Uur- en woordtarieven berekenen (opname)

Tarieven zijn niet algemeen vast te stellen. De ene persoon heeft veel hogere kosten dan de andere, de ene persoon reist met openbaar vervoer, de andere staat altijd in de file, de een neemt grotere risico's voor wat betreft verzekeringen, de ander dekt zich in, etc. etc... Al deze factoren wegen mee in de berekening van uw uurtarief. In dit webinar ontvangt u een compacte doch praktische handleiding om uw woord- en uurtarief te berekenen.

Tijdens dit webinar ´Uur- en woordtarieven berekenen´:

-       Berekening van declarabele (factureerbare) uren

-       Inschatting van bedrijfsvoeringskosten

-       Reserves, pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

-       Tariefbepaling (uur- of woordtarief)

-       Van bruto naar netto

In MIJN KTV vindt u rekenbladen en het rapport (na aankoop beschikbaar):

  • U leest het rapport 'Functiewaardering van de tolk en vertaler in perspectief'.
  • U maakt een overzicht (evt. i.s.m. uw boekhouder) van de kosten die u gemaakt heeft voor uw bedrijfsvoering in 2014.

mw. mr. M. I. Roelofsen

Marijke Roelofsen (1975) groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-tolkopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. In de uitvoering van haar beroep zoekt zij haar klanten niet alleen in de publieke sector, maar juist ook in de private markt. Acquisitie, representatie en het maken van aantrekkelijke offertes hebben daarbij een prominente rol.

Eind 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op met als doel collega’s met elkaar te verbinden en handvatten te bieden om de druk die vanuit de vrije marktwerking op de tarieven ontstaat te weerstaan. Het gevolg is het project functiewaardering, voorlichtingsbijeenkomsten over tariefberekening en grote mate van openheid over gehanteerde tarieven binnen de kring Portugees.

Sinds eind 2010 is Marijke haar tijd gaan investeren in de oprichting van KTV en het ontwikkelen van trainingen. Dit doet zij in maatschap met Sandra Florindo. Met KTV hoopt zij tolken en vertalers kansen te bieden zich verder te professionaliseren. Het uiteindelijke streven is dat tolken en vertalers een sterke branche krijgen, zoals ook andere respectabele beroepsuitoefenaars dat hebben.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Zakelijke competentie
Contacturen
1,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,75
Totaal
1,75

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Details van deze opname:

U ontvangt na aankoop van de opname een link waarmee u gedurende 7 dagen de opname kunt openen en afspelen.

Duur: 1:01 uur
Beschikbaarheid: 7 dagen na aankoop
Documentatie: rekenbladen tolk + vertaler, FuWa-rapport, handout in PDF
Aantal PE: 1
Certificaat van deelname: ja, per e-mail


Hoe werkt het?
Om een opname te bekijken, heeft u een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is het beeld van de spreker niet zichtbaar, alleen de presentatie. U ontvangt deze presentatie ook per e-mail als handout, zodat u desgewenst aantekeningen kunt maken.


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor opnames en webinars.

"Marijke inspireert en is helder in haar uitleg! En geeft tussendoor nuttige adviezen over acquisitie en specialisaties."

"Ik werk al de nodige jaren als vertaler, maar de laatste twee jaar gaat het helaas wat minder. Het webinar heeft me (opnieuw) duidelijk gemaakt dat ik op het gebied van het type opdrachtgevers, het aandeel van gespecialiseerde vertaalopdrachten, en het doorberekenen van kosten zeker nog een verbeterslag kan maken. Het webinar komt dus goed van pas om mijn vertaalwerk weer goed op de rails te zetten. Dank je!"

"Het is ontzettend belangrijk om te beseffen hoe veel niet-declarabele uren je hebt als zelfstandige en ook word je je bewust van de kosten die je maakt. Verder is het excelbestand enorm handig, dank je wel!"

Uur- en woordtarieven berekenen
Direct beschikbaar
  • PE 1.75
  • 45,- (excl. BTW)
  • Online