Tolken bij medische consulten: participatie en betrekken van de patiënt

In het kader van patiëntgerichte communicatie in de westerse gezondheidszorg staat de patiënt centraal. De arts streeft ernaar om de patiënt zoveel mogelijk te betrekken in zijn/haar zorg. Onderzoek toont aan dat in tolk-gemedieerde consulten het betrekken van de patiënt grotendeels afhankelijk is van de prestatie van de tolk en daarnaast ook bepaald wordt door de verbale en non-verbale middelen die de tolkt gebruikt in interactie met de patiënt en de arts. In dit webinar zal er aangetoond worden op welke manier de tolk de participatie en het betrekken van de patiënt kan beïnvloeden door gebruik van verbale en non-verbale middelen.

Tijdens de opleiding van tolken wordt er weinig aandacht besteed aan de rol van de tolk in de participatie en het betrekken van de patiënt in tolk-gemedieerde consultaties.
De deelnemers worden gesensibiliseerd over, en meer bewust gemaakt van, de impact van hun rol op de participatie en het betrekken van de patiënt in tolk-gemedieerde consultaties.
De deelnemers leren hun verbale en non-verbale interactie te monitoren en deze op een meer bewuste manier te gebruiken tijdens het tolkproces zodat dit de participatie en het betrekken van de patiënt mogelijk maakt.
De tolk zorgt ervoor dat zijn/haar vertolking de participatie, en het betrekken van de patiënt in de consultatie, niet ondermijnt.  

Relevantie van het programma voor de doelgroep:
Dit webinar is zowel geschikt voor tolken (gesproken taal) als voor gebarentolken.
Let op: Gebarentolken zullen rekening moeten houden met het verschil in de functies van de non-verbale semiotische middelen (bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen, gebaren) van de gespreksdeelnemers.

 

Overige webinars in deze serie:
Webinar 1: Tolken bij medische consulten: communicatieve doelstellingen
Webinar 2: Tolken bij medische consulten: empatische communicatie

Of klik hier voor de hele webinarserie 'Tolken bij medische consulten' (start/gestart op 02 oktober 2018).

 

Dr. Demi Krystallidou (KULeuven) verricht postdoctoraal onderzoek naar tolk-gemedieerde klinische communicatie. Zij heeft een MSc in het vertalen en conferentietolken en een doctoraat in de vertaalkunde (focus: tolk-gemedieerde klinische communicatie). Naast haar onderzoek doceert ze tolk-gerelateerde vakken en tolk-gemedieerde klinische communicatie. Daarnaast presenteert ze haar onderzoeksresultaten op internationale congressen en publiceert ze haar werk bij internationale academische tijdschriften.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Nummer activiteit
Let op: alleen voor de gehele webinarserie geaccrediteerd door RTGS
Categorie
 
Totaal
0,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Datum: 17 november 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname in de map 'Opnames' in Mijn KTV. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie en certificering
Voor de verstrekking van een certificaat c.q. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt óf achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen. 

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

arts
Datum: 17 nov. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 80,- (excl. BTW)
  • Online