'Schrijven wat je hoort' voor schrijf- en taptolken

In deze verfrissende online dagtraining maakt u kennis met fonetisch schrijven. Als schrijftolk Nederlands of taptolk vreemde taal, hoor je regelmatig woorden waarvan je niet [prusies] weet wat ze betekenen en hoe je ze schrijft. Dat kan zijn omdat het codetaal is, of bijvoorbeeld dialect of slang. In deze cursus leer je te ‘spellen wat je hoort’. We gebruiken hiervoor een consequent en leesbaar systeem, zodat de lezer het woord probleemloos kan herkennen. En dat is 'precies' de bedoeling!

De politie zet veelvuldig taptolken in om gesprekken van afgetapte telefoons en van andere opnameapparatuur te laten vastleggen. Dit gebeurt tijdens onderzoeken waarbij bijzondere opsporingsbevoegdheden toegewezen zijn. De taptolken die ingezet worden zijn enerzijds tolken die vreemdtalige gesprekken beluisteren en vertalen naar het Nederlands en anderzijds schrijftolken Nederlands die Nederlandse opnames uittypen voor de verslaglegging in het onderzoek.

Zowel de tolk die vanuit een vreemde taal vertaalt naar het Nederlands als de Nederlandse schrijftolk die een Nederlandse opname beluistert, horen heel veel woorden of zelfs zinnen die niet of nauwelijks te verstaan zijn. Dit heeft te maken met het feit dat er in het criminele circuit heel veel slang, dialect, codetaal en plat gesproken wordt. Zo hebben de schrijftolken onder andere te maken met het Mocro en andere straattaal waarin veel Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse woorden in vermengd worden. Taptolken vreemde taal horen op hun beurt veel vreemdtalig dialect en moeten dat wat ze niet verstaan ook herkenbaar en leesbaar op papier kunnen zetten in het Nederlandse tapverslag.

Als je een woord hoort dat je niet kent, kan je twee dingen doen: óf je schrijf in je tapverslag [niet te verstaan] of je schrijft het zoals je hoort en zet erachter [fon]. Dit laatste heeft de voorkeur omdat de politie er alsnog misschien informatie uit op kan maken.

Tijdens eerdere cursussen voor taptolken bleek dat het opschrijven van onbekende woorden zoals je ze hoort, een struikelblok vormt in de verslaglegging. Deze cursus geeft handvatten voor het omzetten van onbekende gesproken tekst naar schrift. 

Tijdens deze online dagtraining wordt ingegaan leert de deelnemer afzonderlijke klanken herkennen en omzetten naar een consequent schriftsysteem. Dit systeem is voor iedereen leesbaar. Voor een politieteam dat gebruikmaakt van schrijftolken of taptolken, is een begrijpelijk fonetisch schrift van grote meerwaarde. Zo kunnen bijvoorbeeld codetaal of namen van nieuwe figuren die opduiken in een opsporingszaak maar die niet goed verstaanbaar zijn, in een duidelijk leesbaar fonetisch schrift opgeschreven worden en in een later stadium een alsnog betekenis of identiteit krijgen. 

Ook vergroot de schrijf- en taptolk tijdens deze cursus zijn kennis over de uitspraak en klanktekenkoppeling van het Nederlands. Het opdelen van woorden naar losse klanken wordt tijdens de training geoefend. De tolk kan na deze cursus onbekende woorden zo herkenbaar mogelijk omzetten in schrift.

De aangeleerde schrijftechniek kan een schrijftolk uiteraard altijd gebruiken wanneer een woord niet wordt verstaan. Uitermate handig dus!

Leerdoelen:

 • Kennis van de Nederlandse klanktekenkoppeling
 • Kennis van het begrip 'klemtoon'
 • Het kunnen analyseren van geïsoleerde woorden
 • Het kunnen herkennen van veel voorkomende dilemma's
 • Het kunnen noteren van onbekende woorden in lopende tekst

Werkvormen:

De stof wordt aangeboden door middel van lesmateriaal, klassikale online uitleg, dictees, oefeningen en feedback.

De deelnemer krijgt vooraf een digitale reader met uitleg en informatie. Tijdens de cursus wordt audiomateriaal gebruikt.

Leesopdracht:
De deelnemer krijgt vooraf een reader met uitleg en informatie. Vooraf mogen de deelnemers een artikel in de reader lezen.

Opdracht: 
De docent heet Marieke Goedegebure. Als we dat omzetten naar semifonetisch schrift is dat: MaaRIEku GOEdugubUUru. 

Hoe heet jij? Stuur de docent uiterlijk één week voor de training een WhatsApp-bericht (naar 06-24826996) met 

- een geluidsopname waarin je je naam uitspreekt en
- een geschreven bericht waarin je je naam op de gewone manier schrijft én probeert om de uitspraak van je naam semifonetisch op te schrijven.

 
Meenemen naar de training:
- Laptop (eventueel kunt u een laptop van KTV huren via de optie in het winkelwagentje of via deze webpagina)
- Koptelefoon
Marieke Goedegebure is linguïst en logopedist en eigenaar van NT2Spraak, een taalbureau voor uitspraaktraining, workshops en advies. Ze heeft een passie voor klank en klemtoon en daarnaast is ze dol op digitale toepassingen. Behalve trainer is Marieke ook co-auteur van het lesboek 'Beter Nederlands spreken' (Coutinho, 2016).
 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
4,50
Voorbereiding
 
Schrijfopdracht
1,50
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Schrijftolken
Nummer activiteit
22323
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
0,450
Totaal
0,45

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

ONLINE TRAINING

Data: 19 mei 2020   |    Tijdstip dagtraining: 9:30-15:30 uur 

Dagindeling:

09:45 – 11:30 uur          
11:45 – 13:00 uur
14:00 – 15:30 uur


Praktische informatie t.b.v. de trainingsdag:

 • Maximaal 10 deelnemers
 • Inloggen vanaf 9.00 uur. U ontvangt uiterlijk 24 uur voor de start een link om in te loggen. U heeft een webcam, internet en geluid nodig om mee te kunnen doen. 
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

'Uitleg was uitgebreid en met veel geduld.'

'Veel praktisch geoefend.'

 

Datum: 19 mei 2020
 • PE 6
 • 09:30
 • 195,- (excl. BTW)
 • Online