Intervisiebegeleiding op locatie

Wilt u zelf graag een intervisiewerkgroep opzetten en die door een professionele intervisiefacilitator laten begeleiden en organiseren? Dat kan. KTV biedt trajecten intercollegiale toetsing aan voor tolken. Dit kan op de door u gewenste locatie.

Uit onderzoek is gebleken dat het belangrijk is dat tolken beschikken over kennis van de specifieke terminologie en jargon in de GGZ , van de organisatie van het werkveld, van gedachten over ziek-zijn en beter worden, ziektebeelden en gesprekstechnieken.

Daarnaast wordt in deze cursus ruime aandacht besteed aan de gewenste professionele houding en de vaardigheid daarin flexibel te zijn, binnen de GGZ. Er zijn aanwijzingen dat tolken in de GGZ soms mogen, en zelfs moeten, afwijken van hun strikte neutraliteit. Maar het blijft belangrijk daarbij de eisen van professionaliteit niet uit het oog te verliezen. Het is duidelijk dat het vaak gaat om een balanceren op een slap koord - waarbij het de kunst is om er niet af te vallen. Die kunst valt te leren.

Ook het omgaan met de vaak schrijnende en moeilijke verhalen die tolken in vele situaties moeten vertolken, komt in deze cursus aan de orde: hoe zorg ik er voor dat ik mijn werk met plezier blijf doen?

 

OPBOUW

Donderdagmiddag 7 november

Organisatie van de GGZ, overzicht belangrijkste ziektebeelden in de GGZ , frequentie van voorkomen in de bevolking.

 

Vrijdagochtend 8 november

Vervolg dagdeel 1
Uitgelicht: persoonlijkheidsstoornissen en de interactie met tolken

 

Vrijdagmiddag & avond

Uitgelicht: psychotische stoornissen, de daarbij voorkomende taalstoornissen en de vereisten die dit stelt aan het tolken.

Tolken in de GGZ: specifieke (ver)taalproblematiek. Een inleiding in de opbouw van therapeutische interventies  en psychologische behandelmethoden

 

Zaterdag 9 november

Uitgelicht: CGT, NET en EMDR
Tolken in de GGZ: specifieke (ver)taalproblematiek, verdieping

 

Mw. mr. Marijke I. Roelofsen

Marijke Roelofsen (1975) groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. In 2002 startte zij haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. Zij werkte 10 jaar als gespreks- en gerechtstolk. Ook is zij werkzaam als congrestolk. Daarnaast heeft zij ervaring als mediator, coach en Eigen Krachtcoördinator. Het faciliteren van communicatie en verbinding vormt voor haar een blijvende uitdaging.

"Is het überhaupt mogelijk neutraal te zijn? Hoe stel je je op als tolk? Wanneer grijp je in? Hoe bewaak je je grenzen? Dit zijn thema’s die mij enorm boeien en waar intervisie tussen tolken voor nodig is!"

Kort CV

  • Cursus intervisiefacilitator, Praktijk Intervisie, Gorinchem
  • Leergang Conflictbemiddeling, CvC, Haarlem
  • Opleiding Gerechtstolken (Portugees), SIGV, Utrecht
  • Internationaal Recht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Lager en middelbaar onderwijs in Portugal

 

Sinds eind 2010 is Marijke haar tijd gaan investeren in de oprichting van KTV en het ontwikkelen van trainingen. Met KTV hoopt zij tolken en vertalers kansen te bieden zich verder te professionaliseren. 

 

 

Bureau BTV

 

PE-punten : 

4 per sessie

 

Categorie  :  

a t/m d

 

 

 

 

OFFERTE AANVRAGEN

  • Minimaal 5, maximaal 8 deelnemers
  • Klik op de knop 'Offerte aanvragen'en vul de nodige gegevens in.

 

KTV neemt contact met u op.

 

LOCATIE & DATUM

In overleg.

Intervisiebegeleiding op locatie
Datum: 23 jan. 2014