Studiemiddag Portugees ‘Schelden en vloeken’: hoe blijf je getrouw tolken?

Als tolk krijg je soms te maken met grof taalgebruik. Het gebruik van verwensingen, krachttermen en vloeken zijn erg afhankelijk van de taal en de cultuur waarin ze zijn ontstaan.  Het omzetten van de ene naar de andere taal kan daarom erg lastig zijn. Bestaan er richtlijnen voor het tolken van schelden en vloeken? Welke werkethiek hanteer je hierin? Welke emotie zit er onder het vloeken en schelden, en hoe tolk je die? Wat is de context, en in hoeverre bepaalt de context wat je wel en niet vertaalt? 
Een workshop voor tolken die, samen met collega’s in dezelfde taal, antwoorden willen vinden op bovenstaande vragen.

Vooraf webinaropname bekijken

De  deelnemers bekijken de opname Alles over vloeken, scheldwoorden en andere krachttermen (het webinar is bij de prijs van de cursus inbegrepen). Tijdens deze opname van twee uur duik je in de geschiedenis en leer je hoe christendom en staat zich bemoeien met emowoorden en hoe de taalgebruiker met allerlei nieuwvormingen reageert op de sancties van die overheden. Rob Tempelaars gaat ook in op de frequentie van vloeken en vervloekingen. Krijg koperen hartkleppen dan kun je je je hele leven de tering poetsen is veel minder frequent dan krijg de klere en shit wint het van de gvd-vloek. Ook is de intensiteit van de krachttermen verschillend: getverderrie en gossiemijne zijn minder zwaar dan verdomme. Intonatie en dictie spelen bij de intensiteit een dominante rol. Tenslotte leer je over de verschillen per regio en de verschillen tussen de belangrijkste Europese talen als het gaat om vloeken en schelden.

Bij dit webinar hoort een uitgebreide vloek- en scheldwoordenlijst. Het is de bedoeling dat de deelnemers deze lijst zo goed en zo kwaad als het kan, vertalen naar het Portugees. Als je Portugese krachttermen wilt toevoegen aan de lijst, dan is dat prima. De vertaalde lijsten worden voorafgaand aan de workshop naar de moderator gestuurd, zodat deze kan onderzoeken welke begrippen tot de grootste vertaalproblemen leiden.

Middagworkshop Portugees <> Nederlands op 25 juni 2020

Tijdens deze middagworkshop onderzoek je samen met collega-tolken op welke manier je scheld- en vloekwoorden het beste kunt vertalen. Een beëdigd tolk zal als moderator hierbij aanwezig zijn om de discussies te begeleiden, suggesties te doen voor terminologie en online zoeklocaties aan te reiken.

Bij het doornemen van de vooraf vertaalde woordenlijsten zal uitgebreid gekeken worden naar de dilemma's die ontstaan zijn bij de vertaling van de woordenlijst. Na afloop van de werksessie gaan de deelnemers met een (zoveel mogelijk) uniforme woordenlijst naar huis. De moderator zal de lijst nog in een laatste schone versie naar de deelnemers terugsturen zodat iedereen een mooi tweetalig scheld- en vloekwoordenlexicon heeft.

Tijdens de workshop is er zeker ook ruimte voor de bespreking van casuïstiek uit de tolkpraktijk van de deelnemers. Interessant is ook te onderzoeken of er diverse regionale- of dialectexpertise onder de deelnemers aanwezig is. Na afloop van deze workshop heb je niet alleen je lexicon uitgebreid maar ga je ook naar huis met meer kennis en expertise over de cultuurspecifieke aspecten van de taal waarin je tolkt.

Voorafgaande aan deze training dient u de webinaropname Alles over vloeken, scheldwoorden en andere krachttermen te bekijken. Deze opname vindt u in uw KTV-account na inschrijving.

