NGT-tolken: Van kinderwens tot peutertijd

Tijdens deze training voor tolken NGT zal het hele proces van kinderwens tot en met de gesprekken op het consultatiebureau onder de loep worden genomen. Hierbij ligt de focus op specifieke tolkvaardigheden en het gebarenlexicon die hiermee gemoeid zijn.
Op cruciale momenten moet je keuzes maken, waarbij ouders en verloskundige met geheel andere zaken bezig zijn. Welke beslissing neem je en op basis waarvan? Wat zijn zaken en lexicon waar u als tolk op bedacht moet zijn?

Deze training hanteert een chronologische leidraad die begint bij de kinderwens en eindigt bij het laatste consult op het consultatiebureau. De focust ligt op de contactmomenten tussen ouders en zorginstellingen tijdens deze periode:

 • Bespreking kinderwens met huisarts of gynaecoloog
 • Consulten bij verloskundige (verloop van de zwangerschap, echo’s, etc.)
 • Bevalling thuis of in het ziekenhuis
 • Kraamzorg (borstvoeding, verzorging, herstel)
 • Consultatiebureau (kinderziektes, vaccinatieprogramma, babyzorg)

Van de verschillende zorginstellingen is informatiemateriaal (brochures, voorlichtingsfilmpjes, etc.) aanwezig. Ook is een verloskundige aanwezig die (vraaggestuurd) uitleg geeft rondom zwangerschappen en bevallingen. Hiermee wordt het referentiekader in beeld gebracht en het nodige lexicon geïnventariseerd, aangeleerd en geoefend onder begeleiding van een ervaren en erkende docent gebarentaal.

Elk contactmoment kent daarnaast specifieke kenmerken waarop de tolk bedacht moet zijn qua tolkattitude: verschillende emoties bij ouders waardoor de focus op de communicatie kan afnemen, pijn en vermoeidheid die maken dat de moeder uit contact kan treden, of bijvoorbeeld een moeder die bij het consult op het consultatiebureau haar aandacht niet van haar baby kan afhouden en dus niet receptief is voor de communicatie van de tolk. Deze onderwerpen worden besproken met een dove moeder (de aanwezige docent gebarentaal is zelf doof en moeder) die ‘opzettelijk’ meerdere kanten van het verhaal belicht, waardoor een breder perspectief wordt verkregen. Steeds weer wordt de vertaalslag gemaakt: Wat betekent dit voor de klant, en wat betekent dit voor de tolk?

Als voorbeeld: Hoe stelt u zich op tijdens de bevalling?  Hoe positioneert u zich en hoe betrokken bent u? Welke afspraken maakt u hierover? Tolkt u voor de moeder of voor de vader, wanneer bijvoorbeeld het pasgeboren baby'tje wordt weggedragen voor nader onderzoek?

De training is gevuld met diverse werkvormen. In een veilige, ongedwongen sfeer kan worden getraind met rollenspelen. Er is ruimte voor discussie en aandacht voor zelfreflectie. De training is zeer interactief qua karakter. Naast video-fragmenten zullen we ook zelf middels zeer uiteenlopende werkvormen ervaringsgestuurd en spelenderwijs leren.

Plezier en passend leren staan in deze trainingsdag hoog in het vaandel.

09:30 – 09.45 Introductie uitleg programma

09:45 – 10:15 Presentatie theorie verloskundige

10:15 – 11:00 Toepassing presentatie op het tolkwerk

11:00 – 11:20 Pauze

11:20 – 11:50 Vervolg: wanneer bevalt een tolk tijdens het tolken van een bevalling?

11:50 – 12:50 Toepassen receptieve vaardigheden

12:50 – 13:45 Lunchpauze

13:45 – 14:30 Lexicon en terminologie rondom kinderwens-zwanger- bevalling- consultatiebureau. Aandacht voor specifieke vragen cursisten; hoe om te gaan met terminologie waarvoor nog geen gebarenlexicon beschikbaar is?

14:30 - 15:15 Toepassing relevant lexicon binnen context, zowel receptief als productief

15.15 – 15.30 Pauze

15:30 – 16:30 Een ervaringsdeskundige aan het woord, en toepassing en inclusie van het geleerde

16:30 – 17.00 Afronding en evaluatie

 

Sebastiaan Boogaard is tolk Nederlandse gebarentaal, intervisor en vertrouwenspersoon. Sebastiaan is werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie.
NRC Handelsblad: “Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak, weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien." 
Sebastiaan: “Ik hou van openheid en interactie, en vind het erg belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten. Met elkaar creëren we een veilige setting waarin plezier in het werk en leren centraal staat.”

Jorieke van Meulen heeft de opleiding Verloskundige gevolgd aan de kweekschool voor Vroedvrouwen te Amsterdam (afgerond in 2006). Daarna heeft ze 2 jaar bij de verloskundigenpraktijk in Nunspeet gewerkt. Na deze 2 jaar, waarin Jorieke basisvaardigheden in de verloskunde heeft kunnen oefenen, kwam de uitdaging voor een maatschapsplek bij de verloskundigenpraktijk Kampen, waar ze het ondernemerschap en verloskunde combineert. Haar ambities liggen vooral op het vlak van psychiatrie/psychologie, coaching en scholing.

Iris Wijnen is docent Nederlands Gebarentaal en ervaringsdeskundige. Naast haar werkzaamheden als zelfstandige schrijft ze graag blogs over haar leven als dove vrouw in de samenleving. Ze heeft zichzelf ontwikkeld tot trainer TPRS (= een didactische taalleermethode: Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) en samen met een collega een eigen lespakket: ‘Het hele verhaal in gebarentaal’ geschreven voor docenten gebarentaal.

Voordat Iris de opleiding tot docent NGT ging doen was ze werkzaam in de jeugdhulpverlening als Pedagogisch Groepsbegeleider in de dagbehandeling voor dove kinderen. Hier heeft ze drie jaar met plezier gewerkt. Iris: “Met de opleidingen SPH en docent NGT is deze training voor mij een leuke koppeling waarin ik mijn ervaringen op beide vlakken kan verenigen en delen met iedereen die aan de training meedoet”.

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
25614
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
4,000
Attitude
2,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.

 

  

"Goede inhoud, goed lesmateriaal."

"Prettige combinatie van serieus en een grapje tussendoor."

"Zeer toepasbaar!"

"Geeft handvatten voor een gedegen voorbereiding op het echte tolken in deze situatie."

 

Datum: 4 feb. 2020
 • PE 6
 • 09:30
 • 230,- (excl. BTW)
 • Nijkerk