Veelstemmig Nederland

Maak kennis met het talige erfgoed van gewest en stad: de dialecten van Nederland. Ontdek hoe de dialecten zijn ontstaan, welke maatschappelijke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van de verscheidenheid. Maar leer ook hoe sociale ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat de dialecten als voertuig van de alledaagse communicatie naar de rand van de samenleving zijn verdreven, én als cultuurtaal, al dan niet erkend, floreren in Bijbelvertaling en popmuziek.

Streektalen hebben iets paradoxaals. Aan de ene kant worden ze steeds minder gesproken. Ouders die zelf nog in hun jeugd het dialect gesproken hebben, geven dat niet meer door aan hun kinderen, in de - overigens onjuiste - veronderstelling dat dialect en tweetaligheid niet goed zou zijn voor het kind. In één generatie lijkt het dialect daardoor soms al verdwenen. Aan de andere kant neemt de belangstelling ervoor toe. Artiesten in de streektaal zijn populair, in de eigen streek maar ook daarbuiten. Oude dialectwoorden verschijnen in reclame-uitingen. Dialect verschaft burgers een identiteit, het gevoel ergens bij te horen, in een steeds grotere en anoniemere wereld. De kennis over dialecten houdt geen gelijke tred met die toegenomen belangstelling. Vaak wordt nog gedacht dat het dialect een verbastering van het Nederlands is, terwijl je historisch gezien het omgekeerde zou kunnen zeggen: het Nederlands is ontstaan uit de dialecten. Hoe komt het eigenlijk dat we bij het Nederlands (en het Fries!) spreken van een taal, en bij andere regionale talen van een dialect? En hoe zit dat nu met het Nedersaksisch: taal, dialect of iets er tussen in?

Op veel van die vragen kunnen we een antwoord te geven door ons te verdiepen in de geschiedenis van het dialect, en dat is wat we in dit webinar gaan doen. Die geschiedenis reikt overigens tot in de oertijd, en via de Kelten, de Romeinen, de Germanen en de Middeleeuwen komen we dan bij de Renaissance, de tijd waarin het Standaardnederlands opkwam en het dialect eerst langzaam, en later resoluut, uit de communicatie van de samenleving verdween. We eindigen in onze tijd, waarin weer sprake is van een renaissance, maar nu dan van het dialect: de cultuurtaal in uiteenlopende vormen, van Bijbelvertalingen tot popmuziek. Tolken en vertalers krijgen inzicht in de veelkleurige taligheid die in Nederland nog altijd bestaat, en hier en daar zelfs weer sterker wordt.

De deelnemer aan dit webinar, streektaalspreker of niet, wordt op de hoogte gebracht van de taalkundige en culturele verscheidenheid aan Nederlandse dialecten, en verwerft inzichten in het ontstaan en de ontwikkeling van die veeltaligheid.

De docent, Harrie Scholtmeijer, studeerde Nederlands, Nedersaksisch en Oudsaksisch aan de Rijksuniversiteit Groningen, was docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1992 aan de Universiteit Leiden, op een dialectologisch proefschrift. Hij werkte aan verscheidene dialectwoordenboeken, en is thans, naast zijn baan als docent Nederlands en Taalkunde bij de opleiding Gebarentaal van de Hogeschool Utrecht, als dialectonderzoeker van het Overijssels werkzaam bij de IJsselacademie in Zwolle.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
25690
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
0,200
Totaal
0,20

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 10 maart 2020 van 20:00-22:00 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via Mijn KTV. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Streektalen
Datum: 10 mrt. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online