Studiemiddag Servo-Kroatisch ‘Schelden en vloeken’: hoe blijf je getrouw tolken?

Als tolk krijg je soms te maken met grof taalgebruik. Het gebruik van verwensingen, krachttermen en vloeken zijn erg afhankelijk van de taal en de cultuur waarin ze zijn ontstaan.  Het omzetten van de ene naar de andere taal kan daarom erg lastig zijn. Bestaan er richtlijnen voor het tolken van schelden en vloeken? Welke werkethiek hanteer je hierin? Welke emotie zit er onder het vloeken en schelden, en hoe tolk je die? Wat is de context, en in hoeverre bepaalt de context wat je wel en niet vertaalt? 
Een workshop voor tolken die, samen met collega’s in dezelfde taal, antwoorden willen vinden op bovenstaande vragen.

Vooraf webinaropname bekijken

De  deelnemers bekijken de opname Alles over vloeken, scheldwoorden en andere krachttermen (het webinar is bij de prijs van de cursus inbegrepen). Tijdens deze opname van twee uur duik je in de geschiedenis en leer je hoe christendom en staat zich bemoeien met emowoorden en hoe de taalgebruiker met allerlei nieuwvormingen reageert op de sancties van die overheden. Rob Tempelaars gaat ook in op de frequentie van vloeken en vervloekingen. Krijg koperen hartkleppen dan kun je je je hele leven de tering poetsen is veel minder frequent dan krijg de klere en shit wint het van de gvd-vloek. Ook is de intensiteit van de krachttermen verschillend: getverderrie en gossiemijne zijn minder zwaar dan verdomme. Intonatie en dictie spelen bij de intensiteit een dominante rol. Tenslotte leer je over de verschillen per regio en de verschillen tussen de belangrijkste Europese talen als het gaat om vloeken en schelden.

Bij dit webinar hoort een uitgebreide vloek- en scheldwoordenlijst. Het is de bedoeling dat de deelnemers deze lijst zo goed en zo kwaad als het kan, vertalen naar het Servo-Kroatisch. Daarnaast vul je deze lijst aan met Servo-Kroatische krachttermen waarmee jij moeite hebt tijdens het tolken. Heb je nog interessante casuïstiek over dit thema? Deze kun je meenemen en tijdens de workshop delen met andere deelnemers. De vertaalde lijsten worden voorafgaand aan de workshop naar de moderator gestuurd, zodat deze kan onderzoeken welke begrippen tot de grootste vertaalproblemen leiden.

Middagworkshop Servo-Kroatisch <> Nederlands op 17 september 2020

13.30 - 16.45 uur

Tijdens deze middagworkshop onderzoek je samen met collega-tolken op welke manier je scheld- en vloekwoorden het beste kunt vertalen. Een beëdigd tolk zal als moderator hierbij aanwezig zijn om de discussies te begeleiden, suggesties te doen voor terminologie en online zoeklocaties aan te reiken.

Bij het doornemen van de vooraf vertaalde woordenlijsten zal uitgebreid gekeken worden naar de dilemma's die ontstaan zijn bij de vertaling van de woordenlijst. Na afloop van de werksessie gaan de deelnemers met een (zoveel mogelijk) uniforme woordenlijst naar huis. De moderator zal de lijst nog in een laatste schone versie naar de deelnemers terugsturen zodat iedereen een mooi tweetalig scheld- en vloekwoordenlexicon heeft.

Tijdens de workshop is er zeker ook ruimte voor de bespreking van casuïstiek uit de tolkpraktijk van de deelnemers. Interessant is ook te onderzoeken of er diverse regionale- of dialectexpertise onder de deelnemers aanwezig is. Na afloop van deze workshop heb je niet alleen je lexicon uitgebreid maar ga je ook naar huis met meer kennis en expertise over de cultuurspecifieke aspecten van de taal waarin je tolkt.

Voorafgaande aan deze training dient u de webinaropname Alles over vloeken, scheldwoorden en andere krachttermen te bekijken. Deze opname vindt u in uw KTV-account na inschrijving.

In uw KTV-account bevindt zich tevens een woordenlijst met allerlei krachttermen. U dient deze woorden voorafgaande aan de workshop te vertalen en uiterlijk één week voor aanvang (10 september 2020) te sturen aan huiswerk@ktv-kennisnet.nl. Tevens dient u de woordenlijst aan te vullen met Servo-Kroatische krachttermen waarvan u geen vertaling terugvindt in deze lijst. 

Zorica Skoric-Petrovic heeft een academische opleiding afgerond in Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit in Novi Sad (Joegoslavië). Zij is tweetalig opgevoed (Nederlands en Servokroatisch). Na haar studie heeft zij 10 jaar als tolk/vertaalster bij het chemisch bedrijf Viskoza-Loznica in voormalig Joegoslavië gewerkt. In 1994 is zij teruggekomen in Nederland en sindsdien werkt zij als zelfstandig tolk/vertaalster.

Zij is docent Bosnisch/Kroatisch/Servisch bij het Instituut van Gerechtstolken en –vertalers (SIGV) en heeft de opleidingen Gerechtstolken in Strafzaken en Juridisch Vertalen in Strafzaken verzorgd. Ook verzorgt zij dagcursussen over erfrecht, rechtspersonen, huwelijksgoederenrecht, notarieel recht, internationaal privaat recht en taalspecifieke workshops Bosnisch, Kroatisch en Servisch.

Daarnaast heeft zij cursussen gevolgd voor docenten bij het SIGV instituut als Studie Tolkvaardigheidsexamen, Training simultaan/fluistertolken voor docenten en Studie Vertaalexamens I en II.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
5,00
Voorbereiding
 
Totaal
5,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

De opname

Het bekijken van de opname Alles over vloeken, scheldwoorden en andere krachttermen is verplicht en het webinar is bij de prijs van de cursus inbegrepen. U ontvangt een apart certificaat van deelname voor het webinar, mits u het webinar online evalueert. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur: 1 uur en 57 minuten
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: PowerPoint/handout in PDF
Aantal PE: 2
Certificaat van deelname: ja, per e-mail

HOE WERKT HET?

Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. U ontvangt deze presentatie ook per e-mail als handout, zodat u desgewenst aantekeningen kunt maken.

De workshop

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
  • Maximaal 10 deelnemers
  • Koffie en thee bij de prijs inbegrepen
  • Ontvangst en registratie vanaf 13.00 uur. Programma start om 13:30 uur en eindigt om 16:45 uur
 
PRIJSVOORDEEL
  • Vanaf uw derde aanmelding voor een trainingsdag binnen één kalenderjaar, krijgt u automatisch 30 euro korting bij elke nieuwe aanmelding. Dit kortingssysteem geldt alleen voor trainingen op locatie, niet online.

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

vloeken
Datum: 17 sep. 2020
  • PE 5
  • 13:30
  • 150,- (excl. BTW)