Gehoorverlies en dan..?

Je gehoor valt weg. Je zit als het ware onder een glazen stolp. Een barrière tussen jou en de rest van de wereld. Hoe voelt dat? Waar loop je tegenaan? Wat kun je doen? Wie kan je helpen? Hoe hou je contact? Hoe kun je hiermee verder leven?

Tegen deze vragen loop je aan als je gehoor verliest; plotseling, gaandeweg of grotendeels. Deze training biedt gelegenheid om je hierin te verdiepen en in contact te treden met ervaringsdeskundigen.

Als schrijf- en gebarentolk werk je voor mensen met gehoorverlies. Jij bent er om hen te helpen met een goede communicatie. Persoonlijk contact is nodig om dit af te stemmen. Inzicht in de gevolgen van gehoorverlies kan helpen om jezelf te verhouden tot de klant. In het persoonlijke contact kun je geconfronteerd worden met problemen die verder gaan dan alleen gesprekken over de communicatie. De workshop beoogt je kennis te verrijken over de moeilijkheden waar de klant mee kampt, zoals met sociale interacties en identiteitsvraagstukken, opdat je het gedrag beter weet te interpreteren en daarmee om kunt gaan.

Met een goede verwijzing kun je de klant verder helpen zonder zelf op de stoel van hulpverlener te belanden. Waaraan zou je kunnen merken dat professionele hulp zinvol kan zijn? Waarvoor kan de klant bij GGMD terecht? We schetsen een beeld van de instanties waar iemand mee te maken kan krijgen en besteden aandacht aan het traject wat cliënten met gehoorverlies doorlopen binnen GGMD .

Ochtendprogramma

In het verduidelijken van de moeilijkheden van de klant zoemen we tijdens het ochtendprogramma in op verschillende gevolgen van het gehoorverlies. We staan stil bij:

 • Gevolgen voor sociale interactie en relaties
 • Verliesverwerking en de unieke vorm die een ieder daar aan kan geven.
 • Factoren die van invloed op verwerking zijn.
 • Identiteitsvraagstukken
 • Helpende factoren zoals techniek, sociale steun en hulpverlening die bijdragen aan revalidatie

Heb je al eens ervaren om klant te zijn? Waarschijnlijk is dit tijdens je opleiding diverse malen aan bod gekomen. Wij bieden je opnieuw de gelegenheid om een deel van de workshop doof en met ruis ( zoals veel zwaar slechthorenden) bij te wonen. Wij vragen je daarvoor vooraf een app te downloaden. We verstrekken oorwatten en geluidsbeschermers, dit doe je max.20 min. Het doel hiervan is om aan de hand van de concrete ervaring met elkaar in gesprek te gaan over gevolgen hiervan voor sociale interactie zoals gevoel van zelfvertrouwen en afhankelijkheid/onafhankelijkheid.

Werkvormen

 • Presentatie met PPT
 • Ervaren als dove/zwaar slechthorende te werken met oorsuizen.
 • Ervaringsuitwisseling
 • Vraag en antwoord

 

Middagprogramma

Tijdens de workshop is een aantal plotsdove mensen aanwezig. De workshop heeft tot doel schrijf- en gebarentolken inzicht te bieden over de behoeften van plotsdove mensen. Welke houding vinden zij prettig dat een tolk aanneemt? Wat ervaren zij als storend? Wat verwachten zij van een tolk? Wat willen ze graag dat de tolken weten of niet weten? Deze vragen en meer worden in het middagprogramma besproken.

In het kader van 'verwachtingen over en weer' interviewen de tolken de plotsdove mensen middels triades. Deze diepgaande en verrassende gesprekstechniek tilt de interactie naar een hoger niveau. Hierbinnen worden gebrachte wensen, problemen en verwachtingen geïnventariseerd. Doel is hierbij het verbeteren van inhoudelijke kennis over de doelgroep. Resultaat van deze werkvorm is meervoudig: de tolken leren de tolkgebruikers als zijnde doelgroep beter kennen. Zij ontmoeten hun wensen, verwachtingen, dilemma’s en eventuele problemen. Zij leren daarbij hun collega’s kennen en raken door elkaar beïnvloed als het gaat om perceptie. Met elkaar wordt in een hoog tempo een diffuus en zo compleet mogelijk beeld geschetst van de genoemde doelgroep.

Aandacht gaat op een humoristische, doch verdiepende wijze uit naar wat de plotsdove mensen wenselijk zouden vinden als het gaat om tolken.

Na afloop van de training ontvangen de tolken bovendien feedback vanuit de doelgroep op een geheel andere wijze dan zij gewend zijn.

