Meer kansen met meertaligheid

In dit webinar neemt de spreekster u mee naar de geschiedenis van meertaligheid en meertalig onderwijs. Daarbij gaat ze dieper in op de Friese situatie: het ontstaan van het Fries en de relatie tussen de Friese en Engelse taal maar ook hoe Fries verankerd is in de provincie, in het onderwijs en in de maatschappij.

Meertaligheid is een gegeven in de huidige samenleving, ook in Nederland waar we te maken hebben met streektalen, buurtalen, migrantentalen, vreemde talen, dialecten, etc. Nog vaak wordt meertaligheid als een obstakel gezien maar door meertaligheid goed te benutten en in te zetten biedt het juist kansen.

Dit webinar neemt deelnemers mee in de geschiedenis en betekenis van meertaligheid en meertalig onderwijs. Wat is meertaligheid en welke termen kennen we?

Daarnaast wordt er ingegaan op hoe het onderwijs om kan gaan met meertaligheid zodat alle leerlingen, ongeacht hun taalachtergrond, gelijke kansen aangeboden krijgen. In het webinar wordt specifiek ingegaan op de Friese situatie. Friesland is officieel tweetalig met Fries als minderheidstaal en Nederlands als dominante taal. Daarnaast is het Engels, net als in de rest van Nederland, een belangrijke taal en heeft zo'n 20% van de bevolking een andere taalachtergrond dan Fries en/of Nederlands. De webinardeelnemers krijgen uitleg over de geschiedenis van de Friese taal en de speciale relatie die het Fries en Engels hebben. Dit wordt verder toegelicht door informatie over een promotieonderzoek dat zich richtte op het leren van het Engels als derde taal door Fries-Nederlandstalige jongvolwassenen.

Tenslotte wordt er ingegaan op het belang van het Fries voor het onderwijs en de maatschappij. Door dit webinar maken deelnemers kennis met het begrip meertaligheid, de belangrijkste termen en de impact van meertaligheid op het onderwijs. Daarnaast worden ze bekend met de Friese situatie, het belang van het Fries en de rechten om het Fries te gebruiken in onderwijs en maatschappij.

Leerdoel:
Kennismaken met het begrip meertaligheid en de Friese tweetalige situatie.

 

Dr. Mirjam Günther is associate lector bij het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool (onderdeel van de Academie Primair Onderwijs). Ze is afgestudeerd als docent Engels en Toegepast Taalwetenschapper en gepromoveerd op een onderzoek naar de Engelse taalontwikkeling van tweetalige Fries-Nederlandse jongvolwassenen. Ze is expert op het gebied van meertaligheid en meertalig onderwijs en werkt aan verschillende projecten gericht op meertaligheid in het PO, VO en HBO.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 28 oktober 2020 van 20:00-22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Fries
Datum: 28 okt. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 65,- (excl. BTW)