Komt een gebarentolk bij de dokter: KNO- en griepklachten

Tolken voor huisartsen vergt verschillende vaardigheden en kennis van de gebarentolk. Een huisarts vraagt niet voor niets of een pijn drukkend, brandend, zeurderig of snijdend is. Of er sprake is van een blafhoest, kriebelhoest of droge hoest. Het antwoord is bepalend voor de volgende vraag en uiteindelijk ook voor de diagnose of beslissing om al dan niet door te verwijzen naar een KNO-arts. Een goede vertolking is daarom van cruciaal en soms zelfs van fataal belang. In het webinar en trainingsdag wordt ingegaan op de veelvoorkomende pathologische KNO-klachten waarover de tolk behoort te weten.

LET OP: het bijbehorende webinar vindt plaats op 16 september, een week vóór aanvang van de trainingsdag. 

Programma:

Deze training is erop gericht om de terminologie, de woordkeuze, zinskeuze, vraagstelling in gesprekken tussen de patiënt en huisarts echt te begrijpen en te kunnen vertalen in gebaren. De gebarentolk dient niet alleen de gebaren voor de terminologie te kennen maar ook de gevoelsmatige nuancering die in woorden overgebracht wordt, te leren vertalen naar genuanceerde expressie en gebaar. Kleine dingen kunnen grote verschillen maken.

Het programma van deze cursus bestaat uit een livewebinar en één trainingsdag. Tijdens het livewebinar vertelt een huisarts over de veelgebruikte medische terminologie gerelateerd aan twee pathologische deelgebieden. Hij focust op de vraagstelling, de diagnosticering en de essentiële aspecten van ziektebeelden die bepalend zijn voor doorverwijzing. Deelnemers moeten tijdens het webinar een begrippenlijst opstellen van woorden, begrippen en uitdrukkingen die zij niet paraat hebben in NGT. Ook in de readers worden relevante begrippen aangereikt. Tijdens de trainingsdagen worden de gebaren voor deze begrippen met de trainers en collega’s besproken en geoefend. De twee pathologische deelgebieden die tijdens deze cursus aan bod komen zijn:

 • KNO- en griepklachten
  • Griep
  • Hoesten
  • Hoofdpijn
  • Keelpijn
  • Oorpijn
  • Oogontsteking
  • Hooikoorts
  • Verkoudheid
  • Allergie

Tijdens de trainingsdag wordt tijdens de ochtend termen, begrippen en nuances die in het webinar zijn uitgelegd in gebaren aangeleerd en geoefend. Tijdens de middag worden gesprekken in scéne gezet tussen huisarts en dove patiënt over bovengenoemde onderwerpen. Tijdens deze gesprekken worden het jargon in de context geplaatst en worden de gebarentolken gecoacht door de dove NGT-docent en de trainer om de communicatie zo integraal en nauwkeurig mogelijk tot stand te brengen.

 

Planning:

Wo 16-09-2020

Webinar: KNO- en griepklachten

Griep, hoesten, hoofdpijn, keelpijn, oorpijn, oogontsteking, hooikoorts, verkoudheid, allergie.

Wo 23-09-2020

Trainingsdag NGT

KNO- en griepklachten

 

Relevantie & meerwaarde voor de gebarentolk

Goed tolken begint bij goed begrijpen. Gebarentolken moeten beschikken over een zeer brede algemene kennis die raakt aan verschillende expertises. De gezondheidszorg is er daar één van: een tolk zonder medische basiskennis kan niet goed de boodschap van artsen vertolken.  In gesprekken tussen patiënten en (huis-)artsen krijgen zij te maken met veel vaktermen en begrippen maar ook informeel aanvoelende terminologie die een specifieke reactie oproept of doel beoogt. Door middel van deze training vergaren gebarentolken relevante kennis, gebarenlexicon en tolkoefening. Hiermee kunnen zij de terminologie, de woordkeuze, zinskeuze en vraagstelling in gesprekken tussen de patiënt en huisarts echt begrijpen en goed vertolken in gebaren. De gebarentolk leert niet alleen over de veelgebruikte formele terminologie van de pathologische deelgebieden, maar ook over de achtergrond hiervan en wordt bewust van de gevoelsmatige nuancering die in woorden en gebaren overgebracht worden.

Kennis verkrijgen van de terminologie, jargon, de woordkeuze, zinskeuze, vraagstelling in gesprekken tussen de patiënt en (huis-)arts om de juiste vertolking tot stand te kunnen brengen. Het antwoord van de dove patiënt is bepalend voor de volgende vraag van de arts en uiteindelijk ook voor de diagnose of beslissing om al dan niet door te verwijzen naar een specialist. Kleine nuances in expressie en gebaar kunnen grote verschillen maken. Een goede vertolking is daarom van cruciaal en soms zelfs van fataal belang.

