GGZ-webinar: psychotische stoornissen

Wat is een psychose eigenlijk, wanneer wordt het ook een psychotische stoornis en hoe worden deze behandeld? Deze stoornissen leveren voor tolken zeer specifieke moeilijkheden op als patiënten dingen zeggen die moeilijk te begrijpen zijn en soms ook erg moeilijk te vertalen. Hoe moet u daar als tolk mee omgaan? Wat wil de hulpverlener dan graag van u weten? Daarover gaat dit webinar. Dit is het 5e webinar in de ggz-specialisatie voor tolken.

Het webinar duurt 2 uur met halverwege een korte pauze.

Leeraspecten:
Taalkennis: Nederlands vakjargon aangaande psychotische stoornissen en bijbehorende stoornissen in het taalgebruik (1 uur)
Tolkvaardigheid: Positionering en werkhouding van de tolk bij psychotische patiënten (1 uur).

Inhoud:
1) Wat zijn psychotische symptomen en welke psychotische stoornissen worden onderscheiden;
2) Behandeling van psychotische stoornissen;
3) De specifieke taalproblemen bij psychotische stoornissen en hoe daar als tolk mee om te gaan.

Leerdoelen:
De tolk weet a) wat zijn psychotische symptomen; b) welke psychotische stoornissen worden onderscheiden; c) wat zijn specifieke taalproblemen bij psychotische stoornissen en d) wat is de rol van de tolk hierbij.


Dit webinar is onderdeel van de ggz-webinarserie (welke onderdeel is van de ggz-specialisatie).

De leesopdracht zit - na inschrijving - in Mijn KTV.

  • Psychotische stoornissen

Voor deze voorbereidingsopdracht kunt u pe-punten registreren. Meer hierover leest u onder het tabje ‘Punten’.

Dr. Ir. Hanneke Bot is internationaal bekend als specialist op het gebied van de tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Zij is psychotherapeut en was tot eind 2016 programmaleider van Phoenix, een klinische afdeling voor asielzoekers en vluchtelingen met psychiatrische problematiek, onderdeel van de instelling voor geestelijke gezondheidzorg Pro Persona. Zij is enige tijd betrokken geweest als adviseur bij De Riethorst, afdeling voor de behandeling van doven en slechthorenden met psychische problematiek, eveneens onderdeel van Pro Persona. Van 2010 – 2015 gaf zij les in de master Tolken van de Katholieke Universiteit Leuven waar zij studenten begeleidde bij het doen van hun masteronderzoek. Zij promoveerde op onderzoek naar de communicatieprocessen met een tolk in de ggz, Utrecht 2005, en publiceert nog steeds regelmatig over tolken, taal en gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

Sinds haar pensionering eind 2016 werkt zij nog door in haar eigen bedrijf: onderzoek, training en advies op het gebied van de tweetalige communicatie. Zij wordt internationaal gevraagd voor het geven van workshops op dit gebied voor tolken en over het tolken in zowel gebarentaal als in gesproken talen.

In februari 2017 is zij toegetreden tot het Kwaliteitsinstituut Wbtv.

 
 

Contacturen

2

Competentie

Linguïstische en tekstuele competentie

Voorbereiding

Lezen > 0,75

Totaal te registreren pe-punten

2,75

 
 
 
 

Nascholingspunten

Alleen als onderdeel van het GGZ-totaalpakket: 2,8 npt

Categorie

20 uur taal- en tolkvaardigheid, 8 uur attitude, Doelgroepen

Code

3657

Doelgroep

Schrijf- en gebarentolken

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 18 december 2018 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"De ggz-webinars zijn als achtergrondinformatie zeker verrijkend."

"Zeer zinvol en goed toegespitst op tolken."

"Erg goed en leerzaam."

"Prima cursus!"

GGZ-webinar: psychotische stoornissen
75,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
18-12-2018
Locatie:
Online
Lestype:
Live webinar