Werken met ouders in (v)echtscheiding binnen de jeugdzorg

In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat vechtscheidingen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn voor kinderen en welke fases en patronen er te herkennen zijn bij vechtscheidingen. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de specifieke aanpak die dit vraagt van een professional binnen de jeugdzorg. De theorie zal uitgelegd worden op basis van casuïstiek uit de jeugdzorg. Dit webinar maakt deel uit van de specialisatie ‘Tolken voor dove cliënten in de jeugdzorg’. De spreekster haalt derhalve voorbeelden aan van dove cliënten. Deze voorbeelden kunnen evenzogoed relevant zijn voor gesproken taaltolken die met anderstalige cliënten werken. Alle tolken zijn dus welkom om deel te nemen, maar u moet zelf de vertaalslag maken naar uw werktaal.

Leeraspecten:
Voor tolken die tolkdiensten binnen de jeugdzorg verrichten is het goed om te weten welke problematiek er rond vechtscheidingen speelt en wat dit vraagt van de aanpak van professionals binnen de jeugdzorg. Doel is dat tolken met deze achtergrond informatie beter kunnen plaatsen waarom bepaalde gesprekstechnieken worden ingezet.

Inhoud:
Binnen de jeugdzorg zijn er verschillende maatregelen en kaders welke uitgebreid zullen worden toegelicht. Voor cliënten betekenen deze juridische kaders en regelgeving vaak een hoop nieuwe termen en onbekende stappen. Voor schrijf-, gebaren- en gesproken taaltolken is het van belang dat de kaders/rechtszittingen en besluitvormingen zo correct mogelijk worden uitgelegd. Hierdoor kan miscommunicatie tussen de jeugdbeschermer en de cliënt voorkomen worden. Het eerste webinar zal veel duidelijkheid scheppen over de verschillende juridische regelgevingen. Het biedt deelnemende schrijf-, gebaren- en gesproken taaltolken inzicht in wat de jeugdbescherming inhoudt, welke richtlijnen gevolgd worden en hoe besluitvorming binnen de jeugdzorg tot stand komen.  

Leerdoelen:

  • Tolk weet wanneer er gesproken wordt van een vechtscheiding.
  • Tolk heeft kennis over de gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen.
  • Tolk heeft kennis over de fases en patronen in een vechtscheiding.
  • Tolk heeft kennis over methodiek die wordt gebruikt bij vechtscheidingen.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie Tolken in de jeugdzorg.

Tosca Schrijver is sinds 2017 werkzaam als jeugdbeschermer (voorheen gezinsvoogd). Vrij snel hierna ook bij het Experticecentrum van de WSG (William Schrikker Groep) als trainer. Ik ervaar mijn werk als zeer uitdagend en leerzaam iedere dag weer. 
Voordat zij werkzaam was binnen de jeugdbescherming heeft ze met veel met gezinnen en volwassenen gewerkt met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Tijdens haar stage bij het Thomashuis heeft zij zich ontwikkeld in de LVB gebarentaal omdat er dove cliënten woonden. 'Het communiceren met gebaren heeft mijn werk enorm verrijkt en de gebaren zijn mij altijd bij gebleven. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring in de jeugdzorg te delen met ervaren gebarentolken. Ik kan mij voorstellen dat het tolken voor doven die in aanraking komen met jeugdzorg extra moeilijkheden met zich mee brengt (woordkeuze, zinsopbouw etc). Daar zullen we tijdens de training veel aandacht aan besteden. Tot snel bij de webinars!'

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
25606
Categorie
 
Tolk- en taalvaardigheid
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Webinar
Het webinar wordt gehouden op 19 november 2019 van 15:30-17:30 uur (time converter).

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt registreren en inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op uw scherm. Tijdens een livewebinar kunt u schriftelijk vragen stellen aan de spreker. 

Opname
U ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. U kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Deelnemers die onverhoopt niet live kunnen deelnemen en na het beluisteren van de opname nog met vragen blijven zitten, kunnen deze via de mail stellen. Deze zullen naderhand door de docent beantwoord worden.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én puntentoekenning door de Stg. RTGS is het vereist dat u

1) elk livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.


Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig.  


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 19 nov. 2019
  • PE 2
  • 15:30
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online