Eindredactie voor vertalers (webinarserie)

Krijgt u ook wel eens een brontekst ter vertaling, waarvan uw tenen krom gaan staan? Misschien wilt u uw opdrachtgevers dan wel helpen door hun Nederlandse teksten te redigeren. Of misschien wilt u uw dienstenpakket uitbreiden met de redactie van vertaalde teksten. In deze cursus krijgt u praktische handreikingen om snel van start te kunnen.

Deze driedelige webinarserie is als volgt opgebouwd:

I Soorten redacteuren

Fondsredacteur, bureauredacteur, eindredacteur, persklaarmaker, tekstcorrector ... Je leert wat deze verschillende taalexperts doen.

II Voordat je begint:

 1. Randvoorwaarden:
  wat moet je allemaal weten van je opdrachtgever om je redactieklus te kunnen klaren. Zorg dat je goed gebrieft bent!
 2. Intensiteit van de redactie:
  de ene tekst heeft meer redactie nodig dan de andere. Leer snel te bepalen hoe intens je redactie moet zijn om een goede tekst af te kunnen leveren, zodat je een realistische offerte kunt uitbrengen en die ook kunt onderbouwen.
 3. Doelgroep:
  voor wie is de tekst bedoeld? Zet de eigenschappen van je doelgroep op een rijtje en bepaal toon, stijl en niveau van de tekst.

III Soorten teksten en hun structuurkenmerken

De opbouw van een tekst hangt nauw samen met de tekstsoort en het gebruikte medium. We bekijken de structuurkenmerken van verschillende tekstsoorten.

IV Aan de slag:

 1. Opbouw:
  je leert hoe je snel een artikel inkort en de algehele structuur en de structuur van de alinea’s verbetert door op de juiste manier gebruik te maken van structuuraanduiders, vewijswoorden, topische zinnen, enz.
 2. Inhoud:
  wie is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst?
 3. Stijl
  we bekijken wat een aantrekkelijke stijl is om te hanteren. Afhankelijk vanuit welke taal een tekst vertaald is naar het Nederlands, zijn de valkuilen groter of kleiner op: naamwoordelijke stijl, tangconstructies, ontbrekende signaalwoorden, enz. Herkennen we ze nog?
  Ook bekijken we de belangrijkste aspecten van interpunctie en citeren.

-- 

Leerdoelen

 • De cursist leert welke soorten redacteuren bestaan en hoever de functie strekt.
 • De cursist leert wat de structuurkenmerken zijn die bij verschillende tekstsoorten horen, wat de randvoorwaarden zijn om te kunnen redigeren en hoe je een redactieklus aanpakt.
 • De cursist leert snel structuur aanbrengen in een tekst en te zorgen voor een fijne stijl, goede koppen en een aantrekkelijke lead.
 • De cursist leert de meest voorkomende stijlfouten te herkennen en herstellen.

Instapniveau

Geen ervaring met redigeren, goede kennis van Nederlands spellingsregels, interpunctie e.d.

Na uw aanmelding is er een beginopdracht beschikbaar voor u in Mijn KTV (Cursussen > Documentatie). U kunt uw beginopdracht sturen aan huiswerk@ktv-kennisnet.nl 

U kunt alleen extra pe-punten registreren als u uw huiswerkopdrachten voor elk webinar inlevert bij KTV.

Dorette Zwaans is beëdigd vertaalster Italiaans sinds 1993. Sinds 2008 vertaalt zij behalve zakelijke teksten ook veel kinderboeken, en redigeert zij oorspronkelijke en vertaalde teksten en kinderboeken. Daarnaast begeleidt zij auteurs van verhalen en informatieve teksten in opdracht van educatieve uitgeverijen.

Opleiding:
Italiaanse taal- en letterkunde, master Vertaalwetenschap, Utrecht
Juridisch en Economisch Italiaans aan de Universteit voor buitenlanders in Perugia
Cursus Eindredactie, Hogeschool voor Journalistiek

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Schrijfopdracht
1,25
Totaal
7,25

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Data: 30 januari en 6 en 13 februari 2020     |     Tijdstip:  09.30-11.30 uur    (time converter)

Webinar
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt of achteraf de opnames volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinarserie > Evaluatie invullen. Deze vult u ná het laatste webinar in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Ik vond de webinars goed opgezet en goed gepresenteerd. Het was ook fijn dat de syllabus zo uitgebreid was dat ik weinig extra aantekeningen hoefde te maken en me beter op de inhoud kon concentreren. Die inhoud was boeiend en leerzaam. Ik had eerder al wat kleinere redactie-opdrachten gedaan, maar was daarbij niet echt gestructureerd te werk gegaan. Ik weet nu hoe ik (eind)redactieopdrachten beter kan aanpakken. De voorbeelden lieten zien dat ik ook best wat losser met de brontekst mag omgaan. Dank je wel!"

"Dit was mijn allereerste webinarserie en het was een prettige ervaring (wat betreft cursusinhoud en gebruiksvriendelijkheid)."

"Heel leuke en leerzame serie!"

Datum: 30 jan. 2020
 • PE 7.25
 • 09:30
 • 235,- (excl. BTW)
 • Online