Ontwikkeling van de Europese Unie

De Europese Unie heeft een ingewikkelde geschiedenis waarin het verschillende rollen heeft gehad. Die geschiedenis is tot op de dag van vandaag bepalend voor de problemen waar de EU mee worstelt. Waarom is het bijvoorbeeld zo moeilijk voor de EU om op te treden tegen COVID19? In deze module wordt het hedendaagse optreden van de EU en Lidstaten uitgelegd aan de hand van de ontwikkelingen die tot het huidige Verdrag hebben geleid.

Programma 
Deze cursus zal in een klein aantal webinars de huidige ontwikkelingen in Europa duiden door die te verklaren vanuit de geschiedenis en de rollen die de verschillende actoren in die geschiedenis hebben gehad. Te denken valt aan
1) Europese Samenwerking na de oorlog | Webinar 1 8 september 2020 20.00-21.00u
2) Het verdelen van macht in een complexe wereld | Webinar 2 15 september 2020 20.00-21.00u
3) Europese Eenheid? | Webinar 3 22 september 2020 20.00-21.00u

Aan de hand van deze structuur zal worden uitgelegd hoe zes landen na de Tweede Wereldoorlog vanuit economische samenwerking steeds dichter naar elkaar toegroeiden, waardoor met uitbreiding van het aantal landen en beleidsterreinen het steeds moeilijker wordt om een duidelijke scheiding te houden tussen zaken die door Lidstaten of de EU moeten worden geregeld.

Deze webinarserie biedt een verdieping op de algemene cursus Europees recht voor vertalers. De algemene cursus biedt een overzicht van de taken en documenten die vertalers te vertalen krijgen, maar specifieke context mist. Er blijkt naast de basiskennis ook een behoefte aan kennis van het functioneren van de EU en haar Instellingen en van de verhouding tussen Lidstaten en EU.
De plek van Lidstaten, Burgers en Bedrijfsleven binnen het grotere geheel van de Europese Unie komen aan bod. Evenals de geschiedenis en ontwikkeling van de Europese Unie. Vanuit die geschiedenis wordt een overzicht gegeven van de rol die elke Instelling heeft in de EU. Zo krijgt de deelnemer begrip van de mogelijkheden die de EU van Lidstaten heeft gekregen, maar net zo belangrijk ook een idee van wat er allemaal nog steeds binnen het domein van een Lidstaat valt. Linguïstische problemen worden verklaard aan de hand van de relatie tussen Instellingen onderling en de Lidstaten en de EU.

Leerdoelen
Aan het eind van de webinarserie 
a) heeft de cursist een beter begrip van de organisatie waarmee hij/zij werkt.
b) kan de cursist uitleggen wat de rollen zijn van de verschillende organisaties binnen de EU.
c) weet de cursist wat bevoegdheidsverdeling inhoudt en hoe dit is gebeurd binnen de EU.
d) kan de cursist juridische en politieke problemen in teksten duiden op basis van zijn/haar achtergrondkennis.
e) begrijpt de cursist waarom de stukken waarmee zij/hij werkt op een manier zijn geschreven die in 'normale' lidstaten niet zo complex hoeven te zijn.

Relevantie
Cursisten in de algemene cursus Europees Recht geven aan dat zij baat hebben bij deze cursus voor algemeen begrip van bepaalde basisprincipes, maar dat zij context missen voor een beter overzicht, zowel persoonlijk als voor hun werkzaamheden. Deze cursus hoopt de deelnemers een beter idee te geven van de rol van hun werkzaamheden in het grotere geheel. Daarnaast is het voor de deelnemers ook mogelijk hun taken beter te vervullen, aangezien zij meer kennis hebben van de problematiek waaruit deze voortkomt.

Voor aanvang van de webinarserie zal de docent een korte samenvatting voor de cursisten schrijven. Er zal een korte schrijfopdracht plaatsvinden aan het einde zodat de cursist kan testen of zijn/haar nieuwe kennis van toepassing is in zijn/haar werkveld. 

Dr Matthijs van Wolferen is een universitair docent Europees Recht bij de universiteit van Groningen. In zijn reguliere werk houdt hij zich bezig met de manier waarop het Hof van Justitie van de Europese Unie functioneert en onderzoekt hij hoe Europees Milieurecht een effect heeft in de lidstaten. In Groningen geeft hij de laatste 9 jaar de kernvakken Europees Recht en European Law.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
3,00
Voorbereiding
 
Totaal
3,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Data: 8, 15 en 22 september 2020     |     Tijdstip: 20.00-21.00 uur   (time converter)

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname in de map 'Opnames' in Mijn KTV. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie en certificering
Voor de verstrekking van een certificaat c.q. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt óf achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen. 

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

EU
Datum: 8 sep. 2020
  • PE 3
  • 20:00
  • 120,- (excl. BTW)
  • Online