Echtscheiding en ouderschapsplan: taal, documenten en procedures

Tijdens deze studiedag krijgen de deelnemers tijdens de ochtend een bondige doch praktische inleiding over de taal, procedures en documenten die van belang zijn tijdens de echtscheidingsprocedure en het opmaken van het ouderschapsplan. Tijdens de middag splitsen deelnemers zich op in verschillende taalgroepen om gezamenlijk de vertaling van de uitgereikte terminologielijsten te bespreken en passages uit het convenant of ouderschapsplan te vertalen.

Als tolk in echtscheidingen is het belangrijk dat er goed geluisterd wordt; een kleine verspreking of misunderstanding kan grote escalatie tot gevolg hebben. Het is daarom van belang enige kennis te hebben van het proces, de toepasselijke regelgeving, de meest voorkomende contracten, zoals het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan en het psychologische proces van de mensen in een scheiding.

Het programma is gericht op veelgebruikte formele terminologie zoals gebruikt in gesprekken tussen cliënt en echtscheidingsadvocaat en termen die voorkomen in een documentatie die de door de advocaat worden gebruikt.

Naast de formele terminologie wordt ook aandacht gegeven aan zinsnedes en informeel aanvoelende terminologie die wel degelijk een specifieke reactie of doel voor ogen hebben. In de ochtend worden de termen en begrippen taaloverstijgend besproken.  Dit gebeurt aan de hand van  termen en begrippen en standaard formulieren die u van tevoren krijgt toegestuurd.

Tijdens het middagprogramma verdelen de deelnemers zich over taalspecifieke werkgroepen: NGT (VOL), Russisch, Duits, Italiaans, Marokkaans, Pools, Spaans, Frans, Turks en Servokroatisch.  Samen met een deskundige native speaker wordt dan gewerkt aan de vertaling in uw taal van de besproken begrippen. Daarnaast wordt gereflecteerd op scheiding binnen de desbetreffende cultuur en gemeenschap. Hoe wordt hiernaar gekeken en mee omgegaan? 

U krijgt ruim van tevoren terminologielijsten en standaard interviewvragen toegestuurd. Vóór de training stuurt u uw lijst met begrippen die u graag besproken ziet aan de docenten.  Reken voor de voorbereiding 2 uur.

mw. mr. drs. Lieke Zwanenburg (ochtendcollege)

"Ik ben mediator en advocaat in mijn eigen praktijk in Amersfoort. Ik behandel alleen echtscheidingen en heb hier ook over gepubliceerd. Omdat ik het overdragen van kennis heel erg zinvol en leuk vind, ben ik ook trainer en coach in de beroepsopleiding voor de advocatuur. Mijn liefde voor taal (ik heb ook Engels gestudeerd) uit zich in mijn plezier in schrijven en het lesgeven daarover."

Moderatoren van de taalgroepen:

Nederlandse gebarentaal
Rosé Lindenhof 
Rosé is doof geboren en opgegroeid in een doof gezin. Rosé is actief in de Dovenwereld, niet alleen als vrijwilliger in stichtingen: zij heeft zelf ook een doof gezin. Rosé heeft veel ervaring in het ontwikkelen en aanbieden van diverse NGT-cursussen voor verschillende doelgroepen. Ook gaf zij opleidingen en coachte zij nieuwe NGT-docenten. Sinds 2015 is Rosé TPRS-docent Nederlandse Gebarentaal. Humor en uitdaging staan in haar trainingen hoog op het lijstje.

Russisch
mw. Alla Suzdaltseva
Alla Suzdaltseva is Russisch van origine en woont sinds 1995 in Nederland. Oorspronkelijk komt zij uit St. Peterburg, waar ze Duitse taal en literatuur aan de universiteit heeft gestudeerd. In Nederland, na voltooiing van studies bij ITV en SIGV en meerdere cursussen, is zij gaan werken als beëdigd tolk en vertaalster Nederlands – Russisch. In haar werk specialiseert zij zich in juridische vertalingen in beide richtingen, met name statuten, oprichtingsdocumenten, scheidingsconvenanten en koopcontracten. Wat tolken betreft, kan je haar vinden bij instanties zoals de IND, COA, RvR, notariaat en bij de rechtbanken. Als ervaren tolk en vertaalster was Alla geruime tijd lid van de examencommissie SNEVT en gaf gastlessen Deontologie bij KTV.

Zij is van mening dat de juridische vertalingen met een uiterste precisie uitgevoerd dienen te worden en toch leesbaar moeten blijven. Tijdens deze middag kan een zekere mate van unificatie van het vakjargon bereikt worden.  Zij verheugt zich nu al op een gezamenlijke brainstormsessie waarbij naar een hogere kwaliteit van vertaling word gestreefd.

Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns en Servisch
Zorica Petrovic
Zorica rondde haar academische opleiding in Duitse taal- en letterkunde af aan de Universiteit in Novi Sad (Joegoslavië). Zij is tweetalig opgevoed (Nederlands en Servokroatisch). Na haar studie heeft zij 10 jaar als tolk/vertaalster bij het chemisch bedrijf Viskoza-Loznica in voormalig Joegoslavië gewerkt. In 1994 is zij teruggekomen in Nederland en sindsdien werkt zij als zelfstandig tolk en vertaalster. Zorica gaf les aan de opleiding Gerechtstolken in strafzaken bij het Instituut van Gerechtstolken en –vertalers (SIGV) en verzorgde tevens de opleiding Juridisch Vertalen in Strafzaken.

