Met andere woorden: registerverschillen, intenties en interpretaties

Als gebarentolk heb je de prachtige taak om de intenties van de dove zender zo goed mogelijk te interpreteren en over te brengen naar de horende ontvanger en andersom. Dat vraagt om keuzes maken, sensitiviteit en durf. Hoe verwoord of gebaar je precies dat wat iemand wil overbrengen? In deze training ga je aan de slag met synoniemen, verschillende registers en mogelijke interpretaties. Zo vergroot je je vocabulaire, je sensitiviteit om gebaren te interpreteren en je moed om keuzes te maken.

De training is gericht op het zo zuiver mogelijk tolken van een boodschap. Je gaat actief aan de slag met vocabulaire, verschillen in registers en synoniemen. Je wordt je bewust van de invloed van je eigen perceptie en interpretaties van de gebaren die je afleest, leert andere keuzes maken en weet voortaan foutieve interpretaties te voorkomen.

Leerdoelen

 • Weten: uitbreiding woordenschat en kennis aan uitdrukkingen
 • Inzicht: besef van eigen perceptie en interpretatie en het effect daarvan op de vertaling
 • Toepassen: betere verwoording van de bedoeling van gebaren of woorden

Meerwaarde

Veel gebarentolken laten opdrachten voor tolken naar het Nederlands aan zich voorbij gaan. Dat doen ze uit onzekerheid over hun eigen kunnen. Na deze training hebben ze meer kennis en meer zelfvertrouwen om deze - en andere - opdrachten prima uit te voeren. Ook wanneer je echt denkt niet te kunnen tolken naar het Nederlands, is deze training iets voor jou. Kom de drempel over en ga lekker oefenen! Deze training geeft iedereen meer inzicht in de interpretatie die aan de boodschap gegeven wordt. 

Programma

09.30 uur

Kennismaken en inventariseren persoonlijke leerwensen binnen het werk als gebarentolk

10:00 uur

Inzicht in en bewustwording van perceptie en interpretatieverschillen
Delen leerwensen en cases
Theorie over en oefenen met communicatiemiddelen: lijf, stem, inhoud

11.00 uur

Pauze

11:20 uur

Aan de slag met het thema 'emoties' In carrouselvorm woorden & uitdrukkingen delen
Onderscheid in registers: wat is formeel en informeel?
Woorden en zinnen koppelen aan foto's en simulaties van emoties

12:50 uur

Lunchpauze

13:45 uur

Aan de slag met de thema's 'twijfel' en 'beledigingen' Interactief gezamenlijke kennis bij elkaar brengen en aanvullen met nieuwe woorden & uitdrukkingen
Simulatie van tolksituaties met reflectie en feedback hierop

15:15 uur

Pauze

15:30 uur

Aan de slag met eigen vraagstukken & cases (plenair of in subgroepjes, afhankelijk van de leerwensen)
Evaluatie van de training
Afronding op de vloermat met benoemen van het behaalde resultaat

16:40 uur

Evaluatie

17:00 uur

Einde

Sebastiaan Boogaard is professioneel tolk Nederlandse gebarentaal. Over hem werd geschreven: "Sebastiaan is universitair opgeleid, en neemt als gebarentolk ook o.m. op dat niveau opdrachten aan. Zo is hij geselecteerd en getraind om het journaal en andere live-uitzendingen op hoog niveau te tolken. Daarnaast tolkt hij bij congressen, wetenschappelijke opleidingen en in buitengewoon bijzondere opdrachten voor Kentalis". Naast het werk als gebarentolk is Sebastiaan werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, hij is specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. NRC Handelsblad: “Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien". "Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Hij houdt van openheid en vindt het belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten.”

(onder voorbehoud) Lieke Kielstra (1945) is vanaf september 2009 lid van het lectoraat Dovenstudies. Zij participeert als lid van het Academieteam Europees Referentiekader NGT (ATERK). Het ATERK houdt zich bezig met het vaststellen van taalniveaus van NGT en het vernieuwen en aanpassen van de NGT onderdelen naar ERK-richtlijnen. Daarnaast was zij sinds 1997 docente Nederlandse Gebarentaal bij de opleiding Leraar / Tolk Nederlandse Gebarentaal van het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies. Lieke begon jaren geleden met het verzorgen van gebarentaalcursussen voor belangstellenden bij de Stichting Doven Rotterdam. Ook was zij werkzaam bij Madido waar zij voor gebarentolken nascholing verzorgde.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
31018
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.
in other words
Datum: 5 nov. 2020
 • PE 6
 • 09:30
 • 230,- (excl. BTW)
 • Nijkerk