Tolken bij uitvaart

Hoe vertaal jij het Ave Maria of “Rust zacht”? En hoe ga je om met alle mogelijke emoties die aanwezig zijn rondom een sterfgeval? Deze cursus is erop gericht om meer inzicht en vaardigheden te verwerven op het gebied van uitvaarten, verlies en rouw. Waar loop je allemaal tegenaan als tolk, wanneer je vlak na (of voor) een overlijden wordt aangevraagd? Waar moet je rekening mee houden en waar kun je je op voorbereiden? Welke begrippen en processen vanuit de uitvaartsector zijn van belang? De training bevat praktische tips, een helder theoretisch kader, veel oefeningsmogelijkheden en de mogelijkheid om dit alles voor te leggen aan een ervaren therapeut en een uitvaartleider.

De cursus vergroot uw (tolk-)vaardigheden en inzicht op het gebied van verwerking van de dood, rouw en verlies. Vanaf overlijden tot aan uitvaart: Waar krijg je mee te maken als tolk en waar dien je op voorbereid te zijn? We staan stil bij rouwtaken en verwerkingsfactoren, maar vooral ook bij alle bijbehorende organisatorische zaken die komen kijken bij zowel een sterfgeval als uitvaartceremonie. Waar grenst jouw tolktaak aan de taken van anderen? 

Wat betekent dit alles voor de dove cliënt(en) en voor jou als tolk? Hoe blijf je gefocust op de uitvoering van jouw tolkdienst te midden van zoveel commotie, emotie en behoeftes? Het vereist naast weerbaarheid ook inzicht in de psychologie en theoretische aspecten rondom het rouwproces, een goede positionering en kennis van zaken. En dat is exact waar we in deze training mee aan de slag gaan. 

Let op: Indien je zelf kortgeleden een dierbare verloren hebt of nog erg emotioneel bent onder een verlies, is het niet raadzaam deel te nemen aan deze training. 

Leerdoelen: 

 • De deelnemer heeft kennis van alle (regel)zaken die komen kijken bij n.a.v. een sterfgeval;
 • De deelnemer weet wat er komt kijken bij een uitvaartceremonie;
 • De deelnemer heeft nagedacht en geoefend over bepaalde vertalingen passend bij het onderwerp (bijvoorbeeld zinnen als ‘rust zacht- ga heen in vrede- wij brengen haar het licht-…’ die aan bod komen tijdens het opstellen van een rouwadvertentie, tot en met uitspraken tijdens de rouwplechtigheid.
 • De deelnemer heeft geoefend in datgene wat hij/zij zelf wil leren aangaande dit onderwerp. Speeches, gedichten, muziek;
 • De deelnemer is voorbereid op datgene wat allemaal ter sprake komt n.a.v. een sterfgeval;
 • De deelnemer heeft nagedacht over positionering, afstand- nabijheid en het afstemmen met de betrokkenen, voor wie tolk je- hoe zorg je dat iedereen alles (in de juiste relationele balans) meekrijgt?
 • De deelnemer heeft inzicht in het rouwproces en de 3 rouwtaken: aanvaarding van de feiten, afscheid en opbouw van het nieuwe leven.
 • De deelnemer verwerft kennis van verlies en verliesverwerking; de 3 verwerkingsfactoren: verliesimpact, verliescoping en verliessupport.
 • De deelnemer heeft reflectie toegepast; in hoeverre neem je jezelf mee in/en het verdriet?
 • De deelnemer kan verschillen in verlies en rouw onderscheiden bij kinderen, volwassenen, mannen of vrouwen.
 • Hij of zij is zich bewust van weerstanden die e.e.a. kan oproepen, alsmede projectie en (tegen)overdracht. Eveneens wordt de functie van relativerende humor besproken.
 • Hij of zij heeft zich reflectief verdiept in hun eigen manier van verwerken, en bedacht wat te doen in geval van dat emoties ook een appel doen op eigen verwerkingsregulatie.

