Workshop tariefberekenen

Als u eens grondig uw kosten wilt doorberekenen en wilt uitrekenen hoe deze kosten en de tijd die u spendeert aan alle niet factureerbare werkzaamheden 'verloren' gaan, kunt u een workshop op maat afspreken.

ZZP'ers doen zelf hun administratie en hun acquisitie; schrijven zelf hun offertes en stellen zelf hun algemene voorwaarden en overeenkomsten op. Ze moeten zelf hun pensioen en eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering regelen; mogelijk ook klachten afhandelen en overgaan tot incassomaatregelen. ZZP'ers moeten kennis dragen van de BTW, inkomstenbelasting en VAR-verklaringen en hierover kunnen communiceren met een boekhouder of accountant.

 
Het is voor ZZP'ers belangrijk om te weten hoe zij de tijd en de kosten die aan al deze niet factureerbare werkzaamheden 'verloren' gaan, moeten doorberekenen in hun tarieven.
 
OPBOUW
 
Deze praktische studiedag bestaat uit drie studieblokken:
 

1. Algemene voorwaarden en overeenkomsten met klanten

 • Aansprakelijkheidsclausules
 • Inhoud van algemene voorwaarden
 • Toepassing van algemene voorwaarden
 • Risico's
 • Levering, nakoming en incasso
   

2. BTW-boekhouding en aanleveren van IB-administratie

 • BTW: aangifte zelf doen of laten doen?
 • kasboek onderhouden
 • IB: voorbereidingen t.b.v. de boekhouder, aangifte en jaarcijfers
 • aftrekposten
 • voorlopige aangifte en schatting jaarinkomen
   

3. Tariefberekenen

 • Berekening van declarabele (factureerbare) uren
 • Inschatting van bedrijfsvoeringskosten
 • Reserves, pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Tariefbepaling (uur- of woordtarief)
 • Van bruto naar netto
 

 

mw. mr. M. I. Roelofsen, eigenaar KTV-Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen

Marijke Roelofsen (1975) groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-tolkopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. In de uitvoering van haar beroep zoekt zij haar klanten niet alleen in de publieke sector, maar juist ook in de private markt. Acquisitie, representatie en het maken van aantrekkelijke offertes hebben daarbij een prominente rol.

Eind 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op met als doel collega’s met elkaar te verbinden en handvatten te bieden om de druk die vanuit de vrije marktwerking op de tarieven ontstaat te weerstaan. Het gevolg is het project functiewaardering, voorlichtingsbijeenkomsten over tariefberekening en grote mate van openheid over gehanteerde tarieven binnen de kring Portugees.

Sinds eind 2010 is Marijke haar tijd gaan investeren in de oprichting van KTV en het ontwikkelen van trainingen. Dit doet zij in maatschap met Sandra Florindo. Met KTV hoopt zij tolken en vertalers kansen te bieden zich verder te professionaliseren. Het uiteindelijke streven is dat tolken en vertalers een sterke branche krijgen, zoals ook andere respectabele beroepsuitoefenaars dat hebben.

 

 

Bureau BTV

 

PE-punten : 

 Afhankelijk van tijdsduur

 

Categorie  :  

e t/m h

 

 

OFFERTE AANVRAGEN

 • Voor maximaal 10 deelnemers
 • Klik op de knop 'Offerte aanvragen'en vul de nodige gegevens in.

 

KTV stuurt u dan een offerte op maat.

 

LOCATIE & DATUM

In overleg.