Mengen van gesproken taal en gebarentaal: meer dan NmG

Bij de aanvraag voor een tolk moet een keuze worden gemaakt  tussen NGT en NmG. Tolken profileren zichzelf ook in deze tweedeling: ze zijn bereid NGT en/of NmG te tolken, en hebben een voorkeur voor het een of het ander. Ook in de tolkenopleiding aan de Hogeschool Utrecht staat dit contrast centraal. In dit webinar kijken we naar recent onderzoek naar de rol van gesproken Nederlands in Nederlandse Gebarentaal, met het doel om tolken meer houvast te geven bij het stemtolken en meer flexibiliteit te geven bij het communiceren in de doeltaal.

 1. Korte introductie docent en deelnemers, incl. tolkervaring met NGT vs. NmG
 2. Opfrissen kennis over NGT vs. NmG a.d.h.v. het artikel van Terpstra & Schermer
 3. Bespreking van recent onderzoek naar gesproken componenten (Engels: ‘mouthings’) in Nederlandse Gebarentaal.
  In dit onderzoek is naar (semi)spontaan taalgebruik in het Corpus NGT gekeken, bij een grote variëteit aan gebaarders in termen van geslacht, leeftijd en regio van herkomst. Tegen de verwachting in werd vastgesteld dat gesproken componenten niet méér worden gebruikt door ouderen dan door jongeren: ook al hebben ouderen meer oraal onderwijs genoten, jongeren gebruiken gesproken componenten even veel.
  Daarnaast blijkt dat het Nederlands op allerlei manieren is verweven met gebarentaal: in hoe de gesproken componenten gebruikt worden, maar ook in het gebruik van Nederlandse uitdrukkingen in de gebarentaal.
 4. Discussie over de stelling dat Nederlandse Gebarentaal in pure vorm niet bestaat, omdat er altijd invloed van het Nederlands is, en over hoe NGT mogelijk gaat veranderen wanneer het wordt vervlochten met gesproken Nederlands.

Afsluiting: wat heeft dit voor gevolgen voor uw werk als tolk?

Leerdoelen
• Meer inzicht verkrijgen in het onderscheid tussen NGT en NmG
• Recent onderzoek doorgronden over de rol van de gesproken component in Nederlandse Gebarentaal
• Leren inzien dat ‘pure’ gebarentaal niet bestaat en dus ook geen leerdoel kan zijn

Vooraf te lezen:

 • Terpstra, Arie, & Schermer, Trude. (2006). Wat is NmG en waarom gebruik je het? Is er een norm voor 'goed' NmG-gebruik? Van Horen Zeggen, Februari 2006, 10-17.
 • Bank, Richard, Crasborn, Onno, & van Hout, Roeland. (2016). The prominence of spoken language elements in a sign language. Linguistics, 54(6).
 • Crasborn, Onno. (to appear). What is a sign language? Linguistic Approaches to Bilingualism, [2016]. doi:10.1075/lab.6.6.04cra

 

37 pagina's > 1,75 pe-punt*

*slechts voor Rbtv-tolken

Dr. O.A. (Onno) Crasborn werkt als Universitair Hoofddocent bij de afdeling Taalwetenschap van de Radboud Universiteit. Hij leidt daar de onderzoeksgroep Sign Language Linguistics van het Centre for Language Studies. Naast onderzoek naar de fonologie en fonetiek (uitspraak) van NGT heeft hij onderzoek gedaan naar prosodie, gesproken componenten, taalbeleid en international sign. Dit taalkundig onderzoek is in de afgelopen tien jaar aangevuld met taaltechnologisch onderzoek: innovatieve manieren om gebarentaalcorpora te maken en te gebruiken voor zowel praktijkdoeleinden als de ontwikkeling van taaltechnologieën zoals automatische vertaling van gebarentaal naar gesproken taal. Zijn onderzoeksgroep heeft meerdere publiekswebsites ontwikkeld, waaronder recentelijk Doofgewoon.nl. Onno is in 2005 afgestudeerd als tolk NGT, en heeft m.n. van 2005 tot 2008 als tolk gewerkt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,75
Totaal
3,75
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
27963
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Datum: Maandag 5 oktober 2020     |     Tijdstip: 20.00-22.00 uur   (time converter)

Hoe werkt het?
Om een webinar bij te wonen, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. U kunt tijdens en na het webinar vragen stellen aan de spreker(s); dit kan schriftelijk via een chatfunctie op het webinarplatform. Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Het gaat hierbij om interactieve live-presentaties, die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

 

 

 

"Een erg interessante lezing!"

"Onno Crasborn is een boeiende spreker."

Datum: 5 okt. 2020
 • PE 3.75
 • 20:00
 • 70,- (excl. BTW)
 • online