Spreekwoorden: dé uitdaging voor gebarentolken

Een spreekwoord kennen, wil niet zeggen dat u dit altijd juist interpreteert, dat u de oorsprong van de betekenis kan doorgronden en de essentie in een fractie van een seconde in uw hoofd kan verwoorden in gewone taal en vervolgens kan tolken in gebaren. In deze training leert u hoe u spreekwoorden en gezegden goed in gebaren tolkt.

Letterlijke vertaling van spreekwoorden en gezegdes: dé adhoc uitdaging voor de gebarentolk

Hoe men spreekwoorden correct vertaalt, is regelmatig een punt van discussie. Wanneer is een vertaling het meest treffend? 

Leerdoelen en inhoud

Voor doven is het begrijpen van figuratieve taal niet vanzelfsprekend. Als een tolk gebaart dat hij ‘vanavond de hond in de pot zal vinden’, is het goed mogelijk dat hij daadwerkelijk een hond in een pot voor zich ziet en niet doorheeft dat hij op tijd thuis moet zijn, wil hij nog mee kunnen eten.

Voor tolken ligt hier een grote uitdaging, met name voor wat betreft tolk- en taalvaardigheid. Om als tolk professioneel om te gaan met het fenomeen spreekwoorden dient u een aantal vaardigheden goed onder de knie te hebben.
• U moet de Nederlandse spreekwoorden en gezegdes kennen
• U moet de Nederlandse spreekwoorden en gezegdes begrijpen
• U moet de Nederlandse spreekwoorden en gezegdes ad hoc in letterlijke taal kunnen vertalen 
• U moet de letterlijke vertaling cq betekenis direct in gebarentaal kunnen overzetten

Als een tolk deze vaardigheden beheerst, kan hij ad hoc vloeiend een spreekwoord of gezegde vertolken naar een begrijpelijke letterlijke zin, die goed te begrijpen is voor een dove persoon.
Op deze tolk- en taalvaardigheden richt de training ‘Spreekwoorden in gebarentaal’ zich. 

Leerniveau
Natuurlijk zijn veel spreekwoorden bekend. Maar een spreekwoord kennen, wil niet zeggen dat u dit altijd juist interpreteert, dat u de oorsprong van de betekenis kan doorgronden en de essentie in een fractie van een seconde in uw hoofd kan verwoorden in gewone taal en vervolgens kan tolken in gebaren. In deze training leert u hoe u spreekwoorden en gezegden goed in gebaren tolkt. Een tolk die deze vaardigheden goed traint en onder de knie krijgt, brengt de inhoud van de spreektaal beter over op de dove cliënt en de tolk krijgt meer zelfvertrouwen op de werkvloer. Kennis is macht! 

Het taalniveau van de deelnemer is C1: 
- Heeft een goede beheersing van een breed repertoire aan woorden, waardoor hiaten in de woordenschat gemakkelijk kunnen worden gedicht met omschrijvingen; er is in geringe mate sprake van vermijdingsstrategieën en van zichtbaar zoeken naar uitdrukkingen. Heeft een goede beheersing van idiomatische uitdrukkingen en uitdrukkingen uit de spreektaal.
- Kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op zijn/haar terrein.
- Kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Kan zonder al te veel inspanning tvprogramma’s en films begrijpen.

Doelgroep

U bent tolk Nederlandse Gebarentaal en vindt het leuk om ervaringen te delen en te vernemen van collega's. Deze training is bedoeld voor diegenen die niet schromen zelf een scala aan spreekwoorden in te brengen, en bereid zijn na te denken over een passende vertaling. Immers, u moet huilen met de wolven in het bos en zodoende uw eigen kennis en vaardigheden oppoetsen.

U dient vooraf na te denken over welk spreekwoord bij u past en of u spreekwoordelijke uitdrukkingen (beeldspraak) of iets in die trant kent vanuit de gebarentaal.

U dient tevens een spreekwoordenboek mee te nemen.

Sebastiaan Boogaard

Sebastiaan Boogaard is professioneel tolk Nederlandse gebarentaal. Over hem werd geschreven: "Sebastiaan is universitair opgeleid, en neemt als gebarentolk ook o.m. op dat niveau opdrachten aan. Zo is hij geselecteerd en getraind om het journaal en andere live-uitzendingen op hoog niveau te tolken. Daarnaast tolkt hij congressen, wetenschappelijke opleidingen en buiten gewoon bijzondere opdrachten voor Kentalis." Naast het werk als gebarentolk is Sebastiaan werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. NRC Handelsblad: “Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien". "Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Hij houdt van openheid en vindt het belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten.”


Lieke Kielstra

Lieke Kielstra (1945) is vanaf september 2009 lid van het lectoraat Dovenstudies. Zij participeert als lid van het Academieteam Europees Referentiekader NGT (ATERK). Het ATERK houdt zich bezig met het vaststellen van taalniveaus van NGT en het vernieuwen en aanpassen van de NGT onderdelen naar ERK-richtlijnen. Daarnaast was zij sinds 1997 docente Nederlandse Gebarentaal bij de opleiding Leraar / Tolk Nederlandse Gebarentaal van het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies. Lieke begon jaren geleden met het verzorgen van gebarentaalcursussen voor belangstellenden bij de Stichting Doven Rotterdam. Ook was zij werkzaam bij Madido waar zij voor gebarentolken nascholing verzorgde.


Petra Brugmans

Een tolk gebarentaal met zeer ruime werkervaring, assisteert Sebastiaan bij het geven van de training door op te treden als trainingsacteur en bij te dragen met feedback.

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
23447
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

Werkwijze & praktische informatie:

 • Mix van reflectie, theorie, informatie-uitwisseling en praktijk-oefeningen (zowel casuïstiek van gebarentolken als schrijftolken)
 • Maximaal 15 deelnemers in de training
 • Toepassing van eigen ervaringen en reageren op elkaar
 • Feedback van groepsleden over uw eigen sociale vaardigheden, interactie- en gespreksvaardigheden
 • Deelnemers ontvangen op de trainingsdag een syllabus
 • Catering bij de prijs inbegrepen
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00. Programma start om 9:30 en eindigt om 17:00.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

 

Op de inschrijving voor deze training zijn de Algemene Voorwaarden van KTV van toepassing. U kunt deze online raadplegen. De annuleringsvoorwaarden leest u in artikel 3. 

 

 

"Het heeft me echt handvatten gegeven! :-)"

" De training is een aanvulling op het vak! " 

" Fijne tips op het gebied van tolktechniek. " 

" De training heeft een goed programma, met veel afwisseling tussen theorie en doen. " 

"Sebastiaan zorgt voor een veilige oefensfeer!"

"Nuttig. Maakt je bewust van hoeveel spreekwoorden en gezegden de Nederlandse taal heeft en de obstakels die je kan tegenkomen bij het tolken ervan."

 

Datum: 8 sep. 2020
 • PE 6
 • 09:30
 • 235,- (excl. BTW)
 • Nijkerk