Uitleveringen, overleveringen en rogatoire commissies

Internationale rechtshulp in strafzaken, waaronder uitleveringsprocedures, overleveringen en rogatoire commissies, is complex en kent een eigen jargon. In dit webinar wordt door een ervaren advocaat uitgelegd hoe de verschillende procedures in elkaar steken en wat de meest voorkomende begrippen inhouden. Daarbij wordt steeds gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en (al dan niet geanonimiseerde) originele documenten.

Het webinar begint met een inleiding op internationale rechtshulp in strafzaken. Mirjam Levy behandelt onder andere beginselen die in nagenoeg elke zaak terugkomen. Daarna worden de verschillende procedures besproken. Uit welke fasen bestaan dergelijke procedures en wat zijn de meest voorkomende verweren (en tegenargumenten van het openbaar ministerie)? Er worden tevens voorbeelden van rechtshulpverzoeken getoond.
 
Daarna wordt er aandacht besteed aan overleveringen (kort gezegd uitleveringen binnen Europa), aan Europese aanhoudingsbevelen, aan terugkeergaranties die aan de orde zijn in veel zaken, aan procedures nadat de opgeëiste persoon is teruggekeerd in Nederland en tenslotte aan rogatoire commissies.
 
I.  Inleiding (beginselen van) internationale  rechtshulp 
II. Uitleveringen

a) verschillende fasen van uitleveringsprocedures (uitleveringskamer van de rechtbank, uitleveringskamer van de Hoge Raad, Minister van Justitie, Kort Geding bij de rechtbank, civiele kamer van het Hof, spoedprocedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, civiele kamer van de Hoge Raad);
b) wat zijn bij de verschillende instanties de meest voorkomende verweren?


III.  Inleiding overleveringen 
IV.  Verschillen tussen uitleveringen en overleveringen 
V.   Terugkeergaranties
VI.  Procedures na terugkeer in Nederland
VII. Praktische aspecten van rogatoire commissies 

Bij dit webinar wordt een PowerPoint-presentatie gebruikt. Daarin worden o.a. steeds voorbeelden getoond van documenten uit de praktijk. Daarnaast zullen verschillende rechterlijke uitspraken worden besproken waarin relevante begrippen worden uitgelegd. Tenslotte zullen diverse (geanonimiseerde) documenten uit procedures worden verstrekt.

Aan het einde van dit webinar weet de cursist hoe de (complexe) procedures die het meest voorkomen in internationale rechtshulp in elkaar steken en wat de meest voorkomende begrippen inhouden.
 
Leesopdracht: de rechterlijke uitspraken en de documenten die tevoren worden verstrekt in Mijn KTV (o.a. rechterlijke uitspraken). Deze documenten zijn omstreeks twee weken voor het webinar beschikbaar.
 
Mirjam Levy is 7 jaar advocaat. Zij is zich na stages bij de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties en bij het Joegoslavië-Tribunaal intensief gaan bezig houden met o.a. overleveringszaken.
 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,50
Totaal
2,50

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Datum: 20 april 2020     |     Tijdstip webinar: 20:00-22:00 uur 

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

RTGS
Voor de toekenning van punten door de Stg. Rtgs, is het vereist dat u ieder webinar afzonderlijk digitaal evalueert.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 21 apr. 2020
  • PE 2.5
  • 20:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • online