Kind en trauma: hoe blijf jij tolken?

Tolken is een leuk vak, kan geweldig en betekenisvol zijn. Maar soms voer je een tolkdienst uit onder moeilijke omstandigheden. En ja, daaronder vallen ook tolkgesprekken die gaan over kinderen die gebukt gaan of zijn gegaan onder omstandigheden die we kenmerken als traumatisch en impact hebben. Wat doe je en wat doe je niet? Hoe blijf je professioneel en geef je goed vorm aan je 'opdracht'? Hoe blijf jij gefocust? Wat doe je als het het je raakt? Dit zijn enkele vragen die in deze dag voorbij komen en waarop we voor en met jou, antwoorden gaan vinden.

“In de levensloop van mensen zijn de kinderjaren als bergen, waaruit de rivier van het leven haar begin, haar loop en haar richting neemt.” - Janus Korzcak -

Als het om kinderen gaat, zowel privé als in het werk, spelen er bewust en zeker ook onbewust zaken die ons gelijk kunnen 'raken', of het nu hele leuke dingen zijn of diep tragische.

Als tolk werk je in domeinen waar kinderen kunnen zijn die te maken hebben of hebben gehad met traumatische gebeurtenissen. Je tolkt voor scholen, voor jeugdzorg, voor pleegzorg, voor de kinderrechter, voor de jeugdpolitie, in ziekenhuizen, etc. Wanneer de tolkboodschap raakt aan kinderleed of kindtrauma dan gaan je emotionele sensoren gemakkelijk op scherp staan en kan het zijn dat gevoel en gedachten de goede uitvoering van de tolkdienst in de weg gaan staan. Tijdens deze training onderzoekt de tolk wanneer welke reacties en impulsen zijn/haar professionele tolkhouding belemmeren.

 • Hoe ga je als tolk om met 'geraakt worden'?
 • Wat zijn en waren je ervaringen hierin?
 • Wat heb je nodig op zo'n moment?
 • Welke rol heb je en welke rol heb je niet, wat zijn hierin je grenzen als dienstverlener?
 • Welk appèl merk je bij jezelf opkomen?
 • Wil/kan je wel voor getraumatiseerde kinderen werken?

We gaan kijken naar antwoorden op die vragen, wat hier logisch en ogenschijnlijk normaal aan is. Je krijgt zicht op deze bewuste en onbewuste processen van jou en in dialoog met elkaar vormen we handvatten om professioneel te kunnen werken en ‘goed’ te blijven tolken. Daarvoor gaan we ook kort in op de theorie van het verwerken van traumatische gebeurtenissen, in het algemeen en bij kinderen. We gaan ook kijken hoe je als tolk je professioneel ‘pantser’ hebt opgebouwd en in hoeverre je noodzakelijk ‘traumasensitief’ kan of moet werken. En als het dan een keer spannend voor je wordt, wat doe je dan? Wat kan je preventief al doen en hoe gaat dat werken voor je in de toekomst? Wat moet je van te voren weten? Wat ga je voor de opdracht nog vragen?

Werkmethodes
Dialoog met elkaar, ervaringsgericht, kennisoverdracht, korte opdrachten, eigen casuïstiek en ervaringen delen, simulaties.

Leerdoelen
Handvatten krijgen in het werken met 'kinderen en trauma', inzicht in het eigen handelen en de grenzen hierin.

Dagprogramma

09:30 – 11:00

 • Kennismaking met elkaar en docent. Middels het wapenschild (zie voorbereiding) krijgen we zicht op elkaar.
 • Wat maakt dat je er vandaag bij bent? 
 • Uitwisseling van ervaringen en inventarisatie van de problematiek in verhouding tot de tolkpraktijk
 • Wat wil je op z’n minst vandaag aan het eind van de dag meenemen?
 • Formuleren van de leerdoelen

11: 20 – 12:50

 • Presentatie “Kind en trauma: Hoe blijf jij tolken”. Theoretische achtergrond in verwerking van de impact volle gebeurtenissen
 • Hoe is jouw professioneel pantser opgebouwd?
 • Onderlinge dialoog en stellingen verkenning

13:45 – 15:15

 • Traumasensitief werken:
  • Wat is traumasensitief werken?
  • Hoe doe je dat?
  • Hoe pas je dit toe in de tolkpraktijk
 • Werkvorm in het ontdekken bij elkaar van de sensitiviteit
 • Interview elkaar en deel het aan de groep

15:30 – 1700

 • Hoe kan ik traumasensitief zijn én tegelijkertijd professioneel tolken?
 • Ik ken mezelf, ik weet het nu wel?
 • Evaluatie en afronding

Het lesmateriaal bestaat uit een vooropdracht, het lezen van twee artikelen en een hand-out van de presentatie. U vindt de voorbereidingsmaterialen in de map 'Cursussen' in uw KTV-account.

 

Voorbereidingsopdracht:

Bereidt u voor op de kennismaking via het wapenschild.

 

Leesopdracht:

 • Artikel: Wat is traumasensitief werken?
 • Artikel: Hoe ondersteun je kinderen na trauma; Jeroen Knipscheer; Cogiscope 0213

Cyril van Os is sinds 2008 gedragstrainer en organisatiecoach bij PleasureINC. Vanaf midden jaren tachtig heeft hij een zeer ruime ervaring en kennis opgebouwd op het gebied van verandermanagement, teambuilding, communicatie in complexiteit, intervisie, leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling. Dit deed hij o.a. bij een wereldspeler in de private sector. Cyril traint o.a. medewerkers in het professioneel omgaan met lastig, intimiderend en agressief gedrag, collegiale opvang en nazorg, secundaire traumatisering (compassiemoeheid), het brede gebied van communicatie en klantgerichtheid. Daarnaast begeleidt hij ook individuele medewerkers van opdrachtgevers in het vergroten van hun persoonlijke effectiviteit. Hij biedt inzicht en deskundigheid, vergroot de vaardigheden door ervarend leren en het inzetten van op maat gerichte interventies, die goed aansluiten bij de deelnemers. De medewerkers worden geschoold en krijgen handvatten voor de alternatieven in gedrag en communicatie bij complexe situaties. Zijn stijl is speels, open, zonder oordeel en respectvol confronterend. Dit zorgt voor een open en veilige leeromgeving waarbij de deelnemers inzicht krijgen in hun eigen gedrag en wat het effect is op de ander. Vandaaruit wordt gekeken naar de mogelijkheden om het gedragsrepertoire uit te breiden zodat de deelnemer mentaal weerbaarder wordt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,00
Totaal
7,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
23433
Categorie
 
Attitude
0,600
Totaal
0,60

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • U ontvangt op de trainingsdag een syllabus. Vooraf kunt u de leesopdrachten downloaden uit de map 'Cursussen' in Mijn KTV.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.
 
PRIJSVOORDEEL
 • Vanaf uw derde aanmelding voor een trainingsdag binnen één kalenderjaar, krijgt u automatisch 30 euro korting bij elke nieuwe aanmelding. Dit kortingssysteem geldt alleen voor trainingen op locatie, niet online.

"Cyril heeft heel veel kennis en een fijne manier van lesgeven; ons te betrekken door het dialoog aan te gaan."

Datum: 24 jun. 2020
 • PE 7
 • 09:30
 • 245,- (excl. BTW)
 • Nijkerk