega's van alle rangen en uit verschillende vakgebieden. Sinds 2017 werkt zij fulltime als beëdigd tolk Spaans.

 

Contacturen

2

Competentie

tolkcompetentie + culturele competentie

Voorbereiding

0

Totaal te registreren punten

2


Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Tijdstip, registratie en inloggen
Het webinar wordt gehouden op 6 februari 2018 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

NIEUW!

70,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
06-02-2019
Locatie:
online
Lestype:
Live webinar
Lestijd:
Avond