Werkvormen:

 • Ervarings- en kennisoverdracht
 • Reflectie
 • Oefeningen
 • PPT
 • Rollenspel

Relevantie voor de deelnemers:

Schrijf- of gebarentolken komen vroeg of laat in aanraking met het moeten tolken van zaken rondom een uitvaart of een rouwdienst zelf. Zeker als je dit zelf nog nooit eerder bij de hand hebt gehad is het van belang dat je weet waar je zoal tegenaan kan lopen, maar ook welke behoeftes belangrijk zijn in het oog te houden. Enerzijds de behoeftes van dove cliënt(en) die een verlies lijden, de behoeftes van genodigden aan een rouwplechtigheid, maar ook je eigen behoeftes binnen deze setting.

Deze training biedt een gedegen voorbereiding die maakt dat je als tolk standvastig en stabiel kunt opereren. Dat je weet wat er allemaal om je heen gebeurt en tegelijkertijd volledig kan focussen op je eigen taak.

 

Sebastiaan Boogaard is professioneel tolk Nederlandse gebarentaal. Over hem werd geschreven: "Sebastiaan is universitair opgeleid, en neemt als gebarentolk ook o.m. op dat niveau opdrachten aan. Sebastiaan tolkt hij ook congressen, wetenschappelijke opleidingen en buiten gewoon bijzondere opdrachten voor onder andere televisie, ministeries en Kentalis". Naast het werk als gebarentolk is Sebastiaan werkzaam en opgeleid als psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere- en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie. Hij heeft als therapeut en trainer gewerkt bij Buro Slachtofferhulp, alwaar hij kennis opdeed op het gebied van verlies en rouw. Zo was hij onder meer betrokken bij de rampen in Volendam en Enschede. NRC Handelsblad: “Bovenal is hij een inspirerend mens. Dankzij zijn enthousiaste no nonsens aanpak weet Sebastiaan mensen in beweging te krijgen. Hij begeleidt je op een prettige manier bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat je je optimaal in je omgeving kunt ontplooien". "Sebastiaan heeft oprechte belangstelling in mensen. Hij houdt van openheid, humor en vindt het belangrijk dat iedereen in z’n waarde wordt gelaten.” 

Natasja de Groot werkt vanaf 2007 als professioneel tolk Nederlandse gebarentaal en is sinds 2,5 jaar daarnaast werkzaam bij een kleine uitvaartonderneming in Amersfoort als uitvaartleider. Vanaf het moment dat familie belt om te melden dat er iemand is overleden tot aan de dag van de uitvaart is zij betrokken en bereidt zij samen met familie de uitvaart voor en regelt alles wat er geregeld moet worden.
Voordat Natasja tolk werd heeft zij 15 jaar als verpleegkundige in het ziekenhuis gewerkt. Die ervaring neemt zij ook mee en behalve het regelen van de uitvaart verzorgt zij ook (desgewenst samen met de familie) de overledene.“Het is een voorrecht om zo dichtbij mensen te mogen komen, in hun privésfeer. Samen zoeken naar hoe een uitvaart het best vormgegeven kan worden: wat het best past bij hun dierbare of bij henzelf.” Haar droom is om in de toekomst de twee beroepen te blijven combineren: want hoe mooi is het als dove familieleden na een sterfgeval in hun eigen taal kunnen communiceren!

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
20247
Categorie
 
Attitude
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Maximaal 10 deelnemers
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Mix van reflectie, theorie, informatie-uitwisseling en praktijk-oefeningen (zowel casuïstiek van gebarentolken als schrijftolken)

DAGINDELING

 • Aanvang 9:30 uur
 • Pauze: 11:00-11:20 uur
 • Lunch: 12:50-13:45 uur
 • Pauze: 15:15-15:30 uur
 • Einde: 17:00 uur

 

'Zeer leerzaam, ook vanwege de ervaringsdeskundige.'

'Heel professioneel en meedenkend met de behoefte van de groep.'

Datum: 26 sep. 2020
 • PE 6
 • 09:30
 • 245,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
Volgeboekt