Voorbereidingsopdracht:

Installeer voorafgaand aan de training op uw smartphone de gratis app 'White Noise'; te downloaden via de link : http://www.tmsoft.com/white-noise/
De app is voor Android en Apple beschikbaar. Er staan pieps, ruis, etc. op. Hieruit kan een keuze worden gemaakt en het geluid kan worden gereguleerd.

Ochtend

Paul Verbraak is specialist gehoorverlies bij GGMD (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden). Hij is opgeleid tot maatschappelijk werker en is sinds 2007 specialist gehoorverlies bij het NC PLD (Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid), onderdeel van GGMD. Hij heeft hierdoor ruime ervaring in het begeleiden van mensen die plotseling of geleidelijk (grotendeels)doof zijn geworden. Van belang is daarbij het verkrijgen van een goed beeld van de ervaren problematiek en de mogelijkheden voor hulpverlening. Dat kan gaan om communicatietrainingen, het beter leren omgaan met het gehoorverlies, relatie of gezinsproblemen die hieraan gerelateerd zijn of bv GGZ-problematiek. Hij maakt deel uit van multidisciplinair team met communicatiespecialisten, woonbegeleiders, psychiaters, psychologen en bv loopbaanbegeleiders.

De laatste jaren heeft Paul na zijn opleiding tot Maatschappelijk Werker een HBO Master Social Work gevolgd en is hij nu bezig met een opleiding tot systemisch counseler.

Middag

Trainer:
Sebastiaan Boogaard is tolk Nederlandse gebarentaal, intervisor en vertrouwenspersoon. Sebastiaan is werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. 
NRC Handelsblad: “Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak, weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien." 
Sebastiaan: “Ik hou van openheid en interactie, en vind het erg belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten. Met elkaar creëren we een veilige setting waarin plezier in het werk en leren centraal staat.” 

Ervaringsdeskundigen

René Coenradie (sr.) – Rotterdam 31 juli 1955 Pianist, begeleider, cabaretier, componist, pianoleraar, vakleerkracht muziek, leraar basisonderwijs/ middelbaar beroepsonderwijs. Tot 2000, het jaar waarin René Coenradie plotsdoof werd. Met aanpassingen in zijn leslokaal weet hij ondanks zijn doofheid op een school voor voortgezet onderwijs in een achterstandswijk van Rotterdam vol te houden. Totdat de werkgever besluit om het onderwijssysteem te veranderen en klassikale lessen plaatsmaken voor lessen op zogenoemde ‘leerpleinen’. Over het proces en gevecht dat hieruit voortkwam, schreef René het boek ‘Wel doof, niet ziek’. In 2015 schreef René speciaal voor deze training en de deelnemende tolken het boekje ‘Lieve tolk’. ‘Lieve tolk’ biedt schrijftolken inzicht in hoe de geleverde tolkdiensten beleefd worden door de tolkgebruiker en hiermee de kans om hun dienstverlening verder te optimaliseren.

Brian Smit werd op 15-jarige leeftijd plotsdoof als gevolg van een hersenvliesontsteking. Brian heeft daarna een CI (Cochleair Implantaat) gekregen. Hij is nu 18 jaar, afgestudeerd MBO' er met een baan in de techniek. Brian is bereid zijn verhaal en ervaringen met de deelnemende tolken te delen.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
11079
Categorie
 
Attitude
0,300
Doelgroepen
0,300
Totaal
0,60

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE


KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving
 
PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Maximaal 16 deelnemers;
 • Deelnemers dienen van tevoren een app te installeren (gratis). Zie tab ‘Voorbereiding’ voor de instructie;
 • Neem ‘oortjes’ mee. Tijdens de training wordt een oefening gedaan waarbij u deze nodig heeft. Belangrijk is dat dit ‘oortjes’ zijn omdat u tijdens de les een koptelefoon over de 'oortjes' geplaatst krijgt.
 • Alle deelnemers ontvangen tijdens de training het boekje 'Lieve tolk' (2015). Dit boekje biedt schrijftolken inzicht in hoe de geleverde tolkdiensten beleefd worden door de tolkgebruiker en biedt hiermee de kans om hun dienstverlening verder te optimaliseren;
 • Catering bij de prijs inbegrepen;
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt omstreeks 17:00 uur.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.


"Erg leerzaam en inspirerend."
"Indrukwekkend. Hier kan ik wat mee in de praktijk."
"Heel goed om eens te horen hoe het is om te leven met gehoorverlies."

Sebastiaan Boogaard tolkt
Datum: 11 dec. 2020
 • PE 6
 • 250,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
Volgeboekt