Spaanse politieke terminologie

Een beperkt vocabulaire was, tot voor kort, voldoende om te begrijpen dat Spaanse politici, vanuit starre houdingen, elkaar van corruptie en wanbestuur betichtten. Na de politieke crisis van 2015-2016 spreken politici plotseling met elkaar over: de grondwet, de structuur van de centrale bank, het conflict met de autonome regio’s, etc. Wat is er aan de hand? Tijdens dit webinar verdiept u zich in deze conflicten. 

Uitgangspunt van dit programma is dat een Spaanse tolk/vertaler op de hoogte moet zijn van dat wat zich afspeelt in de landen waarin Spaans gesproken wordt. Hier zullen we het alleen over Spanje hebben.

1) Waarom en waarover spreken de Spaanse politici nu?

2) Er is veel discussie gaande in Spanje over de wenselijkheid de Grondwet aan te passen, over de organisatie van de Centrale Bank en over de compositie van het Tribunal Superior de Justicia, het Tribunal Constitucional en de Audiencia Nacional. Het is interessant te weten: wie wil wat, waarom, en welke argumentaties circuleren er. Iedereen heeft het over de wet en de soevereiniteit van het volk, maar het volk wordt breder of smaller naar gelang de spreker een Spaanse nationalist of een Autonome nationalist is. We zullen de problematiek in stukken splitsen:

  • De structuur van de staat wordt ter discussie gesteld door de autonome regio’s van Catalonia en Baskenland, door de federalisten van de PSOE, en door de antisitemas van PODEMOS en de CUP. Wat zegt de Spaanse grondwet hierover? Wie mag beslissen over de vraag wie zich mag afsplitsen?
  • Als de autonome regeringen de politieke overkoepelingen zijn van de autonome regio’s, wat doen dan de Gouverneurs die naar iedere provincie gestuurd worden door het centrale gezag? Zou men de Diputaciones kunnen schrappen of zijn ze nog nodig? Wie controleert de banken, en hoe voorkomt men dat de controle weer zou falen?
  • Wie zijn de magistraten van de Audiencia Nacional die beslissen over zaken die van belang zijn voor het hele land (Spanje)?
  • Wie moet over de grondwet en de structuur van de staat beslissen? El Congreso de los Diputados? El Senado? El Tribunal Constitucional?

Tijdens dit twee uur durende webinar zullen we o.a. aan de hand van de Spaanse Grondwet, de Catalaanse Estatuto de Autonomía en een besluit van het Spaanse Constitutionele Gerechtshof proberen de inhoud van het politieke nieuws te begrijpen.

Dit webinar wordt in het Spaans gegeven.

Er staat een (facultatieve) korte leesopdracht voor u klaar in Mijn KTV.

Dr. Amparo ( = María Desamparados) García Celma

Amparo is tolk, vertaler en docent Spaans. Ze is opgegroeid in Franco’s Spanje en heeft aan de Universiteit van Barcelona gestudeerd in de laatste jaren van de dictatuur. Ze heeft daarna de politieke partijen zien herrijzen, het opstellen van de Spaanse Grondwet gevolgd, en de strijd voor de autonomie van de Catalanen meegemaakt. Ze heeft altijd interesse gehad voor en zich (als goede geboren Spaanse) geërgerd aan de Spaanse politiek. In dit webinar dat in het Spaans gegeven wordt, zal ze de bronnen belichten, om zo de deelnemers een zo objectief mogelijke kijk op de huidige Spaanse politiek te geven.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 6 februari 2020 van 20:00-22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

 

 
Datum: 6 feb. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 65,- (excl. BTW)
  • Online