Tolken voor de politie: van opsporingstechnieken tot strafbepaling

In deze verfrissende online dagtraining maakt u kennis met alle processen en technieken die binnen de politie worden gebruikt. De trainer zal aan de hand van actuele casussen aangeven waar de politie in de opsporing rekening mee dient te houden (strafvordering en tactische keuzes).

De tolk is vaak een onmisbare schakel in een goed contact met de verdachte of mogelijke getuigen. Ook in het onderzoek kunnen ze vaak aan de hand van een paar woorden al begrijpen in welke context iets bedoeld wordt.

Tijdens de online dagtraining wordt ingegaan op de verschillende politieprocessen en manieren van optreden (werkvormen politie). In de casus zullen we aan de hand van interactie verdieping krijgen met betrekking tot diverse thema’s. Denk hierbij aan mensenhandel en mensensmokkel, drugs, wapens en verkeer. Aan de deelnemers de taak om stelling te nemen en te beargumenteren waarom, in zijn/haar ogen, een keuze wordt gemaakt op een vraag. 

In deze exclusief voor KTV geschreven training wordt de nadruk gelegd op de contactmomenten die tolken hebben met politie en justitie. Hierbij kunt u denken aan een relatief eenvoudige voorgeleiding via de telefoon door een hulpofficier van justitie tot een oproep ter verschijning bij een meervoudige kamer (rechtbank) als getuige in een rechercheonderzoek. De trainer zal de verschillende verhoortechnieken toelichten; ideaal voor u als tolk om te weten welke technieken leiden tot waarheidsvinding.

Verder komen terminologie, soorten criminaliteit, dadergroepen en delen van het strafrecht en de strafvordering naar voren. Hierbij kunt u denken aan vormen van daderschap tot bijzondere opsporingsbevoegdheden. Na de opsporing komt de vervolging van een dader. Van verdenking tot veroordeling, van taakstraf tot TBS... alle facetten van vervolgen passeren de revue.


Een training die op alle vlakken een inkijkje geeft in het werk binnen politie en justitie.

Dagindeling: 

09:30 uur Ontvangst en voorstelronde
  Verwachtingen beschrijven en bepalen door cursisten
10:00 uur   Informatiepositie van politie, harde en zachte informatie, Wet persoonsgegevens, TCI, AIVD
11:00 uur Omschrijving bijzondere opsporingstechnieken in combinatie met functies en afdelingen binnen de politie, hiërarchie binnen de politie en justitie.
12:00 uur Lunch 
12:45 uur    Daderschap en modus operandi, criminele netwerken
13:30 uur   Verhoortechnieken en de rol van een tolk
15:00 uur  DNA, mensenhandel, drugs en wapens
16:00 uur Vervolging, de mogelijkheden om straf te bepalen. De aanwezigheid van een tolk bij een advocaat en bij de zitting. Schorsende voorwaarden en strafmogelijkheden.
16:30 uur  Evaluatie en nabespreking
17:00 uur Afsluiting

  

In de map 'Cursussen' in Mijn KTV treft u een reader aan van 30 bladzijdes. Deze dient u voor de training gelezen te hebben.
U krijgt tijdens de training de reader op papier uitgereikt.

Voor het lezen kunt u 1,5 pe-punten registreren.

Wouter den Brave werkt sinds 1998 bij de politie in Amsterdam als projectleider/hulpofficier van justitie. Sinds 2012 werkt hij als officier van dienst in Amsterdam-West. In die rol heeft hij diverse grote incidenten in het gouden uur mogen meemaken. Als projectleider heeft hij voornamelijk drugsonderzoeken gedraaid in Amsterdam en omgeving. Hij vervult de rol van hulpofficier van justitie, waarin voornamelijk wordt getoetst of de juiste juridische procedures zijn gevolgd bij aangehouden verdachten.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,50
Totaal
7,50
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
16170
Categorie
 
Attitude
0,600
Totaal
0,60

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

ONLINE TRAINING

Data: 19 mei 2020   |    Tijdstip dagtraining: 9:30-17:00 uur 

Dagindeling:

09:30 – 11:00 uur          
11:20 – 12:50 uur
13:45 – 15:15 uur
15:30 – 17:00 uur


Praktische informatie t.b.v. de trainingsdag:

  • Maximaal 10 deelnemers
  • Inloggen vanaf 9.00 uur. U ontvangt uiterlijk 24 uur voor de start een link om in te loggen. U heeft een webcam, internet en geluid nodig om mee te kunnen doen. 
  • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht u het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij u deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

"Goede presentatie & prettige kennisoverdracht."

"Veel stof en nog meer vragen maar er was genoeg ruimte om vragen te stellen en zaken met elkaar te delen."

"Goed studiemateriaal."

Datum: 19 mei 2020
  • PE 7.5
  • 09:30
  • 180,- (excl. BTW)
  • Online