Veelvoorkomende delicten in het strafrecht

In dit webinar worden de meest voorkomende strafrechtartikelen behandeld, te weten: mishandeling, vernieling, bedreiging, openlijk geweld, belediging, diefstal en valsheid in geschrifte. Tevens behandelen we de termen: opzet als oogmerk en voorwaardelijk opzet.

Inhoud van het programma

Behandelen van de bestanddelen van de meest voorkomende delicten, te weten:

-

Mishandeling

Is dit alleen het schoppen en slaan of is het ook benadeling van de gezondheid of het opwekken van hevige onlustgevoelens?

-

Vernieling

Vernieling is ook beschadigen, onbruikbaar maken en wegmaken. Is het doden van een huisdier dat aan een ander toebehoort, ook vernieling?

-

Bedreiging

Welke bedreigingen zijn strafbaar? Is bedreiging met mishandeling strafbaar?

-

Openlijk geweld

'Openlijk' heeft een andere betekenis dan 'openbaar'. Wanneer spreek je van openlijk geweld?

-

Belediging

Wanneer is een woord of zin beledigend? Belediging is een klachtdelict. Wat houdt dat in?

-

Diefstal

Er zijn verschillende vormen: diefstal met braak, diefstal met valse sleutel. Is geld pinnen met de bankpas van een ander diefstal met valse sleutel?

-

Valsheid in geschrifte

Valselijk opmaken of valselijk gebruikmaken van. Wat is het verschil?

-

Opzet als oogmerk

Wat wordt verstaan onder oogmerk (willens en wetens)?

-

Voorwaardelijk opzet

Wat is voorwaardelijk opzet: wanneer je in een bar een glas naar iemand gooit en je raakt per ongeluk iemand anders. Kun je dan worden veroordeeld voor het mishandelen van die ander?

 

Werkvormen:

Alle theorie wordt behandeld aan de hand van casussen. Om de stof levendig te houden, worden veel voorbeelden uit de praktijk gebruikt.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie straf(proces)recht die op 2 maart 2020 start/gestart is.

Mr. Erica uit de Bulten heeft de studie Nederlands Recht afgerond.
Jeannette de Vries heeft de juridische opleiding voor parket- en gerechtssecretaris afgerond, een (OM-) interne HBO-studie, waarbij zij o.a. de opleiding Strafrecht I t/m IV aan de Universiteit van Groningen heeft gevolgd.

Zij zijn beiden 15 jaar werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie en hebben allerlei strafzaken beoordeeld en zij namen daarbij afdoeningsbeslissingen. Sinds een jaar zijn zij werkzaam bij de Nationale Politie als kwaliteitsfunctionaris en zijn zij tevens zelfstandig ondernemer. Zij geven veel voorbeelden uit zowel de praktijk van de politie, als uit de praktijk van het Openbaar Ministerie. Zij geven les op een enthousiaste en interactieve manier, met veel praktijkvoorbeelden die de lesstof levendig maakt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 2 maart 2020 van 20:00 tot 22:00 uur (time converter).
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

 

"Ik heb genoten van dit webinar. Goed gedaan!"

"Interessant webinar weer! Ik ben blij dat ik me hiervoor heb ingeschreven. Ik verheug me al op de volgende webinars. De recente voorbeelden en de stellingen verduidelijken de gegeven informatie nog eens extra."  

wetboek
Datum: 2 mrt. 2020
  • PE 2
  • 20:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online