Overig aanbod

Sorteren op:

Verlenging - Individueel leertraject Nederlands

Dit betreft een verlenging van het leertraject dat is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid en gespreksvaardigheid van tolken van wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is. De verlenging bestaat uit 4 online lessen. Tijdens dit traject verbetert de deelnemer zijn spreekvaardigheid en de manier waarop hij overkomt en ook zijn luistervaardigheid. Onmisbare elementen voor het beroep van tolk.

  • PE 4
  • 275,- (excl. BTW)
  • Online

Herkansing eindprestatie spreekvaardigheid [Nederlands naar perfectie_2020]

Het is mogelijk om eenmalig de eindprestatietoets van Nederlands naar perfectie te herkansen. Via deze pagina kunnen deelnemers zich aanmelden voor de spreektoets. 

  • 150,- (excl. BTW)
  • Nijkerk