Tolken en vertalen in zaken van aan eer gerelateerd geweld

Op een dag gebeurt het: u wordt als tolk (of vertaler) ingezet in een zaak die te maken heeft met aan eer gerelateerd geweld. Er doen zich diverse problemen voor. Allereerst gaat het dan vaak om delicate kwesties, waarin betrokkenen niet meteen willen of kunnen antwoorden. Het gesprek kan daardoor stroef verlopen.

Als tolk of vertaler dient u eigen kennis te hebben van de materie waar uw gesprekspartners over spreken. Dat geldt ook voor betrekking aan eer gerelateerd geweld.

Aan eer gerelateerd geweld is complexe materie, die ook de aandacht van de overheid heeft. Tijdens gesprekken blijkt vaak dat de gesprekspartners niet helemaal op één lijn zitten. De betrokkenen zijn vaak terughoudend om diep in te gaan op voor hen pijnlijke onderwerpen.

Veel hulpverleners koppelen aan eer gerelateerd  geweld aan bepaalde etnische afkomsten, culturen, levensovertuigingen en religies. Vanuit dit perspectief worden aan de betrokkenen allerlei vragen voorgelegd (en andere niet gesteld), en worden de gegeven antwoorden geïnterpreteerd. Deze situatie leidt niet zelden tot begripsverwarring tussen de gesprekspartners. Het gesprek kan hierdoor stroef verlopen.

Programma

Tijdens deze twee webinars gaan we onder andere in op de volgende vragen:

  • wat is eer?
  • Wat moeten we onder aan eer gerelateerd geweld verstaan?

Het uitgangspunt van de tweedelige webinarserie is dat aan eer gerelateerd geweld voortkomt uit universele sociale en menselijke processen. Tijdens de webinars wordt precies uitgelegd waarom betrokkenen zo terughoudend zijn. Verder gaan we in op de contexten waarin aan eer gerelateerd geweld zich kan voordoen. Ook wordt duidelijk in welke contexten er geen sprake is van aan eer gerelateerde problematiek.

Uiteraard gaan we in op termen en begrippen die in deze contexten vaak worden gebruikt (eer, aan eer gerelateerd geweld, eerwraak, eercultuur, e.d.), wat ze betekenen, en hoe ze adequaat kunnen worden vertaald. Overigens is het zo dat een term als eerwraak zelf al een vertaling is uit een andere taal.

Na het volgen van deze serie bent u als tolk en vertaler goed op de hoogte wat deze materie betreft, waardoor u beter voorbereid bent op gesprekken en vertaalopdrachten, en u als tolk kunt bijdragen aan een soepeler en efficiënter verloop van het gesprek.

Dr. Rob Ermers is arabist en turkoloog en houdt zich sinds 2001 bezig met aan eer gerelateerd geweld. Hij geeft veelvuldig trainingen, consultaties over casuïstiek, schrijft rapporten en risico-inschattingen, en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp. Sinds 2007 heeft hij drie boeken over het onderwerp geschreven. Het meest recente is Honor Related Violence. A New Social-Psychological Perspective. Routledge, 2018.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
4,00
Voorbereiding
 
Totaal
4,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

WEBINARS

Data: 21, 28 september 2020    |    Tijdstip: 20.00-22.00 uur   (time converter)

Registratie en inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat van deelname is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinarserie > Evaluatie invullen. Deze vult u ná het laatste webinar in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

Eerwraak
Datum: 21 sep. 2020
  • PE 4
  • 20:00
  • 140,- (excl. BTW)
  • Online