Integriteit of interpretatie

Ethiek is overal en altijd. De hele dag. Maar wanneer doe je het nou goed? Wat is ethiek precies? Welke wetmatigheden kunnen we daarin onderscheiden? Maar vooral: wat wil de klant, wat wil je zelf? Wat staat er in de code? Hoe hanteer ik die? Daar gaat deze training over. Deze training is specifiek voor schrijf- en gebarentolken.

Wat men moet verstaan onder goed(e) tolken is regelmatig een punt van discussie. Wanneer is een handelwijze, een vertaling, een tolkstrategie of een professionele houding ten opzichte van een cliënt ethisch goed of niet-goed? 

BESCHRIJVING
 
Ethiek is overal en altijd. De hele dag. Maar wanneer doe je het nou goed? Wat is ethiek precies? Welke wetmatigheden kunnen we daarin onderscheiden? Maar vooral: wat wil de klant, wat wil je zelf? Wat staat er in de code? Hoe hanteer ik die? Daar gaat deze training over. Speciaal op maat gemaakt voor tolken. In deze training onderzoekt u de vraag wat ethiek en integriteit precies inhoudt, hoe zich dat verhoudt tot de beroepscode en hoe u dit concreet en verantwoord kunt vertalen naar uw werk als schrijf- of gebarentolk.
 
DOELGROEP
 
U bent tolk Nederlandse Gebarentaal of schrijftolk. U functioneert goed, maar beseft zich dat ethiek een steeds belangrijkere rol speelt in de uitvoering van uw werk. Wat wil de klant? Wat wilt u zelf? Hoe kunt u verantwoorden wat u doet? Waarom werd iets anders begrepen door u, de cliënt, toehoorders? Draait de wereld door, of draait de wereld door?
 
Deze training is bedoeld voor diegenen die niet bang zijn voor zelfreflectie, en zelf hun eigen spiegel willen oppoetsen. Desgewenst met behulp van anderen kunt u uw geweten en communicatieve- en tolkvaardigheden aanscherpen én ver(ant)woorden. U bent van harte welkom wanneer u naast zelfreflectie en geestelijk stoeien, ook inzicht wilt krijgen in de wensen vanuit het werkveld. Bent u bereid mee te denken over ethische vraagstukken, de huidige tolkencode alsmede uw eigen stijl binnen deze onderwerpen?
 
DOELEN & RESULTATEN
 
Het resultaat dat we met de training beogen, is naast moreel zelfbewustzijn, dat u zich zekerder zult voelen in uw persoonlijk en professioneel functioneren.  We leren ethische aspecten van de praktijk van de tolk herkennen en daarop te reflecteren. U verwerft vaardigheden in het omgaan met ethische problemen in de dagelijkse praktijk als tolk. Elke tolkopdracht vraagt immers om een specifieke aanpak. Het doel dat men wil bereiken is telkens anders. Bovendien is de rol van uw klanten in elk gesprek verschillend, net als de opbouw van het gesprek. Hebben we het over egoïsme of over altruïsme?
 
Bedenkt u zich eens:
 
•   Waarom, hoe en wanneer stel ik me voor als tolk?
•   Op wat voor manier houd ik het gesprek in de hand?
•   Wat doe ik als het gesprek zich keert naar de dove klant of mij als tolk toe?
•   Wanneer en hoe onderbreek ik (niet) op een correcte manier?
•   Hoe ga ik om met spanning?
•   Wat doe ik als mijn klanten maar door blijven ratelen?
•   Wat doe ik als men de tolk de schuld geeft van ‘fouten’?
•   Wat doe ik bij intimiderende of bedreigende situaties?
•   Welke informatie geef ik gevraagd of ongevraagd als tolk? 
 
Kortom, deze training is een mix van reflectie, theorie, informatie-uitwisseling en praktijk-oefeningen (zowel casuïstiek van gebarentolken als schrijftolken). Denk aan het delen van eigen ervaringen en reageren op elkaar, feedback van groepsleden over uw eigen sociale vaardigheden, interactie- en gespreksvaardigheden.

VOORBEREIDING

De docent verzoekt u eventuele werkervaringen te schetsen waar u tegen ethische dilemma’s aan bent gelopen.
Indien u zo’n ervaring heeft, mail deze dan, uiterlijk een week voor de training naar huiswerk@ktv-kennisnet.nl.

Sebastiaan Boogaard is professioneel tolk Nederlandse gebarentaal. Over hem werd geschreven: "Sebastiaan is universitair opgeleid, en neemt als gebarentolk ook o.m. op dat niveau opdrachten aan. Zo is hij geselecteerd en getraind om het journaal en andere live-uitzendingen op hoog niveau te tolken. Daarnaast tolkt hij ook congressen, wetenschappelijke opleidingen en buiten gewoon bijzondere opdrachten voor Kentalis". Naast het werk als gebarentolk is Sebastiaan werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. NRC Handelsblad: “Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien". "Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Hij houdt van openheid en vindt het belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten.”

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Contacturen
6,00
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
25635
Categorie
 
Attitude
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

PRAKTISCHE INFORMATIE

  • Maximaal 15 deelnemers in de training
  • Deelnemers ontvangen een syllabus
  • Catering bij de prijs inbegrepen
  • Ontvangst en registratie vanaf 9.00. Programma start om 9:30 en eindigt om 17:00.

"Deze bijscholing is relevant voor mijn beroepsuitoefening, maar ook voor je persoonlijke ontwikkeling!"

"Ik vond het een fijne en prettige sfeer. Nuttige dingen gehoord."

"Bewust zijn van je eigen handelen is essentieel voor een goede uitoefening van je vak!"

Integriteit of interpretatie
Datum: 26 nov. 2019
  • PE 6
  • 09:30
  • 195,- (excl. BTW)
  • Nijkerk