(Moeder)taalverlies - een probleem voor tolken en vertalers?

Het aantonen van taalvaardigheid is vaak een belangrijk onderdeel van de opleiding en accreditatie voor meertalige professionelen, zoals tolken en vertalers. Echter, er wordt zelden of nooit opnieuw getoetst of deze kennis ook nog jaren later stabiel is. In dit webinar gaan we na of en onder welke omstandigheden taalkennis, zowel in de moedertaal als in een vreemde taal, kwetsbaar is voor verlies en wat de uitwerkingen kunnen zijn voor professionelen.

Taalontwikkeling en taalverwerving zijn meestal gefocust op de toename van kennis. Op het moment dat een bepaald niveau is bereikt - en met name in een moedertaal! - gaan wij ervan uit dat dit stabiel is en dat verder onderhoud dus niet nodig is. Echter, taalkennis is kwetsbaar wanneer een taal weinig wordt gebruikt of wanneer andere nieuwe talen worden geleerd. Onder welke omstandigheden is het dus zinvol voor taalprofessionals, zoals tolken, vertalers, taalleraren, enz., om eens goed en kritisch te kijken naar hun eigen taalvaardigheid? In dit webinar gaan we kijken naar hoe en wanneer taalverlies gebeurt en of je er iets tegen kunt doen.

Eerst zal een overzicht gegeven worden van relevant onderzoek naar taalverlies. Voorbeelden worden gegeven van wat er kan gebeuren wanneer taalverlies, oftewel 'language attrition', is opgetreden. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de omstandigheden die van invloed zijn op taalverlies. U zult zien dat ideeën zoals "Je kunt een taal alleen verliezen wanneer je deze nooit of nauwelijks meer spreekt" of "Als je een taal in je jeugd hebt, gesproken dan onthoud je die altijd" niet kloppen.

Deelnemers krijgen hiermee inzicht in het proces van taalverlies, een kritische kijk op hun eigen situatie en begrip voor de omstandigheden waaronder het verstandig is om taalvaardigheid opnieuw te toetsen.

Monika Schmid

"Ik ben 2000 aan de Universiteit van Düsseldorf gepromoveerd met een proefschrift over moedertaalverlies van Duitse joden. Ik heb sindsdien gewerkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen, en ben sinds 2013 hoogleraar taalkunde aan de University of Essex in het Verenigd Koninkrijk. Mijn specialisme is moedertaalverlies, ik heb hierover meerdere boeken geschreven, bundels en handboeken uitgegeven en meer dan 50 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Ik onderhoud een website met informatie over taalverlies voor niet-specialisten: https://languageattrition.org"

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
27914
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
0,200
Totaal
0,20

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Tijdstip
Het webinar wordt gehouden op 8 juni 2020 van 20:00-22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 8 jun. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online