Klassieke delicten in een digitale wereld

In dit webinar worden de juridische bestanddelen van de delicten belediging, smaad, laster, oplichting en belaging behandeld. Welke vragen stelt de politie aan de verdachte en welke vragen stellen de officier van justitie en de rechter aan de verdachte om een feit bewezen te verklaren?

De delicten worden uitgelegd aan de hand van casussen uit de praktijk en jurisprudentie.

Aan de hand van vijf casussen worden de delicten uitgelegd. Per casus worden de juridische bestanddelen van het delict behandeld en de terminologie die wordt gebruikt door politie en justitie.

Voorbeeld van het delict smaad: het delict smaad staat als volgt in het wetboek van strafrecht: “Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.”

De bestanddelen ‘iemands eer of goede naam aanranden’, ‘telastlegging van een bepaald feit’ en ‘het kennelijke doel om daar ruchtbaarheid aan te geven’ worden uitgebreid behandeld.

We geven voorbeelden van smaad, waarin een veroordeling is gevolgd en leggen uit welke terminologie wordt gebruikt.
Smaad is een delict dat door het gebruik van social media veel gepleegd wordt, denk aan berichten op Whatsapp en op Facebook.


Dit webinar is onderdeel van de webinarserie straf(proces)recht die op 2 maart 2020 start/gestart is.

 

Mr. Erica uit de Bulten heeft de studie Nederlands Recht afgerond. Jeannette de Vries heeft de juridische opleiding voor parket- en gerechtssecretaris afgerond, een (OM-) interne HBO-studie, waarbij zij o.a. de opleiding Strafrecht I t/m IV aan de Universiteit van Groningen heeft gevolgd.

Zij zijn beiden 15 jaar werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie en hebben allerlei strafzaken beoordeeld en zij namen daarbij afdoeningsbeslissingen. Sinds een jaar zijn zij werkzaam bij de Nationale Politie als kwaliteitsfunctionaris en zijn zij tevens zelfstandig ondernemer. Zij geven veel voorbeelden uit zowel de praktijk van de politie, als uit de praktijk van het Openbaar Ministerie. Zij geven les op een enthousiaste en interactieve manier, met veel praktijkvoorbeelden die de lesstof levendig maakt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar

Het webinar wordt gehouden op 9 maart 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 9 mrt. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online