In uw KTV-account bevindt zich tevens een woordenlijst met allerlei krachttermen. U dient deze woorden voorafgaande aan de workshop te vertalen en uiterlijk één week voor aanvang (18 juni 2020) te sturen aan huiswerk@ktv-kennisnet.nl. Tevens dient u de woordenlijst aan te vullen met Portugese krachttermen waarvan u geen vertaling terugvindt in deze lijst. 

Femmy Salomons – van Eldik, haar naam doet het misschien niet vermoeden, is geboren en getogen in Brazilië. Haar ouders zijn Nederlanders die daar wonen, zo komt ze aan de talencombinatie Nederlands-Portugees. Pas toen ze in Nederland woonde heeft ze een opleiding als tolk genoten. Als tolk is zij een generalist. Zij werkt in zeer uiteenlopende situaties, en afhankelijk daarvan tolkt ze met of zonder tolkapparatuur en consecutief of simultaan. Zij tolkt voor overheidsinstanties zoals de Raad voor de Rechtsbijstand, politie, rechtbanken maar ook in ziekenhuizen en in de jeugdzorg. Daarnaast tolkt ze voor commerciële partijen, bv. tijdens een bezoek van buitenlandse delegaties, of bij vergaderingen van internationale vakbonden. De onderwerpen die de revue passeren zijn al even afwisselend, een kleine greep eruit:  esthetische tandheelkunde, strafrecht, binnenwatertransport, landbouw, etc. Er is één aspect dat niet varieert, dat is dat er mensen zijn die met elkaar willen communiceren, dat betekent dus ook dat er altijd emoties bij komen kijken. Dan is het erg belangrijk dat de nuances, de diepere betekenissen niet verloren gaan. En dat geldt ook voor krachttermen die gebruikt (kunnen) worden.

Mônica Gerritse is in Brazilië geboren en heeft daar ook gestudeerd. In 1986 begon zij te werken als tolk voor KLM Brazilië. Zij werkte aan boord op de vluchten van en naar Rio en São Paulo. Dit heeft zij gedurende 13 jaar gedaan, daarna verhuisde zij naar Nederland. In 2004 heeft ze de opleiding SIGV afgemaakt en sindsdien werkt ze als gerechtstolk voor verschillende instanties.
Over deze studiedag egt Mônica het volgende: 'Vloeken in een taal die niet je eigen taal is, is best bijzonder. Scheldwoorden zoals 'pannenkoek' of uitdrukkingen als 'krijg de tering' zijn typisch Nederlands en de vertaling kan een uitdaging zijn. Vloeken is een uiting van emotie, waar ze in Brazilië wel bekend mee zijn. Tijdens de workshop kunnen we samen verder ingaan op verschillende betekenissen en er equivalenten/vertalingen voor zoeken/vinden.'

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
5,00
Voorbereiding
 
Totaal
5,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

De opname

Het bekijken van de opname Alles over vloeken, scheldwoorden en andere krachttermen is verplicht en het webinar is bij de prijs van de cursus inbegrepen. U ontvangt een apart certificaat van deelname voor het webinar, mits u het webinar online evalueert. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur: 1 uur en 57 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint/handout in PDF
Aantal PE: 2
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

HOE WERKT HET?

Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. U ontvangt deze presentatie ook per e-mail als handout, zodat u desgewenst aantekeningen kunt maken.

De workshop

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
  • Maximaal 10 deelnemers
  • Koffie en thee bij de prijs inbegrepen
  • Ontvangst en registratie vanaf 13.00 uur. Programma start om 13:30 uur en eindigt om 16:4 uur
 
PRIJSVOORDEEL
  • Vanaf uw derde aanmelding voor een trainingsdag binnen één kalenderjaar, krijgt u automatisch 30 euro korting bij elke nieuwe aanmelding. Dit kortingssysteem geldt alleen voor trainingen op locatie, niet online.

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

vloeken
Datum: 25 jun. 2020
  • PE 5
  • 13:30
  • 99,- (excl. BTW)