Leerdoelen:

 • de betekenis van de veelgebruikte formele terminologie van de pathologische de achtergrond van de veelgebruikte terminologie van de pathologische deelgebieden,
 • leert de gebaren bij de veelgebruikte terminologie van de pathologische deelgebieden,
 • wordt bewust van de gevoelsmatige nuancering die in woorden en gebaren overgebracht worden.

Deze training maakt deel uit van de Vijfdaagse specialisatie 'Komt een gebarentolk bij de dokter'.

In uw KTV-account bevindt zich een reader van 10 pagina's met informatie over het onderwerp. In de reader zijn woorden en begrippen grijs gearceerd. U  maakt een lijst van de begrippen uit de reader en uit het webinar die u niet paraat heeft in NGT

Stuur uw termenlijst uiterlijk 1 week voor aanvang van de trainingsdag naar huiswerk@ktv-kennisnet.nl. De docenten kunnen zich dan optimaal voorbereiden.

 

Webinardocent:
Hugo Bakker is sinds maart 2013 waarnemend huisarts in de praktijk van Rob Jansen bij Medisch Centrum te Cleeff in Haarlem. Daarnaast is hij werkzaam als huisarts voor asielzoekers bij de gezondheidscentra voor asielzoekers (GCA) in Alkmaar en Katwijk. Naast de patiëntenzorg is Hugo Bakker actief op onderwijsgebied.

Docenten trainingsdag:

Sebastiaan Boogaard is professioneel tolk Nederlandse gebarentaal. Over hem werd geschreven: "Sebastiaan is universitair opgeleid, en neemt als gebarentolk ook o.m. op dat niveau opdrachten aan. Zo is hij geselecteerd en getraind om het journaal en andere live-uitzendingen op hoog niveau te tolken. Daarnaast tolkt hij bij congressen, wetenschappelijke opleidingen en in buitengewoon bijzondere opdrachten voor Kentalis". Naast het werk als gebarentolk is Sebastiaan werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, hij is specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. NRC Handelsblad: “Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien". "Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Hij houdt van openheid en vindt het belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten.”

Iris Wijnen is docent Nederlands Gebarentaal en ervaringsdeskundige. Naast haar werkzaamheden als zelfstandige schrijft ze graag blogs over haar leven als dove vrouw in de samenleving. Ze heeft zichzelf ontwikkeld tot trainer TPRS (= een didactische taalleermethode: Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) en samen met een collega een eigen lespakket: ‘Het hele verhaal in gebarentaal’ geschreven voor docenten gebarentaal.

Voordat Iris de opleiding tot docent NGT ging doen was ze werkzaam in de jeugdhulpverlening als Pedagogisch Groepsbegeleider in de dagbehandeling voor dove kinderen. Hier heeft ze drie jaar met plezier gewerkt. Iris: “Met de opleidingen SPH en docent NGT is deze training voor mij een leuke koppeling waarin ik mijn ervaringen op beide vlakken kan verenigen en delen met iedereen die aan de training meedoet”.

Wendi Koster (Actrice): Sinds 2004 werkt Wendi als trainingsacteur in trainingen en assessments. Bij trainingsacteren gaat het om het leerrendement van de deelnemers. Wendi vindt het belangrijk dat er geoefend wordt in een veilige sfeer. Door haar naturelle speelstijl weet Wendi de deelnemers mee te nemen in de situatie. Op die manier kunnen deelnemers zo realiteitsgetrouw mogelijk een oefengesprek voeren.

 

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
8,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,50
Totaal
8,50
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
23472
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
0,800
Totaal
0,80

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Data: 16 september 2020     |     Tijdstip webinar: 20.00-22.00 uur


Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt;
2) deelneemt aan de trainingsdag; én
3) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

De dagtraining
Data: 23 september 2020    |    Tijdstip dagtraining: 9:30-17:00 uur 

Locatie:
KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

Praktische informatie t.b.v. de trainingsdag:

 • Maximaal 12 deelnemers in de training
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. 
 • Catering bij de prijs inbegrepen

 

"Ik vond dat alle drie docenten enthousiast waren over de stof en betrokken ook de deelnemers . De lesstof was goed voorbereid en werd duidelijk uitgelegd. Er was ruimte voor vragen."

"De presentatie van de docenten was fijn. Veel praktijkvoorbeelden waarmee je wat kon of waardoor je er over ging nadenken. Verschillende werkvormen waardoor de dag afwisselend werd. Beide docenten hebben hun kennis paraat en je merkte dat ze voorbereid waren."

"Waardevol voor mijn werk als tolk. Fijn om te horen hoe collega's het doen en hoe een huisarts het vanaf zijn kant ziet.  De webinars hadden ook een duidelijke indeling en ik vond dat alles evenveel aandacht heeft gekregen."

"Sebastiaan creëert een fijne sfeer waardoor je je vanaf het eerste moment prettig voelt."

KNO en griep
Datum: 23 sep. 2020
 • PE 8.5
 • 09:30
 • 280,- (excl. BTW)
 • Online & Nijkerk