Duits:
Louise Jakobs
Louise Jakobs, geboren en getogen in Bonn, is al meer dan 15 jaar werkzaam als (zelfstandig) juridisch vertaalster Nederlands-Duits en Duits-Nederlands. Na het behalen van haar diploma aan de Opleiding Tolk/Vertaler in Maastricht is zij in dienst getreden bij Vertaalbureau Balance  (Maastricht/Amsterdam) waar zij zich heeft gespecialiseerd in juridisch vertaalwerk. In 2003 heeft zij haar eigen vertaalbureau opgericht. Sinds de afronding van haar studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam werkt zij voornamelijk als freelance-vertaalster voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg. Daarnaast vertaalt zij voor gerenommeerde advocaten- en notarissenkantoren en vertaalbureaus.

Turks
Benjamin den Butter
Benjamin den Butter werkt sinds 2006 als juridisch vertaler en gerechtstolk Turks en heeft in die hoedanigheid voor talloze delegaties van rechters, officieren en advocaten getolkt. Hij is momenteel derdejaarsstudent rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft in dat kader een keuzevak Turks recht gevolgd aan de Universiteit Leiden. 

Pools
Ewa Hesp-Posecka
Ewa studeerde Nederlandse Taal, Literatuur en Cultuur aan de Universiteit van Wroclaw. Tijdens haar studie kreeg zij driemaal een studiebeurs van De Nederlandse TaalUnie om een periode in Nederland en België te studeren. Zij trouwde met een Nederlander en kwam op haar vierentwintigste in Nederland wonen. In Nederland heeft zij zich direct op de vertaalwereld gericht en heeft daarin erg veel succes behaald. Tegenwoordig is zij senior partner van Translavic BV, een zeer gerenommeerd vertaalbureau gespecialiseerd in de Poolse taal.

Italiaans
Isabella Massardo
Isabella Massardo werkt al meer dan 20 jaar als freelance vertaalster Italiaans, tekstschrijver en trainer. Ze heeft ook bij TAUS (Translation Automation Users Society) gewerkt als Product Manager voor de TAUS Academy en bij Memsource als content manager. Ze schrijft vaak over (ver)taaltechnologieën in de GILT-industrie en is co-auteur van het TAUS “Translation Technology Report 2016” en “The Translation Industry in 2022”.

Arabisch (Marokkaans en klassiek)
Jamila Ajabbad-Brinkman
Jamila Ajabbad-Brinkman is in 1991 afgestudeerd als Arabiste aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, en sinds 1992 beëdigd als vertaalster Arabisch – Nederlands. Sinds 26 jaar woont zij in Marokko, waar ze de nodige praktijkervaring heeft verworven als vertaalster en zich van daaruit gespecialiseerd heeft in de omvangrijke sociaal-juridische problematiek die zich afspeelt in Nederlands-Marokkaans kader, en waarvan echtscheidingsproblematiek een belangrijk deel is. Sinds 2008 werkt zij vanuit haar kantoor NL-Services in Tetouan (Noord-Marokko) als vertaalster en sociaal-juridisch dienstverleenster in Nederland-gerelateerde zaken. Zij hecht groot belang aan het geven van voorlichting op het gebied van familie-, verblijfs- en sociaal-zekerheidsrecht en werkt nauw samen met advocaten en andere specialisten.

Frans
Simone van de Wijdeven
Simone van de Wijdeven (1966) studeerde Franse taal en letterkunde aan RUU, Frans en Russisch aan de universiteit van Antwerpen en ITV Utrecht. Journalistiek bij Fontys. Werkt al meer dan 20 jaar als tolk Frans en is zzp’er. En meer over Simone kunt u beter lezen op haar eigen site.

Contacturen

6

Competentie

Tolk- en vertaalcompetentie
Tekstuele en linguïstische competentie

Voorbereiding

Max. 2 pe-punten 

Totaal te registreren pe-punten

8

 

 

Nascholingspunten                           

0,6 npt

Categorie           

Taal- en tolkvaardigheden

Code                    

22331

Doelgroep

Gebarentolken

 

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 12 deelnemers per taal.
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Deelnemers ontvangen op de trainingsdag een syllabus. 

NGT: VOL Helaas kunt zich niet meer inschrijven voor NGT. Houdt u onze website in de gaten voor een volgende versie van dezelfde training.

Opties bij deze cursus

 • Russisch: + € 0,00

 • BKMS: + € 0,00

 • Duits: + € 0,00

 • Pools: + € 0,00

 • Turks: + € 0,00

 • Italiaans: + € 0,00

 • Frans: + € 0,00

NIEUW!

230,00 (excl. 21% BTW)
Datum:
05-04-2019
Locatie:
Nijkerk
Lestype:
Op locatie
Lestijd:
Hele dag