Het Nederlands in België en Nederland: hoe zit dat nu precies?

Dat er verschillen zijn tussen het Nederlands in België en dat in Nederland, is intussen wel bekend. Minder duidelijk is op welke manier vertalers en tolken hiermee rekening moeten en kunnen houden. Waar zitten die verschillen nu precies? Welke zijn belangrijk en welke minder? Gaat het enkel om woordjes, of ook om grammatica? Hoe vertaal je ‘landneutraal’? En hoe zit het eigenlijk met het Nederlands in Nederland? Deze en andere vragen komen aan bod in deze reeks van 9 webinars.

Vertalers (en in mindere mate tolken) worden regelmatig geconfronteerd met de regionale verschillen in het Nederlands, ook in de standaardtaal. Soms wil de klant dat de tekst voor een bepaalde regio wordt vertaald of aangepast, soms net niet, soms denkt de klant dat iets ‘fout’ is terwijl het net typisch is voor een bepaalde regio. Met deze webinarreeks scheppen we wat orde in de chaos van de regionale variatie in de standaardtaal.

Inhoud van het programma

 1. Deelnemers leren concreet waar de verschillen tussen Belgisch- en Nederlands-Nederlands zitten en hoe ze ermee binnen hun vakgebied kunnen omgaan.
 2. Deelnemers leren welke verschillen cruciaal zijn, welke niet en welke bronnen ze hiervoor kunnen raadplegen.
 3. Kennis over de verschillen tussen het Nederlands in België en het Nederlands in Nederland
 4. Met deze kennis kunnen de deelnemers bewuster omgaan met de regionale taalvariatie in de Nederlandse standaardtaal.


De serie bestaat uit 9 webinars van 1 uur. Indien u zich niet voor alle negen de webinars wilt aanmelden, meldt u zich dan los aan door naar de desbetreffende inschrijfpagina te gaan:

 1. Het Nederlands in België en Nederland: een inleiding
 2. Taalrealiteit en taalregisters in Nederland en Vlaanderen
 3. Lexicale verschillen tussen twee taalvarianten
 4. Spreektaal in Vlaanderen
 5. Persoonlijke voornaamwoorden
 6. Grammatica en morfologie
 7. Grammaticale verschillen
 8. Specifieke bronnen: taaladviesdiensten en woordenboeken
 9. Specifieke hulpbronnen: andere papieren en online bronnen, sociale media

Leerdoelen:

Deelnemers zijn zich bewuster van de verschillen en overeenkomsten in het Nederlands van België en Nederland. Ze weten wanneer ze er rekening mee moeten houden, wanneer dat minder belangrijk is, wat ze moeten doen als ze voor het hele taalgebied werken, welke bronnen en strategieën kunnen gebruiken en dat er ook zoiets bestaat als Nederlands van Nederland.

Niet verplicht: u mag vragen of concrete voorbeelden van verschillen tussen BE en NL insturen (uiterlijk tot een week voor het eerste webinar).

Hoofddocent:

Miet Ooms
is vertaler Engels en Duits – (Belgisch-)Nederlands. Opleiding: licentiaat (nu: master) Germaanse Talen, Nederlands en Duits. Van 1998 tot 2005 werkte ze als wetenschappelijk medewerker aan het Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Daarna was ze enkele jaren leraar Nederlands en Duits in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Vervolgens werd ze zelfstandig vertaler en taaldocent, onder meer Nederlands aan anderstaligen. Enkele jaren geleden is ze gestopt als freelance docent. In 2015 was ze enkele maanden taaladviseur bij de Taaltelefoon. Ze heeft meegewerkt aan onder meer Typisch Vlaams en Gluren bij de buren. Tegenwoordig schrijft ze naast het vertaalwerk artikels voor Taalunie:Bericht, Over Taal en Neerlandistiek.nl en onderzoekt ze via mini-onderzoekjes de variatie in het Nederlands in België en Nederland en publiceert de resultaten in de vorm van taalkaarten op taalverhalen.be.


Gastdocent:

 • Sofie Begine over de spreektaal in Vlaanderen. Sofie is freelance docent Nederlands aan anderstaligen en drijvende kracht achter het project Goesting in Taal, waarmee ze anderstaligen vertrouwd wil maken met de spreektaal in Vlaanderen.

Contacturen

9

Competentie

Vertaalcompetentie
Culturele competentie
Linguïstische en tekstuele competentie
Zoekstrategieën en onderzoekscompetentie

Voorbereiding

-

Totaal te registreren pe-punten

9

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

De webinars worden gehouden van 20:00 tot 21:00 uur (time converter) op de volgende data: 

 1. Maandag 11 februari 2019 – Het Nederlands in België en Nederland: een inleiding
 2. Maandag 18 februari 2019 – Taalrealiteit en taalregisters in Nederland en Vlaanderen
 3. Maandag 4 maart 2019 – Lexicale verschillen tussen twee taalvarianten
 4. Maandag 11 maart 2019 - Spreektaal in Vlaanderen
 5. Maandag 18 maart 2019 - Persoonlijke voornaamwoorden
 6. Maandag 25 maart 2019 - Grammatica en morfologie
 7. Maandag 1 april 2019 - Grammaticale verschillen
 8. Maandag 8 april 2019 - Specifieke bronnen: taaladviesdiensten en woordenboeken
 9. Maandag 15 april 2019 - Specifieke hulpbronnen: andere papieren en online bronnen, sociale media

Webinars
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt of achteraf de opnames volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen> Webinarserie > Evaluatie invullen. Deze vult u ná het laatste webinar in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

 

"Boeiend, leerzaam. Duidelijke structuur, goede inhoud."

"Interessant. Goed om eens meer te weten te komen over de oorzaken van bepaalde taalverschillen waar ik soms tegenaan loop. (bijv. correctie van mijn vertaling lijkt fout, maar zou wel eens Vlaams kunnen zijn)."

"Het was een heel informatief overzicht over (het ontstaan van) de verschillen in het Nederlandse taalgebied dat je nieuwsgierig maakt om nog meer te ontdekken. Een absolute aanrader voor iedereen die naar het Nederlands vertaalt of er op een andere manier mee werkt, bijvoorbeeld als brontaal of binnen projectmanagement."

310,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
11-02-2019
Locatie:
Online
Lestype:
Live webinar
Lestijd:
Avond