Webinarserie straf(proces)recht

In deze webinarserie strafprocesrecht wordt stilgestaan bij de strafrechtelijke procedure van veelvoorkomende delicten. Ook wordt er gekeken naar delicten in de digitale wereld. Door middel van 5 webinars krijgt de deelnemer een goed inzicht in deze procedures. De serie is bedoeld voor tolken/vertalers die geen of weinig kennis hebben van het proces en de terminologie van opsporing, vervolging en rechtspraak in strafzaken. 

Deze webinarserie bestaat uit vijf webinars:

Webinar 1

Veelvoorkomende delicten in het strafrecht

2 maart 2020

Webinar 2

Klassieke delicten in een digitale wereld 

9 maart 2020

Webinar 3

Afdoeningsmodaliteiten in strafzaken 

16 maart 2020

Webinar 4

Bewijsrecht in strafzaken

23 maart 2020

Webinar 5

De procedure tijdens een strafrechtzitting

30 maart 2020


Deze online trainingen worden verzorgd door Jeanette de Vries en Erica uit de Bulten.
Zij zijn beiden enige jaren werkzaam geweest als juridisch medewerker bij het Openbaar Ministerie en werken inmiddels beiden via een detachering bij de politie in een kwaliteitsfunctie. 

De Webinarserie Verdieping Strafrecht kan ter aanvulling op deze serie gevolgd worden. 


Webinar 1: Veelvoorkomende delicten in het strafrecht

In dit webinar worden de meest voorkomende strafrechtartikelen behandeld, te weten: mishandeling, vernieling, bedreiging, openlijk geweld, belediging, diefstal en valsheid in geschrifte. Tevens behandelen we de termen: opzet als oogmerk en voorwaardelijk opzet. 

Webinar 2: Klassieke delicten in een digitale wereld

De juridische bestanddelen van de delicten belediging, smaad, laster, oplichting en belaging worden in dit webinar behandeld. Welke vragen stelt de politie aan de verdachte en welke vragen stellen de officier van justitie en de rechter aan de verdachte om het feit bewezen te verklaren?

De delicten worden uitgelegd aan de hand van casussen uit de praktijk en jurisprudentie.

Webinar 3: Afdoeningsmodaliteiten in strafzaken

In dit webinar wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het OM een strafzaak behandelt voor wat betreft de afdoening en de verschillende afdoeningsmodaliteiten in strafzaken. Het betreft zowel beslissingen die worden genomen door het Openbaar Ministerie als beslissingen die door de rechtbank worden genomen.

Webinar 4: Bewijsrecht in strafzaken

In dit webinar wordt het Nederlandse wettige bewijsstelsel besproken, de verschillende bewijsmiddelen worden doorgenomen en het in Nederland vereiste ‘wettig en overtuigend bewijs’ wordt aan de hand van verschillende casussen besproken. Een kennelijk leugenachtige verklaring van verdachte kan ook meewegen in het bewijs, net als zwijgen, ondanks het feit dat een verdachte het recht heeft om te zwijgen.

Webinar 5: De procedure tijdens een strafrechtzitting

In dit webinar wordt de strafzitting in stappen doorgenomen, waarbij ieder onderdeel inhoudelijk wordt belicht. De functie van de dagvaarding wordt besproken alsook de eisen de wet hieraan stelt. Het onderzoek ter terechtzitting is op basis van de tenlastelegging, waarbij alle bewijsmiddelen besproken dienen te worden. De functie en inhoud van een requisitoir van de officier van justitie wordt besproken, de beraadslaging door de rechtbank op basis van 4 voorvragen en 4 hoofdvragen en tenslotte de mogelijke vonnissen.

Jeanette de Vries en Erica uit de Bulten zijn beiden reeds enige jaren werkzaam als juridisch medewerker bij het Openbaar Ministerie.
In de functie van parketsecretaris hebben zij strafzaken van verschillende soorten misdrijven behandeld, waarin zij zelfstandig afdoeningsbeslissingen namen en voorbereidend werk verrichtten voor de Officier van Justitie. Inmiddels werken zij beiden via een detachering bij de politie in een kwaliteitsfunctie. Hierdoor kunnen zij veel voorbeelden geven uit zowel de praktijk van de politie, als uit de praktijk van het Openbaar Ministerie.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
10,00
Voorbereiding
 
Totaal
10,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
10,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
25713
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
1,000
Totaal
1,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Data: 2, 9, 16, 23 en 30 maart 2020     |     Tijdstip: 20.00-22.00 uur   (time converter)

Webinar
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt of achteraf de opnames volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinarserie > Evaluatie invullen. Deze vult u ná het laatste webinar in.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Deze serie is niet alleen interessant, maar ook zeer boeiend door de presentatie, door de zorgvuldigheid en de betrokkenheid van de spreeksters, die zich duidelijk konden verplaatsen in de situatie van de tolk/vertalers, en door de actualiteit van de gegevens."

Vrouwe Justitia
Datum: 2 mrt. 2020
  • PE 10
  • 20:00
  • 295,- (excl. BTW)
  • online