Telefonisch tolken: wat maakt het lastig?

Telefonisch tolken is een zware functie waarin taal, assertiviteit, integriteit en concentratie een belangrijke rol spelen. Tijdens deze training worden de lastige aspecten van deze tolktechniek besproken en geoefend. Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw telefonische tolkdiensten voor u en uw klant zo prettig mogelijk verlopen?

Telefonisch tolken vergt meer focus en krachtige verbale assertiviteit

Wanneer je telefonisch tolkt vanuit je eigen kantoor ben je meer een 'tolkmachine' dan wanneer je bij een gesprek aanwezig bent. Door de afstand, de onzichtbaarheid, het niet kunnen gebruiken van jouw lichaamstaal en het niet kunnen zien van de lichaamstaal van de ander, ben je volledig afhankelijk van de verbale boodschap en je eigen stem. Deze werksituatie vergt andere vaardigheden van je als tolk én zorgt voor andere tolkdilemma's en frustraties dan wanneer je erbij zit. Tijdens deze training gaan we focussen op alle facetten van deze werkmethode.

Een veel gehoorde opmerking tijdens de KTV-training 'Gesprekstolken: tolkethiek in de praktijk' is dat de gedragscode niet goed uitvoerbaar is bij het telefonisch tolken. Tijdens deze training gaan we onderzoeken welke opties en alternatieven je hebt om je gedragscode toch zo goed en zo kwaad als het kan toe te passen. Ook hierbij geldt dat voorkomen beter is dan genezen: een tolk moet inzetten op preventief handelen bij aanvang van het tolkgesprek en verbaal assertief communiceren wanneer het nodig is om te interrumperen. 

Opbouw van de training

De training begint met een theoretische beschouwing over:

 • de toepassing van de gedragscode in het algemeen;
 • de toepassing van de gedragscode bij telefonisch tolken;
 • werkomstandigheden.

Naar aanleiding van de ingeleverde casuïstiek (zie tab voorbereiding) en inbreng van de deelnemers ter plekke worden tolkdilemma's geïnventariseerd. De dilemma's tonen altijd een overlap voor wat betreft thematiek en worden als zodanig gecategoriseerd in oefenmodules:

 • preventief handelen;
 • assertief communiceren & transparant interrumperen;
 • zelfzorg en grenzen stellen.

Tijdens de middag worden gesprekssituaties in scène gezet met een trainingsacteur. Ook de deelnemers spelen hierbij een rol, zowel als tolk als gespreksvoerder. In de rol van gespreksvoerder kom je tot inzicht welke behoeften afnemers hebben jegens jou als tolk en leer je je te verplaatsen in de rol van de afnemer van jouw tolkdiensten.

Door middel van gestructureerde feedbackoefeningen zullen de rollenspelen worden nabesproken. De tolken worden niet beoordeeld; wel worden zij aandachtig waargenomen en krijgen zij terugkoppeling over het effect dat een bepaalde werkwijze veroorzaakt. Aandacht wordt besteed aan het herkennen van grenzen, vooroordelen, tolkstijl en assertiviteit.

Deze interactieve werkmethodes leveren groot inzicht in de mogelijkheden en flexibiliteit waarover een tolk beschikt tijdens zijn werkzaamheden als telefonisch gesprekstolk. Rondom de feedbackrondes en de overige oefeningen is er voldoende ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen.
 

Leesopdracht

U dient het boekje Tolktechnieken en deontologie: een praktische handleiding voor gesprekstolken aan te schaffen en daaruit hoofdstuk 1 en 2 te lezen.

 

Schrijfopdracht

Naar aanleiding van aangereikte theorie en praktijkvoorbeelden uit de leesopdracht, formuleert u in uw eigen woorden:

 • wanneer u denkt dat de gedragscode bij telefonisch tolken niet of lastig uit te voeren is;
 • wat de voor- en nadelen zijn van telefonisch tolken in verhouding tot de gedragscode;
 • wat de voor- en nadelen zijn van telefonisch tolken in verhouding tot uw geheugentechniek en concentratie.

U mag maximaal 2 A4'tjes inleveren. Hiervoor kunt u 0,5 pe-punt registreren. U stuurt deze opdracht uiterlijk één week voor de training naar huiswerk@ktv-kennisnet.nl

 

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. 
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
3,00
Totaal
9,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Locatie

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


Praktische informatie
 • Maximaal 10 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen
 • Ontvangst en registratie vanaf 08:45 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.


Op de inschrijving voor deze training zijn de Algemene Voorwaarden van KTV van toepassing. U kunt deze online raadplegen. De annuleringsvoorwaarden leest u in artikel 4. 

Telefonisch tolken: wat is er moeilijk aan?
Datum: 5 jun. 2020
 • PE 9
 • 09:30
 • 235,- (excl. BTW)
 • Nijkerk