Nieuw Nederlands: Straattaal

Straattaal is alomtegenwoordig. Overal spreken vooral jongeren een onverstaanbare variant van het Nederlands. Kent u de woorden 'faka, fatoe, waggie, zamer, abi en skeer' niet? Wilt u meer weten over de kenmerken van straattaal en hoe je de verschillende elementen kunt herkennen en schrijven? Volg dan dit webinar.

Maak kennis met het nieuwe Nederlands: straattaal. Vaak denken mensen bij straattaal aan onfatsoenlijk taalgebruik en/of taalverloedering. Taalkundigen zien straattaal echter als een nieuwe (sub)variant van de standaardtaal waar de sprekers creatief mee omgaan. Zo worden er veel 'vreemde' woorden uit verschillende talen gebruikt zoals fatoe, waggie, scotoe, zamer, abi en stacks. Ook worden er gespeeld met klanken en accenten. In dit webinar gaan we de origine van het lexicon en van de klanken (klinkers en medeklinkers) bestuderen. Ook besteden we aandacht aan de sociale context waarin jongeren straattaal gebruiken.

De insteek en doelstelling van dit webinar is om de tolkpraktijk van (schrijf)tolken te vergemakkelijken. Als tolk hoor je vaak woorden die in jouw eigen sociale context niet gangbaar zijn. Vooral bij het afluisteren van taplijnen voor politieonderzoeken krijg je hiermee te maken. Verdachten die in een circuit opereren met rijke etnische diversiteit, gebruiken onderling woorden die je nooit eerder hoorde. Dit webinar geeft je inzicht in de etnische en culturele oorsprong van straattaal. Als (schrijf)tolk is het interessant om je hierin te verdiepen zodat de boodschap die je moet tolken of opschrijven een logischer geheel wordt. Iets niet begrijpen kan funest zijn voor jouw vertolking. 

Ook nadat je getolkt hebt kan het nuttig zijn om bepaalde dingen nog op te zoeken en te begrijpen. Op die manier weet je een volgende keer wel wat je hoorde en kan je jouw vertolkingen perfectioneren.

Leerdoelen:

 • Ontstaan van straattaal.
 • Inzicht in de ontwikkelingen van straattaal.
 • Handvatten en tips voor het zelfstandig zoeken naar origine van woorden.


Relevantie

 • De tolk krijgt handvatten om de achtergrond van de 'straattaalspreker' te kunnen achterhalen.
 • De tolk krijgt een beter inzicht in de gebruikte woordenschat.
 • Het afluisteren van taplijnen en het schrijven van tapverslagen wordt gemakkelijker en efficiënter.
 • De boodschap van verdachten van diverse buitenlandse afkomst wordt begrijpelijker.
 • Er gaat minder informatie verloren voor de politie. 

Dr. Khalid Mourigh behaalde in Leiden zijn Master Taalkunde met als specialisatie Berbertalen. Hij heeft zijn proefschrift geschreven over het Ghomara Berbers, een kleine Berbertaal in Noord-West Marokko. Momenteel doet hij onderzoek naar de fonetische aspecten van het Nederlands gesproken door Marokkaanse jongeren in Gouda. Daarnaast heeft hij verschillende Berberse gedichten en proza vertaald en uitgegeven.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Schrijftolken
Nummer activiteit
25678
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
0,200
Totaal
0,20

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op donderdag 19 december 2019 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Street
Datum: 19 dec. 2019
 • PE 2
 • 20:00
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online