Pakket van 2 webinarseries strafrecht

Via deze pagina kunt u acht webinars kopen voor een voordeliger tarief.

2, 9, 16, 23 en 30 maart 2020

Webinarserie straf(proces)recht

In deze webinarserie strafprocesrecht wordt stilgestaan bij de strafrechtelijke procedure van veelvoorkomende delicten. Ook wordt er gekeken naar delicten in de digitale wereld. Door middel van 5 webinars krijgt de deelnemer een goed inzicht in deze procedures. De serie is bedoeld voor tolken/vertalers die geen of weinig kennis hebben van het proces en de terminologie van opsporing, vervolging en rechtspraak in strafzaken. 

6, 13 en 20 april 2020

Webinarserie Verdieping Strafrecht

Deze webinarserie Verdieping Strafrecht is bedoeld voor tolken en vertalers die beschikken over een ruime kennis van het straf(proces)recht en die graag een verdieping willen ten aanzien van vrijheidsbeperkende maatregelen, strafuitsluitingsgronden en DNA in strafzaken. Door middel van deze 3 verdiepingswebinars krijgt de deelnemer een goed inzicht in deze drie onderdelen van het strafrecht.

 

Jeanette de Vries en Erica uit de Bulten zijn beiden reeds enige jaren werkzaam als juridisch medewerker bij het Openbaar Ministerie.
In de functie van parketsecretaris hebben zij strafzaken van verschillende soorten misdrijven behandeld, waarin zij zelfstandig afdoeningsbeslissingen namen en voorbereidend werk verrichtten voor de Officier van Justitie. Inmiddels werken zij beiden via een detachering bij de politie in een kwaliteitsfunctie. Hierdoor kunnen zij veel voorbeelden geven uit zowel de praktijk van de politie, als uit de praktijk van het Openbaar Ministerie.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
16,00
Voorbereiding
 
Totaal
16,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
16,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
22364
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
1,600
Totaal
1,60

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Data: 2, 9, 16, 23 en 30 maart 6, 13 en 20 april 2020     |     Tijdstip: 20.00-22.00 uur   (time converter)

Webinar
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt of achteraf de opnames volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinarserie > Evaluatie invullen. Deze vult u ná het laatste webinar in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Deze serie is niet alleen interessant, maar ook zeer boeiend door de presentatie, door de zorgvuldigheid en de betrokkenheid van de spreeksters, die zich duidelijk konden verplaatsen in de situatie van de tolk/vertalers, en door de actualiteit van de gegevens."

"Prima en zeer nuttig voor tolken in strafzaken."

"Buitengewoon interessant en leerzaam! De uitleg is helder en duidelijk, de inhoud is boeiend! Bedankt!"

"Interessante en bruikbare informatie. Veel voorbeelden wat heel verhelderend werkt."

"Duidelijke uitleg, de behandelde onderwerpen worden zo behandeld dat je de "lesstof" ook kunt volgen als je geen achtergrond op het gebied van rechten hebt. Goed dat er vragen/casussen worden voorgelegd, dit maakt dat je actiever mee moet/kunt doen en toetst of je de "geleerde lesstof" ook hebt begrepen. De webinars hebben ervoor gezorgd dat ik erover denk om meer opleidingen/een studie op het gebied van strafrecht te gaan volgen."

"Alle drie de webinars van deze serie hebben verdieping gebracht die mij goed van pas komt tijdens mijn werk, inhoudelijk heb ik veel opgestoken."

Strafrecht
Datum: 2 mrt. 2020
  • PE 16
  • 20:00
  • 360,- (excl. BTW)