GGZ-webinar: stemmingsstoornissen en suicidaliteit

In dit webinar worden de stemmingsstoornissen besproken: de depressie, de manie en de bipolaire stoornis. Depressie wordt wel eens een volksziekte genoemd, zo vaak komt het voor. Suïcidaliteit is een belangrijk risico bij ernstige depressie. Het voorkomen van suïcide is een speerpunt in de ggz met een specifiek daartoe ontwikkelde gespreksvoering. Het is belangrijk dat tolken daar weet van hebben opdat ze deze gesprekken goed kunnen tolken.

Dit is het 6e en laatste webinar in de ggz-specialisatie voor tolken.

Het webinar duurt 2 uur met een korte pauze halverwege.

Leeraspecten:
Taalkennis: Nederlands vakjargon aangaande stemmingsstoornissen (1 uur)
Tolkvaardigheid: Positionering en werkhouding van de tolk t.b.v. van patiënten met stemmingsstoornissen (1 uur).

Inhoud:
1) Wat zijn stemmingsstoornissen;
2) Diagnostiek volgens de DSM;
3) Behandeling van stemmingsstoornissen;
4) Suïcidaliteit;
5) Specifieke houdingsaspecten van de tolk.

Leerdoelen:
De tolk weet wat stemmingsstoornissen zijn, welke symptomen erbij horen; wat de oorzaken zijn; welke verschillende stemmingsstoornissen worden onderscheiden; hoe de behandeling en hulp voor patiënten met een stemmingsstoornis is georganiseerd; wat suïcidaliteit is (voorkomen en voorkomen) en weet welke houdingsaspecten van specifiek belang zijn in gesprekken met patiënten met een stemmingsstoornis.

 

Dit webinar is onderdeel van de ggz-webinarserie (welke onderdeel is van de ggz-specialisatie).

 

De leesopdrachten staan - na inschrijving - in Mijn KTV.

  • Unipolaire stemmingsstoornissen
  • Bipolaire stemmingsstoornissen
  • De suïcidale patiënt

Voor deze voorbereidingsopdracht kunt u pe-punten registreren. Meer hierover leest u onder het tabje ‘Punten’.

Dr. Ir. Hanneke Bot is internationaal bekend als specialist op het gebied van de tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Zij is psychotherapeut en was tot eind 2016 programmaleider van Phoenix, een klinische afdeling voor asielzoekers en vluchtelingen met psychiatrische problematiek, onderdeel van de instelling voor geestelijke gezondheidzorg Pro Persona. Zij is enige tijd betrokken geweest als adviseur bij De Riethorst, afdeling voor de behandeling van doven en slechthorenden met psychische problematiek, eveneens onderdeel van Pro Persona. Van 2010 – 2015 gaf zij les in de master Tolken van de Katholieke Universiteit Leuven waar zij studenten begeleidde bij het doen van hun masteronderzoek. Zij promoveerde op onderzoek naar de communicatieprocessen met een tolk in de ggz, Utrecht 2005, en publiceert nog steeds regelmatig over tolken, taal en gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

Sinds haar pensionering eind 2016 werkt zij nog door in haar eigen bedrijf: onderzoek, training en advies op het gebied van de tweetalige communicatie. Zij wordt internationaal gevraagd voor het geven van workshops op dit gebied voor tolken en over het tolken in zowel gebarentaal als in gesproken talen.

In februari 2017 is zij toegetreden tot het Kwaliteitsinstituut Wbtv.

Contacturen

2

Competentie

Linguïstische en tekstuele competentie

Voorbereiding

Lezen > 1

Totaal te registreren pe-punten

3

 
 
 
 
 

Nascholingspunten

Alleen als onderdeel van het GGZ-totaalpakket: 2,8 npt

Categorie

20 uur taal- en tolkvaardigheid, 8 uur attitude, Doelgroepen

Code

3657

Doelgroep

Schrijf- en gebarentolken

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

 

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 8 januari van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"De ggz-webinars zijn als achtergrondinformatie zeker verrijkend."

Stemmingsstoornissen
75,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
08-01-2019
Locatie:
Online
Lestype:
Live webinar