Met andere woorden: registerverschillen, intenties en interpretaties

Als tolk heb je de prachtige taak om de intenties van de zender zo goed mogelijk te interpreteren en over te brengen naar de ontvanger en andersom. Dat vraagt om keuzes maken, sensitiviteit en durf. Hoe verwoord je precies dat wat iemand wil overbrengen? In deze webinarserie ga je aan de slag met synoniemen, verschillende registers en mogelijke interpretaties. Zo vergroot je je vocabulaire, je sensitiviteit om te interpreteren en je moed om keuzes te maken.

De webinarserie is gericht op het zo zuiver mogelijk tolken van een boodschap. Je gaat actief aan de slag met vocabulaire, verschillen in registers en synoniemen. Je wordt je bewust van de invloed van je eigen perceptie en interpretaties van de woorden die je moet vertalen, leert andere keuzes maken en weet voortaan foutieve interpretaties te voorkomen.

Leerdoelen

  • Weten: uitbreiding woordenschat en kennis aan uitdrukkingen
  • Inzicht: besef van eigen perceptie en interpretatie en het effect daarvan op de vertaling
  • Toepassen: betere verwoording van de bedoeling van woorden

Meerwaarde

Veel tolken laten opdrachten voor tolken naar het Nederlands aan zich voorbij gaan. Dat doen ze uit onzekerheid over hun eigen kunnen. Na deze training hebben ze meer kennis en meer zelfvertrouwen om deze - en andere - opdrachten prima uit te voeren. Ook wanneer je echt denkt niet te kunnen tolken naar het Nederlands, is deze training iets voor jou. Kom de drempel over en ga lekker oefenen! Deze training geeft iedereen meer inzicht in de interpretatie die aan de boodschap gegeven wordt. 

Programma

09.30 uur

Kennismaken en inventariseren persoonlijke leerwensen binnen het werk als tolk

10:00 uur

Inzicht in en bewustwording van perceptie en interpretatieverschillen
Delen leerwensen en cases
Theorie over en oefenen met communicatiemiddelen: lijf, stem, inhoud

11.00 uur

Pauze

11:20 uur

Aan de slag met het thema 'emoties' In carrouselvorm woorden & uitdrukkingen delen
Onderscheid in registers: wat is formeel en informeel?
Woorden en zinnen koppelen aan foto's en simulaties van emoties

12:50 uur

Lunchpauze

13:45 uur

Aan de slag met de thema's 'twijfel' en 'beledigingen' Interactief gezamenlijke kennis bij elkaar brengen en aanvullen met nieuwe woorden & uitdrukkingen
Simulatie van tolksituaties met reflectie en feedback hierop

15:15 uur

Pauze

15:30 uur

Aan de slag met eigen vraagstukken & cases (plenair of in subgroepjes, afhankelijk van de leerwensen)
Evaluatie van de training
Afronding op de vloermat met benoemen van het behaalde resultaat

16:40 uur

Evaluatie

17:00 uur

Einde

Marja Talens studeerde Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Ze weet uit eigen ervaring hoe belangrijk acquisitie is en hoe je daar het maximale uithaalt. U kunt een leuk en leerzaam webinar verwachten met veel voorbeelden, oefeningen en interactie. Marja verzorgt ook andere trainingen en webinars voor KTV, zoals schrijf- en geheugentrainingen, een webinar Optimaliseer uw Nederlands en assertiviteitstrainingen.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Deze webinarserie wordt gehouden op 15, 22 en 29 maart 2021 van 20:00-22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

met andere woorden
Datum: 15 mrt. 2021
  • PE 6
  • 20:00
  • 235,- (excl. BTW)
  • online