Webinarserie Nederlands voor anderstaligen

De webinarserie Nederlands voor anderstaligen richt zich op specifieke punten van de Nederlandse taal die anderstaligen lastig vinden.
Na deze serie heeft u uw Nederlands verbeterd en is uw zekerheid over uw taalgebruik toegenomen.

De webinars zijn bedoeld voor tolken en vertalers die het Nederlands al goed verstaan en zichzelf ook goed verstaanbaar kunnen maken. U weet wel dat u nog regelmatig twijfelt of iets zegt wat niet klopt. Daarom wilt u graag uw Nederlands optimaliseren. 

De webinarserie is opgedeeld in vier losse webinars. U volgt naar keuze de gehele serie of een enkel webinar. Elk webinar duurt twee uur. U volgt het webinar waar u maar wilt; het enige wat u nodig heeft, is een goede internetverbinding. 

Webinar 1: Werken aan werkwoorden (12 maart)

Het eerste webinar richt zich op werkwoorden. U weet hoe u regelmatige werkwoorden vervoegt en wanneer u kiest voor de onvoltooid verleden tijd, de voltooid verleden tijd en de voltooid toekomstige tijd. Daarnaast weet u hoe u inversie kunt toepassen. Ook regelmatige werkwoorden die inmiddels onregelmatig zijn geworden, komen aan bod. Denkt u aan ‘ik rij of ik rijd’. 

 • Vervoegen van regelmatige werkwoorden
 • Kiezen voor de juiste tijd (tegenwoordige tijd, voltooid tegenwoordige tijd, voltooid verleden tijd, onvoltooid verleden tijd)
 • Regelmatige werkwoorden aanpassen aan de moderne tijd

 

Webinar 2: Over ditjes en datjes (19 maart)

Het tweede webinar gaat over lidwoorden, verwijzingen en het juist gebruiken van bijvoeglijk naamwoorden. Wanneer gebruikt u ‘de’, wanneer ‘het’ en is het ‘dat’ of ‘die’? En is het ‘een hele klus’ of ‘een heel klus’? Soms laten we in het Nederlands het lidwoord achterwege. Wanneer we dat doen, leert u ook in dit webinar. 

 • Handvatten om het juiste lidwoord te kiezen (het of de)
 • Duidelijkheid over wanneer je het lidwoord achterwege laat
 • Kiezen voor de juiste verwijzing (die, deze, dit, dat)
 • Juiste vervoeging van bijvoeglijk naamwoorden

 

Webinar 3: Het gaat erom of niet? (26 maart)

Het derde webinar gaat over typisch Nederlandse woorden als ‘er’, ‘het’ en ‘om’. Wanneer gebruikt u ze en wanneer juist niet. We kijken daarnaast naar het gebruik van ‘geen’ en ‘niet’ en staan ook stil bij de Nederlandse meervoudsvorming. 

 • De betekenis en het gebruik van ‘er’
 • Gebruik van ‘het’ als voorlopig onderwerp
 • Regels over een correct gebruikt van het woordje ‘om’
 • Het verschil tussen ‘geen’ en ‘niet’
 • Meervoudsvorming van zelfstandig naamwoorden

 

Webinar 4: Hoe klinkt dat? (2 april)

Het vierde webinar gaat in op de uitspraak van klinkers en medeklinkers. Wat is het verschil tussen stemloos en stemhebbend en hoe verbetert u uw eigen uitspraak? En wat doen Nederlanders zelf met het uitspreken van bepaalde woorden? Wij slikken namelijk ook heel vaak de ‘e’ en de ‘n’ in. In dit webinar krijgt u het juiste voorbeeld. 

 • Uitspraakregels voor klinkers en medeklinkers (volgens ABN)
 • Verschil tussen stemloze en stemhebbende klanken
 • Bekende uitspraakvarianten in het NederlandsIndien u zich voor de vier webinars aanmeldt, ontvangt u korting (verwerkt op deze webpagina). Mocht u zich niet voor alle vier webinars willen aanmelden, meldt u zich dan los aan door naar de desbetreffend inschrijfpagina te gaan:

Webinar 1: Werken aan werkwoorden (12 maart 2020)
Webinar 2: Over ditjes en datjes (19 maart 2020)
Webinar 3: Het gaat erom of niet? (26 maart 2020)
Webinar 4: Hoe klinkt dat? (2 april 2020)

 

U hoeft zich niet specifiek voor te bereiden op de webinars. Wel kunt u nadenken over specifieke vragen die u wilt stellen rond de aangeboden onderwerpen. U brengt deze tijdens het webinar in.
U ontvangt na ieder webinar het gebruikte lesmateriaal via Mijn KTV. Tijdens een webinar gebruikt u pen en papier of een tweede scherm om actief mee te kunnen doen aan de oefeningen.

Marja Talens verzorgt de webinarserie Nederlands voor anderstaligen. Marja studeerde Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Ze heeft een grote voorliefde voor taal en legt u de regels graag uit op een manier die voor iedereen te volgen is. U kunt een interactief webinar verwachten! Marja verzorgt ook andere trainingen en webinars voor KTV, zoals geheugentrainingen, schrijftrainingen en assertiviteitstrainingen.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
8,00
Voorbereiding
 
Totaal
8,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Datum: donderdag 12, 19, 26 maart en 2 april 2020    |     Tijdstip: 20.00-22.00 uur   (time converter)

Hoe werkt het?
Om een webinar bij te wonen, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. U kunt tijdens en na het webinar vragen stellen aan de spreker(s); dit kan schriftelijk via een chatfunctie op het webinarplatform. Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Het gaat hierbij om interactieve live-presentaties, die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.

 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

 

Nederlands
Datum: 12 mrt. 2020
 • PE 8
 • 20:00
 • 192,50 (excl. BTW)
 • Online