Solistisch werken: weerbaar door zelfzorg?

Deze training gaat in op verschillende vormen van stress en stapeleffecten die kunnen leiden tot compassiemoeheid. Door middel van interactieve werkvormen leren de deelnemers hoe ze compassiemoeheid kunnen signaleren en kunnen voorkomen.

De training start met een korte introductie waarin het doel van de training en de werkwijze worden toegelicht. Tevens maken de deelnemers afspraken met betrekking tot vertrouwelijkheid en veiligheid. Daarna vindt een korte kennismakingsronde plaats waarin specifiek wordt gevraagd naar de ervaringen met traumatisering (zie vooropdracht: casus) en de verwachtingen van deze dag.

Vervolgens krijgen de deelnemers korte inleidingen over de verschillende vormen van stress en stapeleffecten in relatie tot compassiemoeheid, afgewisseld met interactieve werkvormen. In het middaggedeelte wordt dieper ingegaan op compassiemoeheid. De deelnemers leren hoe ze compassiemoeheid kunnen signaleren en krijgen handvatten aangereikt om compassiemoeheid te voorkomen. Aan het eind van de training wordt de dag kort nabesproken. Op een later tijdstip worden de evaluatiepunten teruggekoppeld naar de opdrachtgever.

Tijdens deze training komt het onderstaande aan bod:

 • De verschillende soorten stress: hoe te herkennen en wat zijn de gevolgen
 • Cirkel van invloed (Covey)
 • Draagkracht en draaglast
 • Casuïstiek bespreking

Zorgen voor jezelf:

 • Professioneel pantser
 • Tips stresshantering

Doelstelling

Deze training geeft kennis en (zelf-)inzicht in de mogelijke gevolgen van het werken als professionele tolk en geeft handvatten om in balans te blijven.

Programma

9:30 – 11:00 uur

Introductie en kennismaking

 

Oefening ballon

 

Inleiding 1: stress versus de cirkel van invloed (Covey)

 

Opdracht: draagkracht – draaglast

 

Casuïstiek bespreking

11.00 – 11.20 uur

Pauze

11:20 - 12:50 uur

Inleiding 2: stapelstress versus burn-out

12.50 – 13.45 uur

Lunch

13:45 – 15:15 uur

Inleiding 3: secundaire traumatisering en professioneel pantser

 

Vervolg casuïstiek bespreking

15.15 – 15.30 uur

Pauze

15:30 – 17:00 uur

Stresshantering en zelfzorg

 

Evaluatie en afsluiting

 

Deze training maakt deel uit van de tweedaagse training 'Tolken als risicoberoep'. De trainingen zijn complementair aan elkaar maar kunnen ook los worden gevolgd. 
De tweede trainingsdag 'Secundaire traumatisering en kernkwaliteiten’ vindt plaats op 29 oktober 2020. 

Trainingsdag 1 - Solistisch werken: weerbaar door zelfzorg

Log in op Mijn KTV en ga naar de map 'Cursussen'. U treft daar aan:

Schrijfopdracht:

Als opmaat voor deze dag en als voorbereiding op het onderwerp ‘Solisch werken: weerbaar door zelfzorg’ willen we je vragen om als vooropdracht een situatie vanuit de praktijk te beschrijven waarin u geraakt werd tijdens het tolken. Stel uzelf daarbij de volgende vragen in het zo concreet mogelijk beschrijven van die situatie.

 • Waar was je aan het tolken?
 • Voor wie was je aan het tolken?
 • Wat gebeurde er toen je geraakt werd?
 • Waardoor werd je geraakt: door de persoon of door zijn situatie?
 • Hoe uitte zich dat bij jou?
 • Hoe ben je hiermee omgegaan?
 • Wat zou je willen leren van deze situatie tijdens de training?

 

Wilt u de vooropdracht uiterlijk maandag 21 september 2020 mailen naar huiswerk@ktv-kennisnet.nl en meenemen naar de training?


Leesopdracht:

Voorafgaand aan de training dient u het artikel ‘Uitgeput door medeleven’ te lezen.

Cyril van Os is sinds 2010 verbonden aan het IVP als freelance gedragstrainer en organisatiecoach. Vanaf midden jaren tachtig heeft hij een zeer ruime ervaring en kennis opgebouwd op het gebied van verandermanagement, teambuilding, communicatie in complexiteit, intervisie, leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling. Dit deed hij o.a. bij een wereldspeler in de private sector.

Cyril traint o.a. medewerkers in het professioneel omgaan met lastig, intimiderend en agressief gedrag, collegiale opvang en nazorg, secundaire traumatisering (compassiemoeheid), het brede gebied van communicatie en klantgerichtheid. Daarnaast begeleidt hij ook individuele medewerkers van opdrachtgevers in het vergroten van hun persoonlijke effectiviteit.

Hij biedt inzicht en deskundigheid, vergroot de vaardigheden door ervarend leren en het  inzetten van op maat gerichte interventies, die goed aansluiten bij de deelnemers. De medewerkers worden geschoold en krijgen handvatten voor de alternatieven in gedrag en communicatie bij complexe situaties.

Zijn stijl is speels, open, zonder oordeel en respectvol confronterend. Dit zorgt voor een open en veilige leeromgeving waarbij de deelnemers inzicht krijgen in hun eigen gedrag en wat het effect is op de ander. Vandaaruit wordt gekeken naar de mogelijkheden om het gedragsrepertoire uit te breiden zodat de deelnemer mentaal weerbaarder wordt.

De opdrachten die hij vanuit het IVP verzorgd zijn zowel uit de profit- als uit de non-profit sector (openbaar vervoer, onderwijs, gemeentes, rijksoverheden, geüniformeerden, financiële dienstverlening, zorginstellingen e.d.).

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,25
Schrijfopdracht
0,25
Totaal
6,50
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
26859
Categorie
 
Attitude
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

 

 

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 12 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Deelnemers ontvangen op de trainingsdag een syllabus 
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.
 
PRIJSVOORDEEL
Vanaf uw derde aanmelding voor een trainingsdag binnen één kalenderjaar, krijgt u automatisch 30 euro korting bij elke nieuwe aanmelding. Dit kortingssysteem geldt alleen voor trainingen op locatie, niet online.
 

"Van absolute meerwaarde."

"Veel herkenning. Soms wat heftig. Fijne sfeer in de groep."

"Leerzame training, interessant."

"De presentatie en de kennisoverdracht van de docent is zeer goed."

 

studenten
Datum: 8 okt. 2020
 • PE 6.5
 • 09:30
 • 255,- (excl. BTW)
 • Nijkerk

Opties bij deze cursus

 • Ik heb de training 'Secundaire traumatisering en kernkwaliteiten'al aangekocht: - € 40,00

  Samen kosten deze twee trainingen 450 euro excl. btw.