Mensenrechten en kinderrechten

Deze webinarserie gaat in op een drietal thema's op het gebied van mensenrechten: kinderrechten, mensenrechten en mensenrechtenschendingen door bedrijven.
Mensen- en kinderrechtenschendingen vinden wereldwijd plaats en tolken en vertalers worden steeds vaker ingezet in situaties waar deze schendingen aan de orde zijn.

Deze serie brengt deelnemers kennis en vaardigheden bij over de thema's mensenrechten, kinderrechten en mensenrechten en het bedrijfsleven.
 
In het eerste webinar wordt de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens besproken.
Wat zijn mensenrechten? Wat houden de verschillende mensenrechten in? Ook wordt door middel van voorbeelden een toelichting gegeven op voor tolken en vertalers specifiek relevante mensenrechten. Dit kunnen thema's zijn met betrekking tot vluchtelingen en andere groepen waar de tolken mee in aanraking komen. 
 
Het tweede webinar gaat over kinderrechten. Het VN-kinderrechtenverdrag en specifiek jargon met betrekking tot kinderrechten wordt besproken. Daarnaast komen specifieke kinderrechten thema's voor tolken en vertalers aan bod, waaronder thema's als gezinshereniging, kindvluchtelingen en vrouwenbesnijdenis. Dit webinar gaat ook kort in op het recht op participatie van kinderen, en hoe dit van belang is voor tolken.
 
Het derde webinar in de serie gaat in op het thema mensenrechten en het bedrijfsleven. In dit laatste webinar wordt het concept van mensenrechtenschendingen door bedrijven besproken. Steeds meer mensen die getroffen worden door deze schendingen protesteren tegen deze schendingen en riskeren hun leven. Dit zijn zogenaamde mensenrechtenverdedigers. Steeds vaker vluchten zij om deze reden hun land uit en komen hierdoor in aanraking met tolken en vertalers.
 
Aan het einde van de reeks hebben deelnemers een beter begrip van vaktermen met betrekking tot mensen- en kinderrechten. Het gebruik van vaktermen behorend bij de besproken onderwerpen wordt uitgebreid besproken. Ook worden in ieder webinar voorbeelden en scenario's uit de (tolk)praktijk gebruikt om de thema's toe te lichten.
 
Voor ieder webinar wordt een lijst met relevante vaktermen gedeeld met de deelnemers.
 
Facultatief: de deelnemers kunnen vooraf de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het VN-Kinderrechtenverdrag lezen om bekend te worden met de gebruikte termen.
 
Aan de deelnemers wordt gevraagd om vóór het eerste webinar aan te geven met welke doelgroepen zij eventueel te maken hebben (bijvoorbeeld vluchtelingen, asielzoekers, andere groepen, etc.). Dit kan via huiswerk@ktv-kennisnet.nl o.v.v. webinarserie mensenrechten.

Tulika Bansal is ruim 10 jaar werkzaam als onderzoeker, adviseur en docente op het gebied van mensenrechten en kinderrechten.

Zij werkt aan de Universiteit Leiden en andere universiteiten, en wereldwijd met bedrijven, overheden en niet-gouvernementele organisaties. Voor bedrijven onderzoekt ze de negatieve effecten van hun bedrijfsvoering op mens en milieu. Aan de Universiteit Leiden geeft ze college over het thema kinderrechten en het bedrijfsleven. Tulika heeft een master in Public International Law van de Universiteit Leiden, met als specialisatie mensenrechten. Daarnaast heeft ze deelgenomen aan een honours class kinderrechten. Naast reizen en het leren van talen, staat ze met plezier voor de klas om haar praktijkervaring over te brengen aan studenten.

 

Contacturen

6

Competentie

vertaal- en tolkcompetentie
culturele competentie

Voorbereiding

-

Totaal te registreren pe-punten

6

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Data: 8, 15 en 22 mei 2019     |     Tijdstip webinars: 20.00-22.00 uur  

Webinars
Webinars zijn interactieve presentaties (live), die meestal ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Uiterlijk 24 uur voor de start van het eerste webinar ontvangt u een e-mailbericht waarin de registratielinks voor de webinars van de serie worden vermeld. U ontvangt dus per webinar een afzonderlijke inloglink.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen vanuit Mijn KTV > Cursussen.
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie en certificering
Voor de verstrekking van een certificaat c.q. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt óf achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen. 

Tussentijds opslaan van uw evaluatie
U kunt het evaluatieformulier na ieder onderdeel van de serie bijwerken en tussentijds opslaan. Na het laatste webinar vinkt u onderin het formulier aan dat u klaar bent en het formulier wilt verzenden.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

NIEUW!

195,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
08-05-2019
Locatie:
online
Lestype:
Live webinar
Lestijd:
Avond