Webinarserie 'Tolken bij medische consulten'

Tijdens deze webinarserie neemt Demi Krystallidou, onderzoeker naar tolk-gemedieerde klinische communicatie, u mee in haar bevindingen tijdens medische consulten.

Uw positionering en houding als tolk tijdens medische consulten is van groot belang voor het succesvol beloop van het medisch consult. Zowel voor de arts, als voor de patiënt!

Hoe zorgt u ervoor dat de participatie en het betrekken van de patiënt in zijn/haar zorg niet wordt verhinderd tijdens tolk-gemedieerde medische consulten? Hoe kunt u als tolk de arts helpen tijdens een medisch consult door een geschikte vertolking te geven, zodat zijn/haar communicatieve doelstellingen kunnen worden bereikt in de verschillende fasen van de medische consultatie? En hoe zorgt u ervoor dat de empathische communicatie tussen arts en patiënt niet ondermijnd wordt tijdens een tolk-gemedieerde medisch consult? 

Deze webinarserie bestaat uit 3 webinars:

Webinar 1: Tolken bij medische consulten: communicatieve doelstellingen | 3 november 2020 20.00-22.00 uur

Tijdens de opleiding van tolken wordt er aandacht besteed aan de taalvaardigheid van de kandidaat en aan zijn/haar professionele gedrag volgens de deontologische code. Wat er vaak ontbreekt is de kennis over de doelstellingen waarnaar de gesprekspartners streven tijdens de interactie met elkaar.

Webinar 2: Tolken bij medische consulten: empathische communicatie | 10 november 2020 20.00-22.00 uur

Empathische communicatie is één van de belangrijkste aspecten van de arts-patiënt communicatie. Toch leren tolken tijdens hun opleiding niet hoe ze empathisch moeten communiceren tijdens hun tolkprestatie bij een tolk-gemedieerde medische consultatie. Aan de hand van academisch onderzoek zal er in dit webinar getoond worden hoe empathische communicatie ontstaat op het niveau van interactie tussen arts en patiënt. Tevens zal er besproken worden hoe de tolk empathische communicatie het best aanpakt tijdens het tolkproces.

Webinar 3: Tolken bij medische consulten: participatie en betrekken van de patiënt | 17 november 2020 20.00-22.00 uur

In het kader van patiëntgerichte communicatie in de westerse gezondheidszorg staat de patiënt centraal. De arts streeft ernaar om de patiënt zoveel mogelijk te betrekken in zijn/haar zorg. Onderzoek toont aan dat in tolk-gemedieerde consulten het betrekken van de patiënt grotendeels afhankelijk is van de prestatie van de tolk en daarnaast ook bepaald wordt door de verbale en non-verbale middelen die de tolkt gebruikt in interactie met de patiënt en de arts. In dit webinar zal er aangetoond worden op welke manier de tolk de participatie en het betrekken van de patiënt kan beïnvloeden door gebruik van verbale en non-verbale middelen.

Leerdoelen

De deelnemers leren
- wat de verschillende fasen van de medische consultatie zijn;
- welke communicatieve doelstellingen aan deze fasen zijn gebonden;
- welke communicatiestrategieën de artsen gebruiken om deze doelstellingen te bereiken;
- hoe de tolken deze kennis kunnen gebruiken tijdens het tolkproces.

Dr. Demi Krystallidou (KULeuven) verricht postdoctoraal onderzoek naar tolk-gemedieerde klinische communicatie. Zij heeft een MSc in het vertalen en conferentietolken en een doctoraat in de vertaalkunde (focus: tolk-gemedieerde klinische communicatie). Naast haar onderzoek doceert ze tolk-gerelateerde vakken en tolk-gemedieerde klinische communicatie. Daarnaast presenteert ze haar onderzoeksresultaten op internationale congressen en publiceert ze haar werk bij internationale academische tijdschriften.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
21308
Categorie
 
Attitude
6,000
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Data: 3, 10 en 17 november 2020     |     Tijdstip: 20.00-22.00 uur   (time converter)

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van elk webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens een livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname in de map 'Opnames' in Mijn KTV. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen. Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie en certificering
Voor de verstrekking van een certificaat c.q. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) elk livewebinar volledig volgt óf achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen. 

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

 

Datum: 3 nov. 2020
  • PE 6
  • 20:00
  • 225,- (excl. BTW)
  • online