Inleiding tot vertalen en vertaaltechnieken

Heb je nog geen of weinig ervaring met vertalen maar wil je je hierin verdiepen? Dan is dit webinar geknipt voor jou! Je leert wat ‘vertalen’ inhoudt en waarom het meer is dan zomaar een woordenboek openslaan. Stap voor stap krijg je de basis aangereikt om vertalen onder de knie te krijgen. 

Je leert tijdens dit webinar de verschillende stappen van het vertaalproces kennen en je krijgt uitleg over algemene vertaaltechnieken en –strategieën. Vertaal je losse woorden of zoek je ‘betekenis’? Hoe beïnvloedt de tekstsoort jouw vertaling? Hoe zet je de brontaaltekst om in vlot idiomatisch Nederlands? Hoe pas je je vertaling aan je doelpubliek aan? Wat doe je met culturele referenties (realia) in je tekst? Je leert een stappenplan op te stellen om een tekst correct te kunnen interpreteren en vertalen. 

Dit webinar richt zich op mensen die vertaler willen worden maar nog geen of weinig ervaring hebben met vertalen. Tijdens het webinar maken de deelnemers kennis met de basiskenmerken van vertalen; er wordt nagedacht over wat een tekst vertalen concreet betekent (en ook over wat vertalen zeker niet is). De verschillende stappen in het vertaalproces worden uit de doeken gedaan. De cursisten krijgen algemene strategieën aangereikt om een tekst correct te kunnen interpreteren en vertalen. Er wordt stilgestaan bij allerlei relevante onderwerpen waaronder:

  • vertalen als stappenplan
  • vertaaltechnieken (hoe de brontekst omzetten in vlot idiomatisch Nederlands)
  • ‘betekenis’ en hoe die uit een tekst te halen
  • het belang van co-tekst en context
  • de invloed van de tekstsoort en het doelpubliek op je vertaalkeuzes
  • omgaan met culturele referenties (realia) in de tekst

Aan de hand van concrete voorbeelden uit verschillende talen worden cursisten wegwijs gemaakt in het vertalen. Hoe pak je een vertaaltekst aan? Welke tools, technieken en strategieën gebruik je daarvoor? Wat zijn de valkuilen waar je voor op moet letten? Aan het einde van het webinar heeft de deelnemer verschillende basisinzichten rond vertaling verworven om beter voorbereid deel te kunnen omgaan met een brontekst/vertaling.

In Mijn KTV vindt u een reader met een leesopdracht en opdrachten (12 blz.) die u kunt maken ter voorbereiding op het webinar. Als u de reader volledig leest en de opdrachten maakt, kunt u maximaal 0,5 pe-punt ontvangen voor de voorbereiding. U dient de opdrachten vóór het webinar in via huiswerk@ktv-kennisnet.nl.

Wouter Cochie studeerde af als conferentietolk FR/ES-NL. Hij is verbonden aan de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent (Faculteit Letteren & Wijsbegeerte). Hij onderwijst er verschillende tolk- en vertaalvakken: vertaling FR-NL in de Bachelor Toegepaste Taalkunde en simultaan/consecutief tolken FR-NL in de Master Tolken en in het Postgraduaat Conferentietolken. Wouter verzorgt er ook de begeleiding van onder andere vertaalstudenten Frans-Nederlands.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Zoekstrategieën en onderzoekscompetentie
Contacturen
1,50
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,50
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 29 oktober 2020 van 20:00 tot 21:30 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars. 

"Heel helder opgebouwd. Veel voorbeelden. Veel praktische tips. Duidelijk gericht tot een doelgroep waar ik in val: mensen die binnenkort de vertaaltoets willen maken."

"Geeft een goed beeld hoe je te werk moet gaan bij het vertalen. Dus hoe je het moet aanpakken. Goede voorbeelden vanuit verschillende talen."

"Goede opbouw van webinar. Heldere gestructureerde en op de praktijk gerichte uitleg waarbij de voorbeelden de theorie ondersteunden."

"Interessant waren de verschillende voorbeelden van de verkeerde vertalingen met toelichtingen. De wijze waarop het vertalen werd uitgelegd: ont-talen, her-talen en ver-talen; en de voorbeelden hierbij. De verschillende vertaalstrategieën, culturele referenties en realia."

 

Datum: 29 okt. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online